ปนันท์ ประจวบเหมาะ ประธานกรรมการ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า “โรคระบาดโควิด-19 ได้สร้างผลกระทบและเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนไปอย่างมีนัยสำคัญ เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายทั้งในระดับโลกและในประเทศไทย อาทิ ความกังวลด้านสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น การทำงานจากบ้าน การปรับเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางที่แตกต่างไปจากเดิม ซึ่งรถยนต์ส่วนบุคคลก็เป็นทางเลือกหลักของผู้คนจำนวนมากเมื่อต้องเดินทาง การเปลี่ยนแปลงนี้ยังรวมไปถึง การเติบโตอย่างรวดเร็วของสังคมไร้เงินสด และการปรับตัวทางดิจิทัล เศรษฐกิจในอนาคตแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง และความท้าทายของเชลล์ คือ การต้องปรับตัวเข้าสู่สภาวะใหม่ เพื่อรองรับความต้องการด้านพลังงานของลูกค้า เชลล์มุ่งมั่นเดินหน้าตามเจตนารมย์ในการเป็น พันธมิตรที่ไว้วางใจได้ ด้วยแนวคิด #EnergyAmbition ‘พลังงานดี ชีวิตมีสุข’ พลังงานที่สนับสนุนการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคนต่อไป

#EnergyAmbition เป็นแนวคิดใหม่สำหรับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจระยะฟื้นฟูหลังโควิด-19 โดยให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจใน 5 ด้าน ดังนี้

  • A = Advanced Energy การใช้นวัตกรรมพลังงานที่มีประสิทธิภาพ เช่น น้ำมัน V-Power, เทคโนโลยี Gas-to-Liquid, ยางมะตอย Bitumen FreshAir และการเข้าถึงเทคโนโลยีพลังงานในหลากหลายรูปแบบ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ทั้งส่วนธุรกิจและค้าปลีก
  • B = Brand Trust การเป็นแบรนด์ที่ได้รับความไว้วางใจ โดยทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งรัฐบาล คู่ค้าทางธุรกิจ และสังคม เพื่อทำความเข้าใจและปรับตัวให้สอดคล้องกับความต้องการด้านพลังงานของสังคม เชลล์เป็นพันธมิตรที่ได้รับความไว้วางใจจากรัฐบาลและคู่ค้าในไทยมาอย่างยาวนาน ซึ่งเห็นได้จาก การดำเนินโครงการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด โครงการวางท่อน้ำมันใหม่ไปในเส้นทางภาคเหนือและภาคอีสาน การยกระดับการเดินทางและคมนาคมเพื่อเมืองแห่งอนาคต นอกจากนี้ เชลล์ยังได้พัฒนาโครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีให้กับคนไทย เช่น โครงการพลังงานเพื่อชุมชน โครงการเชลล์เติมสุข และโครงการออกแบบเมืองแห่งอนาคต
  • C= Carbon Footprint การดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมเพื่อลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตลอดการดำเนินงานทั้งห่วงโซ่อุปทาน ควบคู่ไปกับการมองหาโอกาสในการส่งมอบพลังงานสะอาดรูปแบบต่างๆ และพลังงานทางเลือกใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึง การจัดสรรทรัพยากรที่จำกัดอย่างชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพในสถานที่ทำงาน
  • D = Digitalisation การนำเสนอเทคโนโลยีดิจิทัลและอีคอมเมิร์ซโซลูชั่นใหม่ๆ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและการเสริมสร้างสุขอนามัยที่ดี เช่น การพัฒนาบริการด้วยการใช้ดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการชำระเงินแบบไร้สัมผัส และการริเริ่มนวัตกรรมอีคอมเมิร์ซในห่วงโซ่การดำเนินธุรกิจของเรา อาทิ บริการ Pay at Pump ที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถชำระเงินแบบไร้สัมผัส ที่สถานีบริการเชลล์ และร้าน DeliCafe ทุกสาขา บริการ Home Delivery และบริการแบบ Online-to-Offline ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างเชลล์กับลาซาด้า ที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถสั่งน้ำมันเครื่อง ผ่านลาซาด้า พร้อมนัดวันเวลา เลือกสถานีบริการน้ำมันเชลล์ที่จะทำการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเชลล์ได้อย่างสะดวกสบาย ทั้งนี้ Digitalization ไม่เพียงแต่ยกระดับความปลอดภัยให้กับลูกค้า แต่ยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย สำหรับทั้งบริษัทและลูกค้าอีกด้วย
  • E = Empowering People การเสริมพลังคนทั้งภายในและภายนอกองค์กร ให้มีพลังที่ดีในการดำเนินชีวิต เพื่อรับมือกับผลกระทบจากโควิด-19 และชีวิตวิถีใหม่ New Normal ซึ่งรวมถึงการดำเนินโครงการพัฒนาทักษะด้านต่างๆ การส่งเสริมศักยภาพพนักงาน และการสนับสนุนจิตอาสา ทั้งนี้ได้มีการจัดการอบรมให้กับ Service Champions หรือพนักงานให้บริการที่ประจำอยู่ที่สถานีบริการน้ำมัน รวมไปถึงบุคลากรของร้านค้าที่เป็นพันธมิตรกับเชลล์ทั่วประเทศ นอกจากนี้ เชลล์ยังได้มีการปรับสภาพแวดล้อมและสถานที่ทำงาน โดยคำนึงถึงสุขภาพกายสุขภาพจิตของพนักงานเป็นสำคัญ

“เชลล์มุ่งมั่นสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกและพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย เราอยากเห็นพลังงานที่เป็นมากกว่าพลังงาน เป็นพลังงานที่สร้างคุณค่าให้กับชีวิตและสร้างความสุข ในวันนี้เราอยู่ในฐานะผู้นำด้านพลังงาน แต่เรายังมุ่งมั่นสู่การเป็นพันธมิตรที่ไว้วางใจได้สำหรับทุกคน ทั้งในวันนี้และวันต่อๆ ไป” นายปนันท์ กล่าวสรุป

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับสื่อมวลชน กรุณาติดต่อ:

ฐิติภา ลักษณพิสุทธิ์
ผู้จัดการใหญ่
ฝ่ายสื่อสารองค์กร
บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด

ปิยลัคน์ ชื่นชมพูนุท
ฮิลล์ แอนด์ นอลตัน สแตรทิจีส์ ประเทศไทย
โทรศัพท์: +662 627 3501 ต่อ 217
อีเมล์: Pchuenchompoonut@hkstrategies.com

Cautionary Note

The companies in which Royal Dutch Shell plc directly and indirectly owns investments are separate legal entities. In this press release “Shell”, “Shell group” and “Royal Dutch Shell” are sometimes used for convenience where references are made to Royal Dutch Shell plc and its subsidiaries in general. Likewise, the words “we”, “us” and “our” are also used to refer to Royal Dutch Shell plc and subsidiaries in general or to those who work for them. These terms are also used where no useful purpose is served by identifying the particular entity or entities. ‘‘Subsidiaries’’, “Shell subsidiaries” and “Shell companies” as used in this press release refer to entities over which Royal Dutch Shell plc either directly or indirectly has control. Entities and unincorporated arrangements over which Shell has joint control are generally referred to as “joint ventures” and “joint operations”, respectively. Entities over which Shell has significant influence but neither control nor joint control are referred to as “associates”. The term “Shell interest” is used for convenience to indicate the direct and/or indirect ownership interest held by Shell in an entity or unincorporated joint arrangement, after exclusion of all third-party interest.

This press release contains forward-looking statements (within the meaning of the U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995) concerning the financial condition, results of operations and businesses of Royal Dutch Shell. All statements other than statements of historical fact are, or may be deemed to be, forward-looking statements. Forward-looking statements are statements of future expectations that are based on management’s current expectations and assumptions and involve known and unknown risks and uncertainties that could cause actual results performance or events to differ materially from those expressed or implied in these statements. Forward-looking statements include, among other things, statements concerning the potential exposure of Royal Dutch Shell to market risks and statements expressing management’s expectations, beliefs, estimates, forecasts, projections and assumptions. These forward-looking statements are identified by their use of terms and phrases such as “aim”, “ambition’, ‘‘anticipate’’, ‘‘believe’’, ‘‘could’’, ‘‘estimate’’, ‘‘expect’’, ‘‘goals’’, ‘‘intend’’, ‘‘may’’, ‘‘objectives’’, ‘‘outlook’’, ‘‘plan’’, ‘‘probably’’, ‘‘project’’, ‘‘risks’’, “schedule”, ‘‘seek’’, ‘‘should’’, ‘‘target’’, ‘‘will’’ and similar terms and phrases. There are a number of factors that could affect the future operations of Royal Dutch Shell and could cause those results to differ materially from those expressed in the forward-looking statements included in this press release, including (without limitation): (a) price fluctuations in crude oil and natural gas; (b) changes in demand for Shell’s products; (c) currency fluctuations; (d) drilling and production results; (e) reserves estimates; (f) loss of market share and industry competition; (g) environmental and physical risks; (h) risks associated with the identification of suitable potential acquisition properties and targets, and successful negotiation and completion of such transactions; (i) the risk of doing business in developing countries and countries subject to international sanctions; (j) legislative, fiscal and regulatory developments including regulatory measures addressing climate change; (k) economic and financial market conditions in various countries and regions; (l) political risks, including the risks of expropriation and renegotiation of the terms of contracts with governmental entities, delays or advancements in the approval of projects and delays in the reimbursement for shared costs; and (m) changes in trading conditions. No assurance is provided that future dividend payments will match or exceed previous dividend payments. All forward-looking statements contained in this press release are expressly qualified in their entirety by the cautionary statements contained or referred to in this section. Readers should not place undue reliance on forward-looking statements. Additional risk factors that may affect future results are contained in Royal Dutch Shell’s 20-F for the year ended December 31, 2017 (available at www.shell.com/investor and www.sec.gov ). These risk factors also expressly qualify all forward looking statements contained in this press release and should be considered by the reader. Each forward-looking statement speaks only as of the date of this press release, 1st September 2020. Neither Royal Dutch Shell plc nor any of its subsidiaries undertake any obligation to publicly update or revise any forward-looking statement as a result of new information, future events or other information. In light of these risks, results could differ materially from those stated, implied or inferred from the forward-looking statements contained in this press release.

We may have used certain terms, such as resources, in this press release that United States Securities and Exchange Commission (SEC) strictly prohibits us from including in our filings with the SEC. U.S. Investors are urged to consider closely the disclosure in our Form 20-F, File No 1-32575, available on the SEC website www.sec.gov.