นายปนันท์ ประจวบเหมาะ ประธานกรรมการ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า “เชลล์ตระหนักดีถึงความสำคัญของผู้ขับรถบรรทุกผู้เปรียบเสมือนฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้ขับรถบรรทุก และตอกย้ำความมุ่งมั่นในการส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนนซึ่งมีกิจกรรมหลายอย่างอย่างต่อเนื่องมาหลายปี อย่างไรก็ตามในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 นี้ เชลล์นอกจากจะให้ความช่วยเหลือด้านสุขภาพกับหลายๆ หน่วยงานแล้ว เรายังตระหนักดีถึงความเดือดร้อนของภาคสังคมจากผลกระทบทางเศรษฐกิจ จึงได้ริ่เริ่มจัดโครงการ “ขับรถบรรทุกปลอดภัย สร้างทักษะใหม่กับเชลล์” ซึ่งเกิดขึ้นจากความร่วมมือกับกรมการขนส่งทางบก และ เอสซีจี กรุ๊ป เป็นการเดินหน้าตามยุทธศาสตร์ “Powering Progress” ด้วยการผนึกความร่วมมือและสร้างคุณค่าให้กับพันธมิตรทุกภาคส่วน โดยมีเป้าหมายสำคัญคืออบรมและพัฒนาศักยภาพด้านทักษะการขับรถบรรทุกเพื่อการขนส่งในระดับต่างๆ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้สังคมไทยปลอดภัยและพัฒนาศักยภาพของผู้ขับรถบรรทุกตามมาตรฐานสากล เพื่อสร้างอาชีพ เพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับครอบครัว โครงการนี้จะช่วยยกระดับทักษะให้กับผู้ที่มีพื้นฐานขับรถบรรทุกตั้งแต่รถขนาดเล็กไปจนถึงรถบรรทุกขนาดใหญ่ รวมถึงเปิดโอกาสให้กับบุคคลทั่วไปซึ่งมีใบขับขี่รถยนต์และได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ก็สามารถสมัครเข้าร่วมการอบรม เพื่อสร้างโอกาสทางอาชีพให้กับตนเองในอนาคตได้อีกด้วย”

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า “กรมการขนส่งทางบกเป็นหน่วยงานทำหน้าที่ควบคุม กำกับ และดูแลระบบการขนส่งทางถนนให้มีประสิทธิภาพเกิดความปลอดภัย เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ดังนั้น การที่บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด จัดให้มีโครงการนี้อันเป็นเป็นการพัฒนาเสริมสร้างบุคลากรด้านการขนส่งทางถนน ให้มีคุณภาพตอบสนองต่อภาคการขนส่งของประเทศไทย จึงเป็นการดำเนินการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรมการขนส่งทางบกและกระทรวงคมนาคมอีกทั้งยังเป็นการช่วยเหลือดูแลสังคม กรมการขนส่งทางบกขอสนับสนุนและชื่นชมการดำเนินการดังกล่าว พร้อมทั้งเห็นว่าโครงการนี้จะเป็นต้นแบบการดำเนินการที่ภาคเอกชนจะได้มีส่วนร่วมช่วยสนับสนุนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนไทยต่อไป”

นายไพฑูรย์ จิรานันตรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด กล่าวว่า “ขอบคุณเชลล์ที่ให้การสนับสนุนการสร้างศักยภาพและความปลอดภัยให้แก่ผู้ขับขี่รถบรรทุก ความร่วมมือกับเชลล์และกรมการขนส่งทางบกในการเปิดตัวโครงการ “ขับรถบรรทุกปลอดภัย สร้างทักษะใหม่กับเชลล์” โดยทางโรงเรียนทักษะพิพัฒน์นี้ เป็นการเน้นการสอนหลักสูตรเรื่องการขับรถปลอดภัยไปสู่สาธารณะ ยกระดับพนักงานขับรถให้เป็นสุภาพบุรุษนักขับ เพื่อช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างยั่งยืน โครงการนี้มีความสำคัญมาก นอกจากจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในภาคส่วนอุตสาหกรรมบริการขนส่งสินค้าให้เดินหน้าได้อย่างมั่นคงปลอดภัยแล้ว ยังเป็นการสนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจภาคโลจิกติกส์ของประเทศอีกด้วย”

รายละเอียดการฝึกอบรมมี 2 หลักสูตร คือ

  1. หลักสูตรสอนขับรถขนส่งสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถขนส่งชนิดที่ 2 ผู้สมัครต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ชนิดที่ 1 มาแล้ว เพื่อให้สามารถขับรถเพื่อขนส่งทางการค้า และใช้ขนส่งเพื่อรับจ้างหรือประกอบธุรกิจการขนส่งได้ รวมเวลาเรียน 30 ชั่วโมง และ
  2. หลักสูตรการสอนขับรถขนส่งสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถขนส่งชนิดที่ 3 ซึ่งต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถขนส่งชนิดที่ 2 มาแล้ว รวมเวลาเรียน 26 ชั่วโมง

ผู้เข้าอบรมจะได้รับการอบรมและสอบใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถขนส่งทั้งภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎีรวมเวลา 4 วัน พร้อมที่พักและอาหารฟรี ที่โรงเรียนสอนขับรถทักษะพิพัฒน์ จังหวัดสระบุรี เริ่มฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดและสมัครได้ที่ โทร. 098-8321525 หรือ line add @shellroadsafety

https://lin.ee/4YTI5qp

ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2564 หรือ จนกว่าจะมีผู้สมัครครบจำนวน

บรรยากาศการเรียนการสอนในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

บรรยากาศการเรียนการสอนในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 1
บรรยากาศการเรียนการสอนในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 3
บรรยากาศการเรียนการสอนในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 2
บรรยากาศการเรียนการสอนในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 4

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับสื่อมวลชน กรุณาติดต่อ:

สุดารัตน์ พีตกานนท์
ผู้จัดการสื่อสารองค์กร

ฝ่ายสื่อสารองค์กร
บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด

สิรนันท์ ห่อหุ้ม
ฮิลล์ แอนด์ นอลตัน สแตรทิจีส์ ประเทศไทย
โทรศัพท์: +662 627 3501 ต่อ 116
อีเมล์: SHohum@hkstrategies.com

Cautionary Note

The companies in which Royal Dutch Shell plc directly and indirectly owns investments are separate legal entities. In this announcement “Shell”, “Shell Group” and “Group” are sometimes used for convenience where references are made to Royal Dutch Shell plc and its subsidiaries in general. Likewise, the words “we”, “us” and “our” are also used to refer to Royal Dutch Shell plc and its subsidiaries in general or to those who work for them. These terms are also used where no useful purpose is served by identifying the particular entity or entities. “Subsidiaries”, “Shell subsidiaries” and “Shell companies” as used in this announcement refer to entities over which Royal Dutch Shell plc either directly or indirectly has control. Entities and unincorporated arrangements over which Shell has joint control are generally referred to as “joint ventures” and “joint operations”, respectively. Entities over which Shell has significant influence but neither control nor joint control are referred to as “associates”. The term “Shell interest” is used for convenience to indicate the direct and/or indirect ownership interest held by Shell in an entity or unincorporated joint arrangement, after exclusion of all third-party interest.

This announcement contains the following forward-looking Non-GAAP measure: Adjusted Earnings. We are unable to provide a reconciliation of these forward-looking Non-GAAP measures to the most comparable GAAP financial measures because certain information needed to reconcile the above Non-GAAP measure to the most comparable GAAP financial measure is dependent on future events some which are outside the control of the company, such as oil and gas prices, interest rates and exchange rates. Moreover, estimating such GAAP measures with the required precision necessary to provide a meaningful reconciliation is extremely difficult and could not be accomplished without unreasonable effort. Non-GAAP measures in respect of future periods which cannot be reconciled to the most comparable GAAP financial measure are calculated in a manner which is consistent with the accounting policies applied in Royal Dutch Shell plc’s consolidated financial statements.

This announcement contains forward-looking statements (within the meaning of the U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995) concerning the financial condition, results of operations and businesses of Royal Dutch Shell. All statements other than statements of historical fact are, or may be deemed to be, forward-looking statements. Forward-looking statements are statements of future expectations that are based on management’s current expectations and assumptions and involve known and unknown risks and uncertainties that could cause actual results, performance or events to differ materially from those expressed or implied in these statements. Forward-looking statements include, among other things, statements concerning the potential exposure of Royal Dutch Shell to market risks and statements expressing management’s expectations, beliefs, estimates, forecasts, projections and assumptions. These forward-looking statements are identified by their use of terms and phrases such as “aim”, “ambition”, “anticipate”, “believe”, “could”, “estimate”, “expect”, “goals”, “intend”, “may”, “objectives”, “outlook”, “plan”, “probably”, “project”, “risks”, “schedule”, “seek”, “should”, “target”, “will” and similar terms and phrases. There are a number of factors that could affect the future operations of Royal Dutch Shell and could cause those results to differ materially from those expressed in the forward-looking statements included in this announcement, including (without limitation): (a) price fluctuations in crude oil and natural gas; (b) changes in demand for Shell’s products; (c) currency fluctuations; (d) drilling and production results; (e) reserves estimates; (f) loss of market share and industry competition; (g) environmental and physical risks; (h) risks associated with the identification of suitable potential acquisition properties and targets, and successful negotiation and completion of such transactions; (i) the risk of doing business in developing countries and countries subject to international sanctions; (j) legislative, fiscal and regulatory developments including regulatory measures addressing climate change; (k) economic and financial market conditions in various countries and regions; (l) political risks, including the risks of expropriation and renegotiation of the terms of contracts with governmental entities, delays or advancements in the approval of projects and delays in the reimbursement for shared costs; (m) risks associated with the impact of pandemics, such as the COVID-19 (coronavirus) outbreak; and (n) changes in trading conditions. No assurance is provided that future dividend payments will match or exceed previous dividend payments. All forward-looking statements contained in this announcement are expressly qualified in their entirety by the cautionary statements contained or referred to in this section. Readers should not place undue reliance on forward-looking statements. Additional risk factors that may affect future results are contained in Royal Dutch Shell’s Form 20-F for the year ended December 31, 2020 (available at www.shell.com/investors and www.sec.gov). These risk factors also expressly qualify all forward-looking statements contained in this announcement and should be considered by the reader. Each forward-looking statement speaks only as of the date of this announcement, October 11,2021. Neither Royal Dutch Shell plc nor any of its subsidiaries undertake any obligation to publicly update or revise any forward-looking statement as a result of new information, future events or other information. In light of these risks, results could differ materially from those stated, implied or inferred from the forward-looking statements contained in this announcement.

LEI number of Royal Dutch Shell plc: 21380068P1DRHMJ8KU70