นายชูชาติ ศรีวรรณวิทย์ กรรมการบริหาร ธุรกิจน้ำมันเชื้อเพลิงอุตสาหกรรม บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า “เชลล์มุ่งมั่นที่จะใช้ความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของเราในการส่งมอบพลังงานที่สะอาดมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของลูกค้า และค้นหาวิธีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น จากนวัตกรรมน้ำมันเชื้อเพลิงที่เชลล์พัฒนาขึ้น นำไปสู่การนำเสนอโซลูชั่นล่าสุด “CO2 Compensation Programme” หรือ โปรแกรมชดเชยคาร์บอน” ที่มาพร้อมกับน้ำมั คุณภาพจากเชลล์ ซึ่งผู้ประกอบการสามารถเลือกเพื่อตอบโจทย์การขับเคลื่อนธุรกิจ ได้อย่างตรงใจ โดยเฉพาะ “เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล สูตรใหม่” (Shell FuelSave Diesel) ที่มาพร้อมกับพลังการทำ ความสะอาดขั้นสูง ฟื้นฟูพลังงานของเครื่องยนต์และช่วยประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นถึง 3.75%2 นับเป็นครั้งแรกที่มีโปรแกรมชดเชยคาร์บอนในรูปแบบนี้นำเสนอต่อภาคธุรกิจ (B2B) ในประเทศไทย”

การส่งมอบ น้ำมันเชื้อเพลิงที่ชดเชยคาร์บอน3 ด้วยคาร์บอนเครดิตคุณภาพสูงจากโครงการชดเชยคาร์บอนของเชลล์ทั่วโลก รวมถึงจากโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติ นำมาสู่ก้าวแรกของความสำเร็จในการสนับสนุน การดำเนินงานของบริษัท น้ำมันพืชปทุม จำกัด ซึ่งเชลล์พร้อมจะเดินหน้าไปในทิศทางเดียวกันนี้ต่อไปในอนาคตร่วมกับคู่ค้าทางธุรกิจอื่นๆ เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยด้วยพลังงานสะอาดยิ่งขึ้น

ด้านนายศาณินทร์ ตริยานนท์ ประธานกรรมการ บริษัท น้ำมันพืชปทุม จำกัด กล่าวว่า “เรามีเป้าหมายด้านความยั่งยืนที่ชัดเจน ในการมุ่งสู่การเป็นองค์กรธุรกิจคาร์บอนต่ำ ด้วยความมุ่งมั่นของเราที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มให้เกิดความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งจากการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับเชลล์มาอย่างยาวนาน จึงเชื่อมั่นและวางใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการลดการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้น้ำมันพืชปทุมเดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจมุ่งสู่ความเป็นกลาง ทางคาร์บอน และการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ในอนาคต ด้วยเหตุนี้ “CO2 Compensation Programme” ของเชลล์ จึงช่วยให้การปล่อยคาร์บอนที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของเราถูกชดเชยและบรรลุเจตนารมณ์ ด้านความยั่งยืนของน้ำมันพืชปทุมได้อย่างลงตัว”

“CO2 Compensation Programme เป็นอีกก้าวของกลยุทธ์ “Power Progress” ของเชลล์ เพื่อเร่งการเปลี่ยนผ่านธุรกิจของเราไปสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์ ทั้งในส่วนของผลิตภัณฑ์และบริการ โดยการผลักดันการเติบโตของธุรกิจที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เคียงข้างสังคมและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง พร้อมไปกับการลดผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อม เชลล์ได้ใช้แนวทางต่างๆ เพื่อเร่งไปสู่การบรรลุเจตนารมณ์การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยเริ่มจากทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงานภายในองค์กรและผลิตภัณฑ์ที่เราซื้อมาจากองค์กรอื่น ขณะเดียวกัน ก็ร่วมมือกับลูกค้าของเรา “หลีกเลี่ยง” การปล่อยมลพิษ (Avoid) โดยการนำโซลูชันที่ปราศจากการปล่อยมลพิษมาใช้ในกระบวนการทำงาน ใช้ผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงคุณภาพสูงและเทคโนโลยีเพื่อ “ลด” การปล่อยมลพิษ (Reduce) จากนั้นจึง “ชดเชย” การปล่อยมลพิษที่เหลืออยู่ (Compensation) ด้วยการใช้คาร์บอนเครดิตคุณภาพสูง ดังนั้น “CO2 Compensation Programme” จึงเป็นข้อพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นของเชลล์ ในการช่วยให้พันธมิตรและลูกค้าของเราปลดล็อกข้อจำกัด เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อย่างยั่งยืน” นายชูชาติ กล่าวทิ้งท้าย 

การสงวนสิทธิ์ความรับผิดชอบ: ในกรณีที่มีการอ้างอิงคำหรือข้อจำกัดความรับผิดชอบ จะมีการใช้คำหรือข้อความดังกล่าว เพียงครั้งแรกเท่านั้น ทั้งนี้ ข้อจำกัดความรับผิดชอบนั้นจะมีผลบังคับใช้ทุกครั้งที่มีการกล่าวถึงคำหรือข้อความดังกล่าว แม้ว่าจะ ไม่ปรากฏในส่วนอื่นของเอกสารก็ตาม

1. CO₂ Compensation Programme: การชดเชยค่าความเป็นกลางของคาร์บอน ไม่สามารถทดแทนการเปลี่ยนมาใช้พลังงานที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยลง หรือลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลได้ เมื่อซื้อคาร์บอนเครดิต คาร์บอนเครดิตจะถูกยกเลิกเพื่อชดเชยการปล่อย CO₂e ผ่านวงจรชีวิตที่คำนวณได้ของผลิตภัณฑ์ แม้ว่าคาร์บอนเครดิตจะถูกสร้างขึ้น ตามมาตรฐานคาร์บอนระหว่างประเทศ แต่ค่าชดเชยอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

2. ประหยัดน้ำมันได้ถึง 7 ลิตรต่อถังขนาด 195 ลิตร ช่วยทำความสะอาดและปกป้องส่วนประกอบของระบบเชื้อเพลิง ที่สำคัญ เช่น หัวฉีดเชื้อเพลิง จากการสะสมของคราบสกปรกที่ลดประสิทธิภาพและคราบสกปรกภายในหัวฉีดที่ซ่อนอยู่ เมื่อเทียบกับน้ำมันดีเซลทั่วไปที่ไม่มีสารเติมแต่งประสิทธิภาพ และมีส่วนประกอบทางชีวภาพในระดับเดียวกัน อ้างอิงตามวิธีการทดสอบที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเชลล์ในเครื่องยนต์/ยานพาหนะ HD หลากหลายประเภท (รวมถึงเทคโนโลยี บนถนนและทางวิบาก) เมื่อเทียบกับน้ำมันดีเซลทั่วไป ช่วยประหยัดเชื้อเพลิงได้มากถึง 3.75% ภายใต้สภาวะคงที่ ที่เทียบเท่า เมื่อสิ้นสุดการทดสอบการประหยัดที่แท้จริงอาจแตกต่างกันไปตามชนิดของรถยนต์ สภาพการขับขี่ และสไตล์การขับขี่

3. ชดเชยคาร์บอน: การชดเชย CO₂ ไม่ได้หมายความว่า ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการผลิตและการใช้ผลิตภัณฑ์ เนื่องจากการปล่อยCO₂ ที่เกี่ยวข้องยังคงอยู่ในชั้นบรรยากาศ การชดเชย CO₂ ไม่สามารถทดแทน การเปลี่ยนไปใช้โซลูชันพลังงานที่ปล่อยมลพิษต่ำ หรือลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลได้ ธุรกิจของเชลล์มุ่งเน้นที่การปล่อยมลพิษที่สามารถหลีกเลี่ยง หรือลดลงเป็นอันดับแรก จากนั้นจึงค่อยชดเชยการปล่อยมลพิษที่เหลืออยู่ 

“คาร์บอนเป็นกลาง” หรือ “ชดเชย CO₂” ระบุว่า เชลล์จะมีส่วนร่วมในธุรกรรมที่ปริมาณ CO₂ เทียบเท่ากับมูลค่าของ การปล่อย CO₂e ที่เหลืออยู่ ที่เกี่ยวข้องกับ [การสกัดวัตถุดิบ การขนส่ง การผลิต การจัดจำหน่าย] [และการใช้งาน / สิ้นสุด -อายุการใช้งาน (หากเป็น น้ำมันหล่อลื่นหรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช้พลังงานอื่นๆ)] ของ [ผลิตภัณฑ์] จะได้รับการชดเชยผ่านการซื้อและการเลิกใช้คาร์บอนเครดิตที่เกิดจากโครงการชดเชย CO₂ แม้ว่าคาร์บอนเครดิตเหล่านี้จะถูกสร้างขึ้นตามมาตรฐานคาร์บอนระหว่างประเทศ แต่ค่าชดเชยอาจไม่แน่นอน

CO₂e (เทียบเท่ากับ CO₂) หมายถึง CO₂, CH₄, N₂O

Notes to editors

สามารถดูข้อมูล LNG Outlook 2023 เพิ่มเติมได้ที่ www.shell.com/lngoutlook

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับสื่อมวลชน กรุณาติดต่อ

 • ณิชา ถิรทิตสกุล

  ผู้จัดการสื่อสารองค์กร
  ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด
  โทรศัพท์ +662 262 7487
  อีเมล: nicha.tiratithsakul@shell.com

 • จามรี คุปตะเวทิน

  ผู้อำนวยการด้านการสื่อสาร
  บริษัท เอบีเอ็ม คอนเนค จำกัด
  โทรศัพท์ +668 9810 3938
  อีเมล: jamaree.k@abm.co.th

Cautionary note

The companies in which Shell plc directly and indirectly owns investments are separate legal entities. In this announcement, “Shell”, “Shell Group” and “Group” are sometimes used for convenience where references are made to Shell plc and its subsidiaries in general. Likewise, the words “we”, “us” and “our” are also used to refer to Shell plc and its subsidiaries in general or to those who work for them. These terms are also used where no useful purpose is served by identifying the particular entity or entities. ‘‘Subsidiaries’’, “Shell subsidiaries” and “Shell companies” as used in this announcement refer to entities over which Shell plc either directly or indirectly has control. Entities and unincorporated arrangements over which Shell has joint control are generally referred to as “joint ventures” and “joint operations”, respectively. “Joint ventures” and “joint operations” are collectively referred to as “joint arrangements”. Entities over which Shell has significant influence but neither control nor joint control are referred to as “associates”. The term “Shell interest” is used for convenience to indicate the direct and/or indirect ownership interest held by Shell in an entity or unincorporated joint arrangement, after exclusion of all third-party interest.

Forward-Looking Statements

This announcement contains forward-looking statements (within the meaning of the U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995) concerning the financial condition, results of operations and businesses of Shell. All statements other than statements of historical fact are, or may be deemed to be, forward-looking statements. Forward-looking statements are statements of future expectations that are based on management’s current expectations and assumptions and involve known and unknown risks and uncertainties that could cause actual results, performance or events to differ materially from those expressed or implied in these statements. Forward-looking statements include, among other things, statements concerning the potential exposure of Shell to market risks and statements expressing management’s expectations, beliefs, estimates, forecasts, projections and assumptions. These forward-looking statements are identified by their use of terms and phrases such as “aim”, “ambition”, ‘‘anticipate’’, ‘‘believe’’, ‘‘could’’, ‘‘estimate’’, ‘‘expect’’, ‘‘goals’’, ‘‘intend’’, ‘‘may’’, “milestones”, ‘‘objectives’’, ‘‘outlook’’, ‘‘plan’’, ‘‘probably’’, ‘‘project’’, ‘‘risks’’, “schedule”, ‘‘seek’’, ‘‘should’’, ‘‘target’’, ‘‘will’’ and similar terms and phrases. There are a number of factors that could affect the future operations of Shell and could cause those results to differ materially from those expressed in the forward-looking statements included in this announcement, including (without limitation): (a) price fluctuations in crude oil and natural gas; (b) changes in demand for Shell’s products; (c) currency fluctuations; (d) drilling and production results; (e) reserves estimates; (f) loss of market share and industry competition; (g) environmental and physical risks; (h) risks associated with the identification of suitable potential acquisition properties and targets, and successful negotiation and completion of such transactions; (i) the risk of doing business in developing countries and countries subject to international sanctions; (j) legislative, judicial, fiscal and regulatory developments including regulatory measures addressing climate change; (k) economic and financial market conditions in various countries and regions; (l) political risks, including the risks of expropriation and renegotiation of the terms of contracts with governmental entities, delays or advancements in the approval of projects and delays in the reimbursement for shared costs; (m) risks associated with the impact of pandemics, such as the COVID-19 (coronavirus) outbreak; and (n) changes in trading conditions. No assurance is provided that future dividend payments will match or exceed previous dividend payments. All forward-looking statements contained in this announcement are expressly qualified in their entirety by the cautionary statements contained or referred to in this section. Readers should not place undue reliance on forward-looking statements. Additional risk factors that may affect future results are contained in Shell plc’s Form 20-F for the year ended December 31, 2022 (available at www.shell.com/investor and www.sec.gov). These risk factors also expressly qualify all forward-looking statements contained in this announcement and should be considered by the reader. Each forward-looking statement speaks only as of the date of this announcement, [19 May 2023]. Neither Shell plc nor any of its subsidiaries undertake any obligation to publicly update or revise any forward-looking statement as a result of new information, future events or other information. In light of these risks, results could differ materially from those stated, implied or inferred from the forward-looking statements contained in this announcement.

Shell’s net carbon intensity

Also, in this announcement we may refer to Shell’s “Net Carbon Intensity”, which includes Shell’s carbon emissions from the production of our energy products, our suppliers’ carbon emissions in supplying energy for that production and our customers’ carbon emissions associated with their use of the energy products we sell. Shell only controls its own emissions. The use of the term Shell’s “Net Carbon Intensity” is for convenience only and not intended to suggest these emissions are those of Shell plc or its subsidiaries.

Shell’s net-Zero Emissions Target

Shell’s operating plan, outlook and budgets are forecasted for a ten-year period and are updated every year. They reflect the current economic environment and what we can reasonably expect to see over the next ten years. Accordingly, they reflect our Scope 1, Scope 2 and Net Carbon Intensity (NCI) targets over the next ten years. However, Shell’s operating plans cannot reflect our 2050 net-zero emissions target and 2035 NCI target, as these targets are currently outside our planning period. In the future, as society moves towards net-zero emissions, we expect Shell’s operating plans to reflect this movement. However, if society is not net zero in 2050, as of today, there would be significant risk that Shell may not meet this target.

Forward Looking Non-GAAP measures

This announcement may contain certain forward-looking non-GAAP measures such as [cash capital expenditure] and [divestments]. We are unable to provide a reconciliation of these forward-looking Non-GAAP measures to the most comparable GAAP financial measures because certain information needed to reconcile those Non-GAAP measures to the most comparable GAAP financial measures is dependent on future events some of which are outside the control of Shell, such as oil and gas prices, interest rates and exchange rates. Moreover, estimating such GAAP measures with the required precision necessary to provide a meaningful reconciliation is extremely difficult and could not be accomplished without unreasonable effort. Non-GAAP measures in respect of future periods which cannot be reconciled to the most comparable GAAP financial measure are calculated in a manner which is consistent with the accounting policies applied in Shell plc’s consolidated financial statements.

The contents of websites referred to in this announcement do not form part of this announcement.

We may have used certain terms, such as resources, in this announcement that the United States Securities and Exchange Commission (SEC) strictly prohibits us from including in our filings with the SEC. Investors are urged to consider closely the disclosure in our Form 20-F, File No 1-32575, available on the SEC website www.sec.gov.