กรุงเทพฯ - เชลล์ และอีซี่ฮอล แพลตฟอร์มการขนส่งสินค้าทางถนนในรูปแบบดิจิทัล ร่วมมือพลิกโฉมตลาดการขนส่งสินค้าทางถนนในประเทศไทย รวบรวมประสบการณ์ด้านการคมนาคมระดับโลกมากกว่า 60 ปีของ Shell เข้ากับความสามารถในด้านการขนส่งสินค้าแบบดิจิทัลของอีซี่ฮอล

ความร่วมมือในครั้งนี้มุ่งเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วยการศึกษาและเข้าใจอุปสรรคที่ลูกค้าของเราต้องพบเจอในการในบริหารจัดการการขนส่ง เพื่อให้เชลล์และอีซี่ฮอลส่งมอบโซลูชั่นที่ช่วยให้การขนส่งมีความปลอดภัยมากขึ้น สามารถบำรุงรักษารถที่ใช้ในการขนส่งได้ดีขึ้น และช่วยลดการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงได้มากขึ้น 

ผลประโยชน์จากการร่วมมือของ Shell & Ezyhaul

  • ลดต้นทุนการดำเนินการของผู้ขนส่งสินค้า
  • เงื่อนไขสินเชื่อน้ำมันเชื้อเพลิงที่ดีกว่า
  • โอกาสในการขยายธุรกิจและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้รถขนส่งผ่านแพลตฟอร์มอีซี่ฮอล
  • การติดตามการใช้น้ำมันอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • การเข้าถึงแหล่งผู้ขนส่งสินค้าและลูกค้าผู้ส่งสินค้าในประเทศไทย
  • การปรับเปลี่ยนระบบการขนส่งให้เป็นระบบดิจิทัล
  • การส่งเสริมการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจผ่านการใช้เทคโนโลยี

 

มร.เซน ฮัค ผู้จัดการทั่วไปของเชลล์ฟลีทโซลูชั่นเอเชียกล่
มร.เซน ฮัค

โดยใช้เทคโนโลยีเทคโนโลยีการสื่อสารสองทางระหว่างรถยนต์และศูนย์บริการสารสนเทศจราจร หรือ Telematics ควบคู่ไปกับบริการอื่น ๆ

มร.เซน ฮัค ผู้จัดการทั่วไปของเชลล์ฟลีทโซลูชั่นเอเชียกล่าวว่า “การขนส่งสินค้าในปัจจุบันส่วนใหญ่ยังคงเป็นแบบอนาล็อกอยู่ คือยังไม่มีการนำระบบออนไลน์มาใช้ในการบริหารจัดการการขนส่งสินค้า อย่างไรก็ตาม เทรนด์การเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบดิจิทัลมาแรงขึ้นเรื่อย ๆ และ เชลล์ ในฐานะผู้นำในธุรกิจพลังงาน มีเป้าหมายที่ต้องการขับเคลื่อนนวัตกรรมยานยนต์แห่งอนาคตเพื่อช่วยจัดการปัญหาที่ลูกค้าของเราทั้งที่เป็นกลุ่มของผู้ส่งสินค้าและผู้ขนส่งกำลังประสบอยู่ในขณะนี้”

การจองรถขนส่งสินค้ายังเป็นระบบ Manual ทำให้การติดตามการขนส่งแบบเรียลไทม์ยังจำกัดอยู่ในวงแคบ การขาดแคลนข้อมูลที่ต่อเนื่องและน่าเชื่อถือสำหรับการวิเคราะห์และการปรับปรุงบริการ ทำให้การติดตามบริหารและควบคุมประสิทธิภาพของรถขนส่งเป็นไปอย่างยากลำบาก ความบกพร่องในการวางบิล และข้อจำกัดในการรวบรวมข้อมูล นอกจากนี้ ผู้ขนส่งยังต้องเจอกับปัญหาประสิทธิภาพในการจัดการรถขนส่งไปจนถึงการตีรถเที่ยวเปล่า เป็นต้น

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและดิจิทัลสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าเป็นอย่างมาก ฟรอสต์แอนด์ซัลลิแวน บริษัทวิจัยธุรกิจและการตลาดของเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รายงานว่าการใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพสามารถช่วยผู้บริหารการขนส่งเพิ่มประสิทธิผลในการขนส่งสินค้าได้ร้อยละ 10-15 ลดค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงลงถึงร้อยละ 20-25 และลดจำนวนรถขนส่งเที่ยวเปล่าได้มากถึงร้อยละ 20-30

นายเรืองศักดิ์ ศรีธนวิบุญชัย กรรมการบริหาร ธุรกิจการตลาดค้าปลีกของบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด
นายเรืองศักดิ์ ศรีธนวิบุญชัย

นายเรืองศักดิ์ ศรีธนวิบุญชัย กรรมการบริหาร ธุรกิจการตลาดค้าปลีกของบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า “ตามข้อมูลจากไอดีซีหรือ International Data Corporation (IDC) ปริมาณข้อมูลทั่วโลกในตอนนี้มีอยู่ 33 เซตตะไบต์ และ ร้อยละ 80 ของข้อมูลทั้งหมดนี้จะยังไม่ได้รับการจัดระบบจนกว่าจะถึงปีค.ศ. 2025 ซึ่งหากมีการจัดการข้อมูลเหล่านี้อย่างเป็นระบบ จะช่วยให้เราเข้าถึงข้อมูลจำนวนมหาศาลนี้ได้ง่ายขึ้นและสามารถอัลกอริทึมในระบบสารสนเทศให้ประมวลผลได้แม่นยำ ส่งผลให้เราสามารถตัดสินใจได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นตามไปด้วย ประเทศไทยมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองของอาเซียนได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบดิจิทัลเป็นอย่างมาก เนื่องจากไทยเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตสูงที่สุดในภูมิภาคและมีการเติบโตในตลาดอีคอมเมิร์ซอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลให้มีการขยายตัวของความต้องการด้านโลจิสติกส์สูง และเป็นผลดีต่อระบบขนส่งสินค้าในไทยอย่างมีนัยสำคัญ ความร่วมมือกับอีซี่ฮอลในครั้งนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงกลยุทธ์ของเชลล์ในการพลิกโฉมธุรกิจสู่ดิจิทัล และความมุ่งมั่นในการสร้างนวัตกรรมทางการขนส่งอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุก ๆ กลุ่ม การจับมือเป็นพันธมิตรครั้งนี้จะทำให้ผู้ขนส่งสินค้าที่ลงทะเบียนกับเรา สามารถเข้าถึงแหล่งลูกค้าและทำสัญญาได้ผ่านแพลตฟอร์มอีซี่ฮอล และยังได้รับบริการที่หลากหลายจากเชลล์ ไม่ว่าจะเป็นบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่นระดับโลก โปรโมชัน และข้อเสนอสุดพิเศษอีกมากมาย ที่จะทำให้ผู้ขนส่งสินค้าของเราสามารถบริหารจัดการยานพาหนะให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพิ่มกำไร และจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าได้อย่างโปร่งใส่และเที่ยงตรง”

มร.เรมอนด์ กิลลอน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งแพลตฟอร์มอีซี่ฮอลระบุถึงที่มาของความร่วมมือในครั้งนี้เพิ่มเติม
มร.เรมอนด์ กิลลอน

“การขนส่งสินค้าทางถนนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แยกออกเป็นส่วน ๆ ไม่รวบรวมเป็นเครือข่ายเดียวกัน ทำให้ประสิทธิภาพต่ำ อีซี่ฮอลมีความยินดีที่ได้ร่วมมือกับเชลล์ในการนำเสนอบริการของเราให้แก่ผู้ส่งสินค้าและผู้ขนส่งทั่วไทย” มร.เรมอนด์ กิลลอน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งแพลตฟอร์มอีซี่ฮอลระบุถึงที่มาของความร่วมมือในครั้งนี้เพิ่มเติม

A truck on road

ขับเคลื่อนธุรกิจของคุณด้วยเทคโนโลยี

โซลูชั่นจาก เชลล์ และ อีซี่ฮอลมุ่งแก้ปัญหาที่ผู้ส่งสินค้าและผู้ขนส่งเผชิญอยู่ซึ่งหนึ่งในนั้นคือปัญหาการรักษาสภาพคล่องของกระแสเงินสด ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ต้องจ่ายค่าน้ำมันล่วงหน้า 45-90 วัน ตามข้อตกลงกับลูกค้าและมาตรฐานค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขนส่งสินค้าตามปกติ ซึ่งเพิ่มค่าใช้จ่ายล่วงหน้า ถึงร้อยละ 20-25 ความร่วมมือครั้งนี้จึงเปิดโอกาสให้ผู้ขนส่งสามารถหาลูกค้าและทำสัญญาผ่านแพลตฟอร์มอีซี่ฮอล และเข้าถึงสินค้าและบริการของเชลล์ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายล่วงหน้า ซึ่งตรงกับความตั้งใจของเชลล์ที่ต้องการช่วยลดภาระของผู้ประกอบการให้ไม่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายล่วงหน้าด้วย Shell Fleet Card

Photo of Shell Fleet card

มร.เซน ฮัค เสริมว่า “ผู้ส่งสินค้ากำลังคาดหวังให้ผู้ขนส่งที่เป็นลูกค้า Shell Fleet Card ของเรามีขีดความสามารถในการเข้าถึงการบริหารจัดการการขนส่งสินค้าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้น ความร่วมมือกับอีซี่ฮอลจึงทำให้ผู้ขนส่งทั้งรายใหญ่และรายเล็กต่างสามารถให้บริการขนส่งได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพิ่มกำไรและเปิดโอกาสให้ผู้ส่งสินค้าสามารถติดตามการขนส่งได้แบบเรียลไทม์ เมื่อแพลตฟอร์มดิจิทัลของอีซี่ฮอลรวมพลังกับ Shell Fleet Card แล้ว ความร่วมมือครั้งนี้ยังมอบโอกาสให้ผู้ขนส่งสามารถเข้าถึงน้ำมันคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ และบริการจากเชลล์อีกมากมายผ่านเครือข่ายสถานีบริการน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดในโลก และยังช่วยให้เชลล์และอีซี่ฮอลขยายฐานลูกค้าในไทยได้อีกด้วย”

นางสาวธัญญา ยิ้มชัยภูมิ เจ้าของบริษัท ศิริพงษ์ โลจิสติกส์ จำกัด กล่าวว่า “พนักงานขับรถของเราสามารถใช้ Shell Fleet Card ชำระเงิน ณ จุดเติมน้ำมันและเดินทางต่อโดยไม่ต้องกังวลเรื่องขั้นตอนการชำระเงิน Shell Fleet Card จึงเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยดีกว่าการให้พนักงานของเราถือเงินสด”

ทั้งนี้อีซี่ฮอลสร้างโอกาสให้ผู้ขนส่งสินค้าสามารถแข่งขันธุรกิจในตลาดได้ อำนวยความสะดวกในการติดตามยานพาหนะ ปรับปรุงคุณภาพการบริการ และเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งให้สูงที่สุดผ่านมาร์เก็ตเพลสของอีซี่ฮอลซึ่งอยู่บนระบบคลาวด์ (cloud-based) สามารถสร้างประสบการณ์การใช้งานที่เรียบง่ายผ่านโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ให้แก่ทั้งผู้ขนส่งและผู้ส่งสินค้า นอกเหนือไปจากนั้นผู้ส่งสินค้าหลายพันรายสามารถควบคุมต้นทุนในการบริหารการขนส่งได้อย่างถูกต้องแม่นยำไปพร้อม ๆ กันกับการหาลูกค้าใหม่ ๆ โดยยังสามารถเข้าถึงผู้ขนส่งสินค้าจำนวนมากที่ให้บริการดี มีความโปร่งใสและราคาสมเหตุสมผลได้ผ่านแพลตฟอร์มเดียว

มร.เรมอนด์ กิลลอน กล่าวเพิ่มเติมว่า “ผู้ขนส่งคือหัวใจของอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้า ดังนั้นเราจึงมุ่งสนับสนุนผู้ประกอบการให้เข้าสู่แพลตฟอร์มธุรกิจแบบดิจิทัลเพื่อเพิ่มกำไรและความสามารถในการสร้างคุณภาพตามกลไกของตลาดด้วยความร่วมมือในครั้งนี้”

เพิ่มความสะดวกและความโปร่งใสมากกว่าเดิม

ความร่วมมือครั้งนี้มอบโอกาสให้ลูกค้าสามารถเข้าใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลของอีซี่ฮอล เพื่อติดตามกระบานการขนส่งซึ่งสร้างความโปร่งใสให้แก่ผู้ขนส่งและผู้ส่งสินค้า อีกทั้ง ลูกค้ายังสามารถควบคุมการชำระและการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงผ่านข้อมูลแบบเรียลไทม์และมีข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์เชิงธุรกิจด้วยเช่นกัน ทั้งหมดนี้ส่งผลให้ผู้ประกอบการมีต้นทุนค่าขนส่งที่สมเหตุสมผลและเข้าถึงประสิทธิภาพการขนส่งที่ไม่มีขีดจำกัดอีกต่อไป

นส.เมธินี ตัณสถิต เจ้าของบริษัท ตงพัฒนา โลจิสติกส์ จำกัด กล่าวว่า “รายงานประจำเดือนอย่างละเอียดมีประโยชน์ในการควบคุมและปรับปรุงเงินสดหมุนเวียนของเรา” ในขณะที่นายสุทธิพงศ์ พิมพ์วาน ผู้จัดการการขนส่งของบริษัท บีน่า โลจิสติกส์ จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า “Shell Fleet Card อำนวยความสะดวกอย่างมากเนื่องจากสามารถติดตามและควบคุมค่าใช้จ่ายในการขนส่งแบบเรียลไทม์”

นอกจากความร่วมมือในไทยแล้ว เชลล์และอีซี่ฮอลยังมีความร่วมมือกันในประเทศมาเลเซียและอินเดียอีกด้วย และกำลังมองหาโอกาสในการขยายฐานธุรกิจเพื่อปรับปรุงและส่งเสริมตลาดการขนส่งแบบดิจิทัลไปสู่ตลาดประเทศอื่น ๆ เช่น ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย เป็นต้น

ดัชนี

ผู้ส่งสินค้า
คือ บุคคล นิติบุคคล หรือ ธุรกิจ ที่มองหาผู้ให้บริการขนส่งสำหรับสินค้าของตนเอง

ผู้ขนส่งสินค้า
คือ ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าสำหรับผู้ส่งสินค้ารายอื่น

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับสื่อมวลชน กรุณาติดต่อ:

สุดารัตน์ พีตกานนท์ 
ผู้จัดการ
ฝ่ายสื่อสารองค์กร

ฐิติภา ลักษณพิสุทธิ์
ผู้จัดการใหญ่
ฝ่ายสื่อสารองค์กร
บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด

เมนิกา สัจเดว
เอเดลแมน (ประเทศไทย)
โทรศัพท์: +668 1455 8044
อีเมล์: maynica.sachdev@edelman.com

ชยานันต์ คำหอม
เอเดลแมน (ประเทศไทย)
โทรศัพท์: +666 1246 9351
อีเมล์: chayanan.kumhom@edelman.com

Cautionary Note

The companies in which Royal Dutch Shell plc directly and indirectly owns investments are separate legal entities. In this press release “Shell”, “Shell group” and “Royal Dutch Shell” are sometimes used for convenience where references are made to Royal Dutch Shell plc and its subsidiaries in general. Likewise, the words “we”, “us” and “our” are also used to refer to Royal Dutch Shell plc and subsidiaries in general or to those who work for them. These terms are also used where no useful purpose is served by identifying the particular entity or entities. ‘‘Subsidiaries’’, “Shell subsidiaries” and “Shell companies” as used in this press release refer to entities over which Royal Dutch Shell plc either directly or indirectly has control. Entities and unincorporated arrangements over which Shell has joint control are generally referred to as “joint ventures” and “joint operations”, respectively. Entities over which Shell has significant influence but neither control nor joint control are referred to as “associates”. The term “Shell interest” is used for convenience to indicate the direct and/or indirect ownership interest held by Shell in an entity or unincorporated joint arrangement, after exclusion of all third-party interest.

This press release contains forward-looking statements (within the meaning of the U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995) concerning the financial condition, results of operations and businesses of Royal Dutch Shell. All statements other than statements of historical fact are, or may be deemed to be, forward-looking statements. Forward-looking statements are statements of future expectations that are based on management’s current expectations and assumptions and involve known and unknown risks and uncertainties that could cause actual results, performance or events to differ materially from those expressed or implied in these statements. Forward-looking statements include, among other things, statements concerning the potential exposure of Royal Dutch Shell to market risks and statements expressing management’s expectations, beliefs, estimates, forecasts, projections and assumptions. These forward-looking statements are identified by their use of terms and phrases such as “aim”, “ambition’, ‘‘anticipate’’, ‘‘believe’’, ‘‘could’’, ‘‘estimate’’, ‘‘expect’’, ‘‘goals’’, ‘‘intend’’, ‘‘may’’, ‘‘objectives’’, ‘‘outlook’’, ‘‘plan’’, ‘‘probably’’, ‘‘project’’, ‘‘risks’’, “schedule”, ‘‘seek’’, ‘‘should’’, ‘‘target’’, ‘‘will’’ and similar terms and phrases. There are a number of factors that could affect the future operations of Royal Dutch Shell and could cause those results to differ materially from those expressed in the forward-looking statements included in this press release, including (without limitation): (a) price fluctuations in crude oil and natural gas; (b) changes in demand for Shell’s products; (c) currency fluctuations; (d) drilling and production results; (e) reserves estimates; (f) loss of market share and industry competition; (g) environmental and physical risks; (h) risks associated with the identification of suitable potential acquisition properties and targets, and successful negotiation and completion of such transactions; (i) the risk of doing business in developing countries and countries subject to international sanctions; (j) legislative, fiscal and regulatory developments including regulatory measures addressing climate change; (k) economic and financial market conditions in various countries and regions; (l) political risks, including the risks of expropriation and renegotiation of the terms of contracts with governmental entities, delays or advancements in the approval of projects and delays in the reimbursement for shared costs; and (m) changes in trading conditions. No assurance is provided that future dividend payments will match or exceed previous dividend payments. All forward-looking statements contained in this press release are expressly qualified in their entirety by the cautionary statements contained or referred to in this section. Readers should not place undue reliance on forward-looking statements. Additional risk factors that may affect future results are contained in Royal Dutch Shell’s 20-F for the year ended December 31, 2019 (available at www.shell.com/investor and www.sec.gov ). These risk factors also expressly qualify all forward looking statements contained in this press release and should be considered by the reader. Each forward-looking statement speaks only as of the date of this press release, June 2021. Neither Royal Dutch Shell plc nor any of its subsidiaries undertake any obligation to publicly update or revise any forward-looking statement as a result of new information, future events or other information. In light of these risks, results could differ materially from those stated, implied or inferred from the forward-looking statements contained in this press release.

We may have used certain terms, such as resources, in this press release that United States Securities and Exchange Commission (SEC) strictly prohibits us from including in our filings with the SEC. U.S. Investors are urged to consider closely the disclosure in our Form 20-F, File No 1-32575, available on the SEC website www.sec.gov