นายปนันท์ ประจวบเหมาะ ประธานกรรมการ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า “ในฐานะผู้นำด้านนวัตกรรมพลังงานระดับโลก เชลล์ให้การสนับสนุนด้านพลังงาน โดยเน้นกลยุทธ์ด้านพลังงานสะอาด เพิ่มประสิทธิภาพ และดีต่อสิ่งแวดล้อม ให้กับผู้ขับขี่ ลูกค้าพันธมิตรของเชลล์ และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ควบคู่กับการร่วมมือพัฒนาประเทศในยุคเศรษฐกิจ 4.0 ซึ่งมีความท้าทายด้านพลังงานและความต้องการด้านพลังงานที่มีเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง นวัตกรรมยางมะตอย Shell Bitumen FreshAir เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เน้นย้ำแนวทางในการดำเนินธุรกิจของเชลล์ และเป็นนวัตกรรมที่เหมาะสมกับการใช้งานด้านก่อสร้างถนน รองรับการเติบโตของเมือง และมีส่วนช่วยลดปัญหามลภาวะทางอากาศได้อีกทางหนึ่ง”

นายธเนศร์ รัชตะปีติ ผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจยางมะตอย ภูมิภาคเอเชียและตะวันออกกลาง บริษัท
เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด
กล่าวว่า “โครงสร้างพื้นฐานถนนเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามในขณะเดียวกัน การขยายตัวของเมืองหลวง การขนส่งที่หนาแน่นขึ้น และกิจกรรมของอุตสาหกรรมต่างๆ เองก็ส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศด้วย เชลล์มีความเข้าใจถึงความต้องการของอุตสาหกรรมการก่อสร้างถนนและโครงสร้างพื้นฐานการขนส่ง จึงสนับสนุนให้มีความร่วมมือกันในการพัฒนาแนวทางการทำงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการพัฒนาเติบโตของเมือง กลุ่มธุรกิจยางมะตอยเชลล์เชื่อมั่นว่า Shell Bitumen FreshAir นี้จะช่วยตอบโจทย์ความต้องการของภาครัฐ อาทิ กระทรวงคมนาคม กรุงเทพมหานคร และภาคเอกชนต่างๆ ได้เป็นอย่างดี”

Shell Bitumen FreshAir ประกอบด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมสารเติมแต่งที่ได้รับการพัฒนาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาระดับโลกของเชลล์ที่เมืองบังกาลอร์ ประเทศอินเดีย โดยสารประกอบที่ใช้ในการยับยั้งโดยตรงกับสารประกอบซึ่งเป็นแหล่งที่มาของก๊าซต่างๆ ฝุ่นละออง และโมเลกุลที่ปล่อยกลิ่น โดยปฏิกิริยาทางเคมีที่เกิดขึ้น ณ แหล่งกำเนิดในระดับโมเลกุลจะช่วยลดก๊าซและฝุ่นละออง หรือช่วยลดการระเหยของก๊าซและฝุ่นละอองดังกล่าว ซึ่งนำไปสู่การลดผลกระทบทางคุณภาพอากาศได้ในที่สุด

เชลล์ คือผู้ผลิตและส่งมอบผลิตภัณฑ์ยางมะตอยรายแรก ที่พัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพอากาศเพื่อประโยชน์ทั้งผู้บริโภคและสังคม ซึ่งการเปลี่ยนมาใช้ผลิตภัณฑ์ยางมะตอย Shell Bitumen FreshAir นั้นมีผลต่อการลดอนุภาค PM10 เทียบเท่ากับค่าเฉลี่ยของการปลูกต้นไม้ 16 ต้น2 หรือเทียบกับการลดไนโตรเจนออกไซด์ เท่ากับการงดใช้รถยนต์ถึง 40 คัน3 ต่อกิโลเมตรของการปูยางมะตอยต่อปี

ด้วยโซลูชั่นที่ได้รับการออกแบบให้พร้อมใช้ Shell Bitumen FreshAir จึงสามารถนำไปใช้งานได้อย่างง่ายดาย ตั้งแต่กระบวนการผสมยางมะตอย ไปจนถึงการลาดยางมะตอยปูผิวทาง พร้อมได้ทำการทดสอบแล้วกับทั้งผู้ก่อสร้างถนนและผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพอากาศในสถานที่จริง ในแปลงทดสอบที่ประเทศฝรั่งเศส ประเทศเนเธอร์แลนด์ ประเทศไทย และสหราชอาณาจักร

Shell Bitumen FreshAir วางจำหน่ายในประเทศไทยแล้ววันนี้ ลูกค้าที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมของผลิตภัณฑ์ได้ที่ https://www.shell.com/business-customers/bitumen/about-shell-bitumen.html

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับสื่อมวลชน กรุณาติดต่อ:

ฐิติภา ลักษณพิสุทธิ์
ผู้จัดการใหญ่
ฝ่ายสื่อสารองค์กร
บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด
โทรศัพท์: +662 – 262 7839

ปริตต์ กาศยปนันทน์
ฮิลล์ แอนด์ นอลตัน สแตรทิจีส์ ประเทศไทย
โทรศัพท์: +662 627 3501 ต่อ 129
อีเมล์ pkasayapanunth@hkstrategies.com

 

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับกองบรรณาธิการ

  1. ผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการแสดงให้เห็นว่า ผลิตภัณฑ์ Shell Bitumen FreshAir ช่วยลดปริมาณ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ไนโตรเจนออกไซด์ คาร์บอนมอนอกไซด์ สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย และ ฝุ่นละออง ที่เกิดขึ้นจากการผสมยางมะตอยในขั้นตอนการผลิตและระหว่างการราดยาง ได้เฉลี่ยสูงถึง 40%
  2. คำนวณจากการลดลงเฉลี่ยของฝุ่นละอองระหว่างการทดสอบภาคสนาม
  3. คำนวณจากผลทดสอบเชิงสถิติในห้องปฏิบัติการ

เกี่ยวกับธุรกิจยางมะตอยของเชลล์

ธุรกิจยางมะตอยของเชลล์นับเป็นธุรกิจยางมะตอยระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดของโลก ด้วยจำนวนลูกค้ามากมายในกว่า 52 ประเทศทั่วโลก พร้อมสถิติในการปูผลิตภัณฑ์ยางมะตอยลงบนท้องถนนกว่า 450 กิโลเมตรทุกวัน

จากจุดเริ่มต้นโรงงานผลิตยางมะตอยแห่งแรกในสหราชอาณาจักรเมื่อปี พ.ศ. 2462 นับเป็นเวลากว่า 100 ปี ที่ธุรกิจยางมะตอยของเชลล์ได้เติบโตและมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบอุตสาหกรรม จนสามารถก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในตัวช่วยสำหรับการสร้างท้องถนนอัจฉริยะแห่งอนาคต ธุรกิจยางมะตอยของเชลล์ครอบคลุมการส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงมากมาย ตั้งแต่ยางมะตอยเกรดมาตรฐานไปจนถึงยางมะตอยแบบดัดแปลงจากโพลิเมอร์พิเศษที่จัดจำหน่ายภายใต้ชื่อทางการค้า Shell Cariphalte ยางมะตอยของเชลล์ได้ถูกนำไปใช้ปูพื้นผิวถนนหลากหลายแห่งทั่วโลก ตั้งแต่ถนนเส้นใหญ่ในเมืองหลวง ทางหลวงเส้นสำคัญ รันเวย์สนามบินทั่วโลก ไปจนถึงพื้นผิวถนนของสนามแข่งรถระดับโลกอย่าง Formula One™

ในประเทศไทย ธุรกิจยางมะตอยของเชลล์ดำเนินธุรกิจมานานกว่า 90 ปี โดยผลิตภัณฑ์ยางมะตอยแรกที่จำหน่ายในประเทศไทยคือ ผลิตภัณฑ์ยางมะตอยในบรรจุภัณฑ์ถังเพื่อสนับสนุนการก่อสร้างถนนระยะแรกของประเทศ ต่อมาเชลล์ได้เดินหน้าธุรกิจยางมะตอยอย่างเต็มกำลังเพื่อตอบสนองความต้องการของจำนวนถนนลาดยางมะตอยที่เพิ่มมากขึ้น โดยเริ่มต้นจากการนำผลิตภัณฑ์ยางมะตอยเชลล์ไปปูลงบนถนนหลายสายในประเทศไทย

พันธมิตรที่สนใจร่วมธุรกิจกับธุรกิจยางมะตอยเชลล์ ติดต่อได้ที่เจ้าหน้าที่เชลล์ หรือคลิกไปที่ https://www.shell.com/business-customers/bitumen/about-shell-bitumen.html

Cautionary Note

The companies in which Royal Dutch Shell plc directly and indirectly owns investments are separate legal entities. In this press release “Shell”, “Shell group” and “Royal Dutch Shell” are sometimes used for convenience where references are made to Royal Dutch Shell plc and its subsidiaries in general. Likewise, the words “we”, “us” and “our” are also used to refer to Royal Dutch Shell plc and subsidiaries in general or to those who work for them. These terms are also used where no useful purpose is served by identifying the particular entity or entities. ‘‘Subsidiaries’’, “Shell subsidiaries” and “Shell companies” as used in this press release refer to entities over which Royal Dutch Shell plc either directly or indirectly has control. Entities and unincorporated arrangements over which Shell has joint control are generally referred to as “joint ventures” and “joint operations”, respectively.  Entities over which Shell has significant influence but neither control nor joint control are referred to as “associates”. The term “Shell interest” is used for convenience to indicate the direct and/or indirect ownership interest held by Shell in an entity or unincorporated joint arrangement, after exclusion of all third-party interest.

This press release contains forward-looking statements (within the meaning of the U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995) concerning the financial condition, results of operations and businesses of Royal Dutch Shell. All statements other than statements of historical fact are, or may be deemed to be, forward-looking statements. Forward-looking statements are statements of future expectations that are based on management’s current expectations and assumptions and involve known and unknown risks and uncertainties that could cause actual results, performance or events to differ materially from those expressed or implied in these statements. Forward-looking statements include, among other things, statements concerning the potential exposure of Royal Dutch Shell to market risks and statements expressing management’s expectations, beliefs, estimates, forecasts, projections and assumptions. These forward-looking statements are identified by their use of terms and phrases such as “aim”, “ambition’, ‘‘anticipate’’, ‘‘believe’’, ‘‘could’’, ‘‘estimate’’, ‘‘expect’’, ‘‘goals’’, ‘‘intend’’, ‘‘may’’, ‘‘objectives’’, ‘‘outlook’’, ‘‘plan’’, ‘‘probably’’, ‘‘project’’, ‘‘risks’’, “schedule”, ‘‘seek’’, ‘‘should’’, ‘‘target’’, ‘‘will’’ and similar terms and phrases. There are a number of factors that could affect the future operations of Royal Dutch Shell and could cause those results to differ materially from those expressed in the forward-looking statements included in this press release, including (without limitation): (a) price fluctuations in crude oil and natural gas; (b) changes in demand for Shell’s products; (c) currency fluctuations; (d) drilling and production results; (e) reserves estimates; (f) loss of market share and industry competition; (g) environmental and physical risks; (h) risks associated with the identification of suitable potential acquisition properties and targets, and successful negotiation and completion of such transactions; (i) the risk of doing business in developing countries and countries subject to international sanctions; (j) legislative, fiscal and regulatory developments including regulatory measures addressing climate change; (k) economic and financial market conditions in various countries and regions; (l) political risks, including the risks of expropriation and renegotiation of the terms of contracts with governmental entities, delays or advancements in the approval of projects and delays in the reimbursement for shared costs; and (m) changes in trading conditions. No assurance is provided that future dividend payments will match or exceed previous dividend payments.  All forward-looking statements contained in this press release are expressly qualified in their entirety by the cautionary statements contained or referred to in this section. Readers should not place undue reliance on forward-looking statements. Additional risk factors that may affect future results are contained in Royal Dutch Shell’s 20-F for the year ended December 31, 2017 (available at www.shell.com/investor and www.sec.gov ). These risk factors also expressly qualify all forward looking statements contained in this press release and should be considered by the reader. Each forward-looking statement speaks only as of the date of this press release, August 2018. Neither Royal Dutch Shell plc nor any of its subsidiaries undertake any obligation to publicly update or revise any forward-looking statement as a result of new information, future events or other information. In light of these risks, results could differ materially from those stated, implied or inferred from the forward-looking statements contained in this press release.

We may have used certain terms, such as resources, in this press release that United States Securities and Exchange Commission (SEC) strictly prohibits us from including in our filings with the SEC.  U.S. Investors are urged to consider closely the disclosure in our Form 20-F, File No 1-32575, available on the SEC website www.sec.gov.