นายปนันท์ ประจวบเหมาะ ประธานกรรมการ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด เปิดเผยว่า เชลล์และมูลนิธิก้าวไปคู่ไทย มีเจตนารมณ์เดียวกันในการส่งเสริมพันธมิตรที่ไว้วางใจได้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี และเชื่อมั่นในศักยภาพของเยาวชนรุ่นใหม่ จึงเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ส่งโครงการ ในรูปแบบ Crowdfunding การระดมทุนผ่านทางดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพื่อระดมทุนสำหรับใช้ในโครงการพัฒนาชุมชนและจิตอาสาต่างๆ ทั้งนี้มูลนิธิก้าวไปคู่ไทย จะสนับสนุนทุนในการดำเนินการรวมกว่า 200,000 บาท

“เชลล์ เดินหน้าสู่เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ Powering Progress โดยผสานกลยุทธ์ สัดส่วนธุรกิจ และความมุ่งมั่นตั้งใจด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจากการดำเนินโครงการ Imagine the Future Scenarios Competition เราพบว่า เยาวชนมีความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์สังคม และที่สำคัญมีศักยภาพสูงมากในการพัฒนาเมืองที่จะสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ทั้งนี้ได้มีการใช้ออกแบบเมืองที่เน้นการนำพลังงานสะอาดมาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา เชลล์มุ่งหวังให้ประเทศไทยมีกรอบการทำงานที่เปิดโอกาสของการมีส่วนร่วมโดยคนจากหลากหลายภาคส่วนและระหว่างเจนเนอเรชั่น ผมยินดีและขอบคุณมูลนิธิก้าวไปคู่ไทย ที่สนับสนุนทุนกิจกรรมเพื่อสังคม สำหรับ นิสิต นักศึกษา ที่จะนำเสนอโครงการเพื่อสังคมต่อไป” นายปนันท์กล่าว

นายธเนศร์ รัชตะปีติ ประธานกรรมการ มูลนิธิก้าวไปคู่ไทย และผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจยางมะตอย ภูมิภาคเอเชีย และ ตะวันออกกลาง บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า มูลนิธิก้าวไปคู่ไทยก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2534 ปัจจุบันดำเนินการมาเกือบ 30 ปีแล้ว ที่ผ่านมาเน้นกิจกรรมช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทั้งเด็กและผู้สูงอายุ ด้านพัฒนาการศึกษา สุขอนามัย โภชนาการ รวมถึงความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนกรณีประสบภัยพิบัติ ทั้งนี้ ในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของ Covid-19 ทางมูลนิธิฯได้มอบเงินบริจาคให้กับหน่วยงาน ตลอดจนโรงพยาบาลต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

“แผนการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ในปี 2564 นั้น เรายังคงให้เงินทุนเพื่อการศึกษาและทำกิจกรรมต่างๆ พร้อมขยายขอบเขตโครงการเพื่อสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือสังคม เรากำลัง Rethink และมองหาพันธมิตรที่ไว้ใจได้ในกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ จึงอยากให้น้องๆ มาช่วยเราคิด เสนอไอเดียใหม่ๆ ช่วยให้มูลนิธิก้าวไปคู่ไทยระดมทุนได้มากขึ้น ช่วยเหลือสังคมได้มากขึ้น หากน้องๆ มีโครงการเพื่อสังคมอยู่แล้วและอยากให้มูลนิธิฯ สนับสนุนเงินทุน หรือสมัครเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาที่มูลนิธิก้าวไปคู่ไทยจัดขึ้นก็ทำได้เช่นกัน โครงการเพื่อสังคมที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับเงินทุนสนับสนุนรวมกว่า 200,000 บาท และได้รับโอกาสใหม่ๆ ในการทำงานเพื่อสังคมร่วมกับมูลนิธิก้าวไปคู่ไทย” นายธเนศร์กล่าว

นางสาวฐิติภา ลักษณพิสุทธิ์ ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายสื่อสารองค์กร และประธานกรรมการจัดโครงการ Imagine the Future Scenarios Competition 2021 Thailand เปิดเผยว่า วันนี้อยากจะเชิญชวนเยาวชน นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาทุกระดับชั้น สมัครเข้าร่วมโครงการภายใต้ความร่วมมือในครั้งนี้และหากน้องๆ เคยเข้าร่วมในโครงการ Imagine The Future หรือเป็น Fanpage ของ Imagine the Future Competition จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

“เรามองหาโครงการดีๆ ไอเดียใหม่ๆ ที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำในทุกๆ มิติ และเกิดจากจินตนาการ ความสามารถ ความตั้งใจดีของน้องๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงการจิตอาสา กิจกรรมเพื่อสังคม จนถึงโครงการและแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อระดมทุน อาทิ Crowdfunding เพื่อสนับสนุนมูลนิธิก้าวไปคู่ไทย ถึงเวลาแล้วที่คนรุ่นใหม่จะใช้ศักยภาพในการออกแบบเมืองที่นอกจากน่าอยู่แล้ว ต้องไม่โดดเดี่ยวใครไว้อย่างด้อยโอกาสด้วย เยาวชนคนรุ่นใหม่มีพลังที่เข้มแข็งและมีศักยภาพด้านเทคโนโลยี เมื่อผสานความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ เชื่อมั่นว่าจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน มาร่วมกัน Make the Future we want to see and live in ไปด้วยกัน”

สำหรับขั้นตอนและวิธีการสมัคร นิสิต นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จัดเตรียมข้อเสนอโครงการเพื่อสังคม ความยาวไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4 หรือจัดทำเป็นคลิปวิดีโอ ความยาวไม่เกิน 2 นาที บอกเล่าโครงการที่สนใจจะดำเนินการ แล้วส่งมาที่ T.laxanaphisuth@shell.com ภายในวันที่ 1 เมษายน-15 พฤษภาคม 2564 นี้

รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดตามได้จาก https://www.facebook.com/imaginethefuturecompetition หรือรับชมข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://fb.watch/4xmDcUGB7E/

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับสื่อมวลชน กรุณาติดต่อ:

ฐิติภา ลักษณพิสุทธิ์
ผู้จัดการใหญ่
ฝ่ายสื่อสารองค์กร
บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด
โทรศัพท์: +662 262 7839

อุษา รุ่งวัฒนไพบูลย์
เรียล คอนซัลเทชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
โทรศัพท์: +668 1689 8248
อีเมล: usa@real-inspire.com

Cautionary Note

The companies in which Royal Dutch Shell plc directly and indirectly owns investments are separate legal entities. In this press release “Shell”, “Shell group” and “Royal Dutch Shell” are sometimes used for convenience where references are made to Royal Dutch Shell plc and its subsidiaries in general. Likewise, the words “we”, “us” and “our” are also used to refer to Royal Dutch Shell plc and subsidiaries in general or to those who work for them. These terms are also used where no useful purpose is served by identifying the particular entity or entities. ‘‘Subsidiaries’’, “Shell subsidiaries” and “Shell companies” as used in this press release refer to entities over which Royal Dutch Shell plc either directly or indirectly has control. Entities and unincorporated arrangements over which Shell has joint control are generally referred to as “joint ventures” and “joint operations”, respectively. Entities over which Shell has significant influence but neither control nor joint control are referred to as “associates”. The term “Shell interest” is used for convenience to indicate the direct and/or indirect ownership interest held by Shell in an entity or unincorporated joint arrangement, after exclusion of all third-party interest.

This press release contains forward-looking statements (within the meaning of the U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995) concerning the financial condition, results of operations and businesses of Royal Dutch Shell. All statements other than statements of historical fact are, or may be deemed to be, forward-looking statements. Forward-looking statements are statements of future expectations that are based on management’s current expectations and assumptions and involve known and unknown risks and uncertainties that could cause actual results, performance or events to differ materially from those expressed or implied in these statements. Forward-looking statements include, among other things, statements concerning the potential exposure of Royal Dutch Shell to market risks and statements expressing management’s expectations, beliefs, estimates, forecasts, projections and assumptions. These forward-looking statements are identified by their use of terms and phrases such as “aim”, “ambition’, ‘‘anticipate’’, ‘‘believe’’, ‘‘could’’, ‘‘estimate’’, ‘‘expect’’, ‘‘goals’’, ‘‘intend’’, ‘‘may’’, ‘‘objectives’’, ‘‘outlook’’, ‘‘plan’’, ‘‘probably’’, ‘‘project’’, ‘‘risks’’, “schedule”, ‘‘seek’’, ‘‘should’’, ‘‘target’’, ‘‘will’’ and similar terms and phrases. There are a number of factors that could affect the future operations of Royal Dutch Shell and could cause those results to differ materially from those expressed in the forward-looking statements included in this press release, including (without limitation): (a) price fluctuations in crude oil and natural gas; (b) changes in demand for Shell’s products; (c) currency fluctuations; (d) drilling and production results; (e) reserves estimates; (f) loss of market share and industry competition; (g) environmental and physical risks; (h) risks associated with the identification of suitable potential acquisition properties and targets, and successful negotiation and completion of such transactions; (i) the risk of doing business in developing countries and countries subject to international sanctions; (j) legislative, fiscal and regulatory developments including regulatory measures addressing climate change; (k) economic and financial market conditions in various countries and regions; (l) political risks, including the risks of expropriation and renegotiation of the terms of contracts with governmental entities, delays or advancements in the approval of projects and delays in the reimbursement for shared costs; and (m) changes in trading conditions. No assurance is provided that future dividend payments will match or exceed previous dividend payments. All forward-looking statements contained in this press release are expressly qualified in their entirety by the cautionary statements contained or referred to in this section. Readers should not place undue reliance on forward-looking statements. Additional risk factors that may affect future results are contained in Royal Dutch Shell’s 20-F for the year ended December 31, 2017 (available at www.shell.com/investor and www.sec.gov ). These risk factors also expressly qualify all forward looking statements contained in this press release and should be considered by the reader. Each forward-looking statement speaks only as of the date of this press release, March 2021. Neither Royal Dutch Shell plc nor any of its subsidiaries undertake any obligation to publicly update or revise any forward-looking statement as a result of new information, future events or other information. In light of these risks, results could differ materially from those stated, implied or inferred from the forward-looking statements contained in this press release.

We may have used certain terms, such as resources, in this press release that United States Securities and Exchange Commission (SEC) strictly prohibits us from including in our filings with the SEC. U.S. Investors are urged to consider closely the disclosure in our Form 20-F, File No 1-32575, available on the SEC website www.sec.gov