นายปนันท์ ประจวบเหมาะ ประธานกรรมการ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า “เชลล์ ขอขอบคุณ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล และมูลนิธิชัยพัฒนา ที่ไว้วางใจให้เชลล์ได้มีส่วนสนับสนุนความช่วยเหลือให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่ชนบท ซึ่งเป็นส่วนที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องตลอดมา เชลล์ยินดีที่ความช่วยเหลือในโอกาสนี้ยังครอบคลุมไปถึง การพัฒนาทักษะอาชีพให้กับคนในชุมชนที่มีรายได้น้อย ตลอดจนผู้ที่อาจประสบภาวะยากลำบากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ และเศรษฐกิจเช่นในขณะนี้ ความช่วยเหลือเหล่านี้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของเชลล์ ในด้านที่เกี่ยวกับการสนับสนุนทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการระดับชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เชลล์หวังว่าจะได้มีส่วนร่วม ‘เติมสุขให้ทุกชีวิต’ โดยเฉพาะในภาวะที่ต้องมีการปรับตัวสู่ฐานวิถีชีวิตใหม่นี้ร่วมกัน”

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 เชลล์ยังคงมุ่งมั่นส่งมอบพลังงาน น้ำมัน และผลิตภัณฑ์คุณภาพอย่างปลอดภัย โดยดำเนินมาตรการด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องทุกระยะ สำหรับเชลล์ หนึ่งในเป้าหมายสำคัญเพื่อที่จะช่วยเหลือทุกฝ่ายในช่วงของการฟื้นฟูสู่ฐานวิถีชีวิตใหม่ คือ การดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน ลูกค้า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท ตลอดจนถึงสังคมโดยรวมอย่างดีที่สุดต่อไป

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับสื่อมวลชน กรุณาติดต่อ:

ฐิติภา ลักษณพิสุทธิ์
ผู้จัดการใหญ่
ฝ่ายสื่อสารองค์กร
บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด
โทรศัพท์: +662 – 262 7839

ปิยลัคน์ ชื่นชมพูนุท
ฮิลล์ แอนด์ นอลตัน สแตรทิจีส์ ประเทศไทย
โทรศัพท์: +662 627 3501 ต่อ 271
อีเมล: Pchuenchompoonut@hkstrategies.com

Cautionary Note

The companies in which Royal Dutch Shell plc directly and indirectly owns investments are separate legal entities. In this press release “Shell”, “Shell group” and “Royal Dutch Shell” are sometimes used for convenience where references are made to Royal Dutch Shell plc and its subsidiaries in general. Likewise, the words “we”, “us” and “our” are also used to refer to Royal Dutch Shell plc and subsidiaries in general or to those who work for them. These terms are also used where no useful purpose is served by identifying the particular entity or entities. ‘‘Subsidiaries’’, “Shell subsidiaries” and “Shell companies” as used in this press release refer to entities over which Royal Dutch Shell plc either directly or indirectly has control. Entities and unincorporated arrangements over which Shell has joint control are generally referred to as “joint ventures” and “joint operations”, respectively. Entities over which Shell has significant influence but neither control nor joint control are referred to as “associates”. The term “Shell interest” is used for convenience to indicate the direct and/or indirect ownership interest held by Shell in an entity or unincorporated joint arrangement, after exclusion of all third-party interest.

This press release contains forward-looking statements (within the meaning of the U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995) concerning the financial condition, results of operations and businesses of Royal Dutch Shell. All statements other than statements of historical fact are, or may be deemed to be, forward-looking statements. Forward-looking statements are statements of future expectations that are based on management’s current expectations and assumptions and involve known and unknown risks and uncertainties that could cause actual results, performance or events to differ materially from those expressed or implied in these statements. Forward-looking statements include, among other things, statements concerning the potential exposure of Royal Dutch Shell to market risks and statements expressing management’s expectations, beliefs, estimates, forecasts, projections and assumptions. These forward-looking statements are identified by their use of terms and phrases such as “aim”, “ambition’, ‘‘anticipate’’, ‘‘believe’’, ‘‘could’’, ‘‘estimate’’, ‘‘expect’’, ‘‘goals’’, ‘‘intend’’, ‘‘may’’, ‘‘objectives’’, ‘‘outlook’’, ‘‘plan’’, ‘‘probably’’, ‘‘project’’, ‘‘risks’’, “schedule”, ‘‘seek’’, ‘‘should’’, ‘‘target’’, ‘‘will’’ and similar terms and phrases. There are a number of factors that could affect the future operations of Royal Dutch Shell and could cause those results to differ materially from those expressed in the forward-looking statements included in this press release, including (without limitation): (a) price fluctuations in crude oil and natural gas; (b) changes in demand for Shell’s products; (c) currency fluctuations; (d) drilling and production results; (e) reserves estimates; (f) loss of market share and industry competition; (g) environmental and physical risks; (h) risks associated with the identification of suitable potential acquisition properties and targets, and successful negotiation and completion of such transactions; (i) the risk of doing business in developing countries and countries subject to international sanctions; (j) legislative, fiscal and regulatory developments including regulatory measures addressing climate change; (k) economic and financial market conditions in various countries and regions; (l) political risks, including the risks of expropriation and renegotiation of the terms of contracts with governmental entities, delays or advancements in the approval of projects and delays in the reimbursement for shared costs; and (m) changes in trading conditions. No assurance is provided that future dividend payments will match or exceed previous dividend payments. All forward-looking statements contained in this press release are expressly qualified in their entirety by the cautionary statements contained or referred to in this section. Readers should not place undue reliance on forward-looking statements. Additional risk factors that may affect future results are contained in Royal Dutch Shell’s 20-F for the year ended December 31, 2019 (available at www.shell.com/investor and www.sec.gov ). These risk factors also expressly qualify all forward looking statements contained in this press release and should be considered by the reader. Each forward-looking statement speaks only as of the date of this press release, May 19, 2020. Neither Royal Dutch Shell plc nor any of its subsidiaries undertake any obligation to publicly update or revise any forward-looking statement as a result of new information, future events or other information. In light of these risks, results could differ materially from those stated, implied or inferred from the forward-looking statements contained in this press release.

We may have used certain terms, such as resources, in this press release that United States Securities and Exchange Commission (SEC) strictly prohibits us from including in our filings with the SEC. U.S. Investors are urged to consider closely the disclosure in our Form 20-F, File No 1-32575, available on the SEC website www.sec.gov.