เชลล์ประกาศยุทธศาสตร์การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานประจำปี ค.ศ. 2024

มี.ค. 19, 2024

กรุงเทพฯ – เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 บริษัท เชลล์ จำกัด (มหาชน) (Shell) ได้เผยแพร่การอัปเดตข้อมูลการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเป็นครั้งแรก นับตั้งแต่ที่มีการเปิดตัวกลยุทธ์ Powering Progress ในปี ค.ศ. 2021 ในงาน Capital Markets Day ซึ่งจัดขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน 2023 นั้น เชลล์ได้เน้นย้ำถึงแนวทางของกลยุทธ์นี้ที่จะนำมาใช้ในการสร้างมูลค่าที่มากขึ้นควบคู่กับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยในงาน Capital Markets Day นั้น เชลล์มุ่งเน้นที่ "การสร้างมูลค่าที่มากขึ้น" ส่วนในการอัปเดตการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานครั้งนี้ เชลล์มุ่งเน้นไปที่วิธีการที่กลยุทธ์เดียวกันนี้ จะช่วย "ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก"

ความต้องการ LNG ทั่วโลกคาดว่าจะยังคงเติบโตนานเกินกว่าปี 2583 อุตสาหกรรมจีนและเศรษฐกิจเอเชียใต้-ตะวันออกเฉียงใต้หนุนแรง

มี.ค. 05, 2024

กรุงเทพฯ – รายงาน LNG Outlook 2024 ของเชลล์ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา  ระบุว่าความต้องการก๊าซธรรมชาติเหลว หรือ LNG ทั่วโลก จะเพิ่มสูงขึ้นมากกว่า 50% ภายในปี 2583 โดยมีปัจจัยหลักมาจากการที่ภาคอุตสาหกรรมในประเทศจีน เอเชียใต้ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เปลี่ยนมาใช้ LNG แทนถ่านหินในการดำเนินงานมากขึ้น เพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ