กรุงเทพฯ ประเทศไทย – แม้ว่าอนาคตคือความไม่แน่นอน แต่ความท้าทายต่างๆ ที่เรากำลังเผชิญอยู่นั้น สามารถนำไปสู่สถานการณ์ต่างๆ ในอนาคตอีก 30 ปีข้างหน้าได้หลากหลายรูปแบบ และส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต การทำงาน และการพักผ่อนหย่อนใจได้มากมาย

เชลล์เป็นผู้บุกเบิกและคิดค้นการวางแผนและออกแบบจำลองสถานการณ์ โดยได้นำทักษะเหล่านี้มาใช้เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้เยาวชนได้ร่วมลับคมความคิดและจินตนาการในการจำลองสถานการณ์อนาคตโดยตอบสนองต่อความท้าทายด้านการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่มีปัจจัยขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงหลายประการ อาทิ พฤติกรรมมนุษย์ทั้งที่ส่งผลกระทบและรักษาสิ่งแวดล้อม การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางและเป็นสากล ตลอดจนความร่วมมือในระดับภูมิภาคและแนวคิดทางสังคม-การเมือง ทั้งนี้ เพื่อวิเคราะห์ให้เห็นถึงสถานการณ์ที่เป็นไปได้ในอนาคต บนพื้นฐานการให้ความสำคัญกับพลังงานที่ยั่งยืน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของผู้คน ตลอดจนความท้าทายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น

ในปีนี้ นิสิตนักศึกษาจำนวน 432 คน จาก 83 ทีม เข้าร่วมการแข่งขัน “Imagine the Future Scenarios Competition 2020” ของเชลล์ ที่ได้ดำเนินมาจนถึงรอบสุดท้ายในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและตะวันออกกลาง ต่างนำเสนอความรู้ความสามารถ ผนวกกับจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อร่วมผลักดันบทบาทพลังงานที่ยั่งยืนกับชีวิตวิถีใหม่ ผ่านสถานการณ์จำลองในอีก 30 ปีข้างหน้า ภายใต้หัวข้อ ‘More and Cleaner Energy in an Asia Pacific or Middle Eastern city in 2050 – How will residents live, work, and play?’ ทีมที่เข้าแข่งขันนำเสนอสถานการณ์จำลองเมืองแห่งอนาคตต่อคณะกรรมการ และทีมผู้ชนะการแข่งขันประจำปีนี้ได้แก่ ทีมจากประเทศสิงคโปร์ ซึ่งได้นำเสนอสถานการณ์จำลอง Koshi vs Banbo

นายปนันท์ ประจวบเหมาะ ประธานกรรมการ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า “เชลล์ขอแสดงความยินดีกับทีมเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการนี้ สำหรับทีมเยาวชนไทยผมมีความภูมิใจและหวังว่าน้องๆ ที่เข้าร่วมโครงการนี้จะนำองค์ความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนมิตรภาพในระดับภูมิภาคนี้ ไปต่อยอดทางความคิดและส่งต่อพลังงานที่สร้างสรรค์ของพวกเขา เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนและดียิ่งขึ้นจากความคิดที่สร้างสรรค์และความร่วมมือของทุกคนในสังคม”

“พวกเราขอแสดงความยินดีกับทีมสิงคโปร์ที่ชนะการแข่งขันในครั้งนี้ ถึงแม้ว่าพวกเราจะไม่ได้อันดับหนึ่งในรอบภูมิภาค แต่พวกเราก็รู้สึกภูมิใจและดีใจที่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน Imagine the Future ที่ได้เข้ามาช่วยยกระดับและขยายมุมมองโลกทัศน์ของพวกเรา ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ความสำคัญของพลังงาน การพัฒนากระบวนการคิดและการจำลองสถานการณ์ที่ถูกต้องและครอบคลุม นอกจากนี้ การเข้าแข่งขัน Imagine the Future ยังเป็นประสบการณ์ที่มีค่าและหาที่อื่นไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นทีมเวิร์ค การทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์จากเชลล์ ซึ่งล้วนสำคัญทั้งต่อการใช้ชีวิตและการทำงานของเราในอนาคต” ทีม Good Night Consulting จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทีมตัวแทนประเทศไทยเปิดเผยความรู้สึกหลังการแข่งขันรอบสุดท้าย

ดร. วาเลอรี โชว ที่ปรึกษาและประธานกรรมการตัดสินการแข่งขัน Imagine The Future ระบุว่า “นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 เป็นต้นมา เชลล์ ได้สนับสนุนและส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาเข้าร่วมการออกแบบและจำลองสถานการณ์เมืองแห่งอนาคตในทวีปเอเชียและตะวันออกกลาง ปีนี้ ถือเป็นวาระครบรอบ 50 ปี ของ Shell Scenarios ซึ่งเป็นเครื่องมือสร้างแบบจำลองสถานการณ์อนาคตของเชลล์ ทั้งนี้นับเป็นเวลากว่าหลายทศวรรษแล้วที่เชลล์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเครื่องมือแบบจำลองสถานการณ์อนาคตเพื่อการวางนโยบาย การออกแบบเมืองและผังเมือง เครื่องมือแบบจำลองนี้ ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยจัดให้คำนึงถึงสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้หลากหลายรูปแบบในอนาคต และแน่นอนว่าสถานการณ์รูปแบบต่างๆ ในอนาคตนั้นถูกประมวลผลและออกแบบมาให้ท้าทายกระบวนการทางความคิดของเรา ตลอดจนขยายกรอบความเป็นไปได้ต่อสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นในอนาคต อย่างไรก็ดี สิ่งสำคัญที่สุดคือ หลักการออกแบบจำลองสถานการณ์นี้กำหนดให้เราต้องเริ่มลงมือทำสิ่งที่คิดว่าควรทำในปัจจุบัน โดยคาดหวังว่าในอนาคตจะเป็นไปตามที่ออกแบบไว้” ดร.โชวกล่าวทิ้งท้าย

ติดตามข้อมูลรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/imaginethefuturecompetition

 

ค.ศ. 2050 ในมุมมองเยาวชนรุ่นใหม่

สถานการณ์จำลอง Honeybee vs Lazy Sloth โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย

ทีมประเทศไทยจำลองสถานการณ์โดยใช้สิ่งแวดล้อมเป็นตัวแปรหลัก อย่างการตั้งคำถามว่าภัยธรรมชาติจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสังคม พฤติกรรมมนุษย์ และเทคโนโลยีอย่างไร ในสถานการณ์ “Honeybee” ภัยพิบัติทางธรรมชาติได้กลายเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจำ ทำให้ผู้คนต้องรวมตัวกันเพราะตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์เพื่อปกป้องสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของสังคม ส่งผลให้หลากหลายอุตสาหกรรม อาทิ ธุรกิจประกันภัยเติบโตสอดคล้องกับสถานการณ์ ในขณะที่อุตสาหกรรมอื่น อาทิ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐาน จะต้องมีการออกแบบใหม่

ในสถานการณ์จำลอง “Lazy Sloth” ภัยพิบัติเป็นสิ่งที่แทบจะไม่เกิดขึ้น ผู้คนมักมีแนวคิดปัจเจกนิยม ให้ความสำคัญกับการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยี ขณะที่มุ่งหน้าเพื่อก้าวไปสู่การผลิตสินค้าและบริการที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ทีมจากมหาวิทยาลัย NTU นำเสนอสถานการณ์จำลอง รอบการแข่งขันระดับประเทศสิงคโปร์เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563
ทีมจากมหาวิทยาลัย NTU นำเสนอสถานการณ์จำลอง รอบการแข่งขันระดับประเทศสิงคโปร์เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563

สถานการณ์จำลอง Koshi vs Banbo โดยมหาวิทยาลัย Nanyang Technological ประเทศสิงคโปร์

ตัวแปรหลักที่ทีมสิงคโปร์นำมาจำลองสถานการณ์คือ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี โดยได้เลือกจำลองสถานการณ์ 2 สถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เพราะโตเกียวเป็นเมืองที่สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาที่ประเทศพัฒนาแล้วทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่ อาทิ สังคมผู้สูงอายุ (Ageing Society) การใช้พื้นที่ที่มีอยู่จำกัดเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และความเหลื่อมล้ำทางรายได้

สถานการณ์แรก “Koshi” (広至) ในภาษาญี่ปุ่นหมายถึง พื้นที่อันกว้างใหญ่ไพศาล เปรียบเสมือนภาพของโลกที่เชื่อมต่อรวมกันในยุคโลกาภิวัตน์และเต็มไปด้วยความคิดแบบเสรีนิยมในเรื่องการใช้เทคโนโลยี ส่งผลให้มีการใช้เทคโนโลยีอย่างแพร่หลาย อาทิ รถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติอย่างเต็มรูปแบบ เมืองลอยได้ การรับประทานพืชเป็นหลัก การดัดแปลงทางพันธุกรรม และการควบคุมสภาพภูมิอากาศ ซึ่งล้วนเป็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบต่อไลฟ์สไตล์ของผู้อยู่อาศัยในโลกแบบ “Koshi”

สถานการณ์ที่สอง “Banbo” (万保) หมายถึง ความมั่นคงและปลอดภัย จะตรงข้ามกับสถานการณ์จำลองแรกแบบ “Koshi” ด้วยแนวคิดชาตินิยมและอนุรักษ์นิยม ทำให้มีการคุ้มครองผู้คนจากอิทธิพลภายนอก ดังนั้น การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีจึงแตกต่างจากสถานการณ์จำลองแบบแรก อาทิ การใช้เทคโนโลยีจำลองสถานการณ์เพื่อคาดการณ์อนาคต อย่างเทคโนโลยีสื่อเสมือนจริง (Augmented Reality - AR) และเทคโนโลยีโลกเสมือน (Virtual Reality - VR) ในการจำลองสร้างความสมดุลระหว่างความต้องการในการใช้พลังงานและภูมิอากาศโลก เพื่อให้มั่นใจว่าเราจะมีการใช้เทคโนโลยีได้อย่างปลอดภัยและมีประโยชน์สูงสุดก่อนนำมาใช้จริง

สถานการณ์จำลอง A Diamond in the Rough vs For Mother Africa! โดยมหาวิทยาลัย University of Science and Technology at Zewail City ประเทศอียิปต์

ทีมจากอียิปต์นำความร่วมมือในภูมิภาคแอฟริกาและอุดมกาณ์ทางสังคมและการเมืองมาเป็นตัวแปรสำคัญ เพื่อนำเสนอสถานการณ์จำลอง 2 สถานการณ์ โดยสถานการณ์จำลองแรก “A Diamond in the Rough” เมืองอัสวาน ประเทศอียิปต์ เป็นการดำเนินความร่วมมือระดับภูมิภาคอย่างจำกัด มีอุดมการณ์อนุรักษ์นิยม ปรับตัวเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ และศึกษาวิธีการทางการเกษตรที่ยั่งยืน รวมไปถึงการเกษตรที่ยังเป็นข้อโต้แย้ง อย่างการเพาะปลูกแบบไร้ดิน ทำฟาร์มแมลง และการดัดแปรพันธุกรรม

ในทางกลับกัน เมืองอัสวาน ในสถานการณ์จำลองแบบ “For Mother Africa!” จะเป็นเมืองที่มีความร่วมมือระดับภูมิภาคสูง และมีอุดมการณ์สังคมและการเมืองที่เน้นความก้าวหน้า และส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ทั้งในด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรม ในสถานการณ์นี้ เมืองอัสวานกลายเป็นศูนย์กลางการค้าที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่งถือเป็นประตูสู่ภาคพื้นทวีปและจุดศูนย์กลางที่เชื่อมโยงภูมิภาค

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับสื่อมวลชน กรุณาติดต่อ::

ฐิติภา ลักษณพิสุทธิ์
ผู้จัดการใหญ่
ฝ่ายสื่อสารองค์กร
บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด

ชนิดาภา จงปติยัตต์
ฮิลล์ แอนด์ นอลตัน สแตรทิจีส์ ประเทศไทย
โทรศัพท์: +662 627 3501 ต่อ 127
อีเมล: Cchongpatiyutt@hkstrategies.com

Cautionary Note

The companies in which Royal Dutch Shell plc directly and indirectly owns investments are separate legal entities. In this press release “Shell”, “Shell Group” and “Royal Dutch Shell” are sometimes used for convenience where references are made to Royal Dutch Shell plc and its subsidiaries in general. Likewise, the words “we”, “us” and “our” are also used to refer to Royal Dutch Shell plc and its subsidiaries in general or to those who work for them. These terms are also used where no useful purpose is served by identifying the particular entity or entities. ‘‘Subsidiaries’’, “Shell subsidiaries” and “Shell companies” as used in this press release refer to entities over which Royal Dutch Shell plc either directly or indirectly has control. Entities and unincorporated arrangements over which Shell has joint control are generally referred to as “joint ventures” and “joint operations”, respectively. Entities over which Shell has significant influence but neither control nor joint control are referred to as “associates”. The term “Shell interest” is used for convenience to indicate the direct and/or indirect ownership interest held by Shell in an entity or unincorporated joint arrangement, after exclusion of all third-party interest.

This press release contains forward-looking statements (within the meaning of the U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995) concerning the financial condition, results of operations and businesses of Royal Dutch Shell. All statements other than statements of historical fact are, or may be deemed to be, forward-looking statements. Forward-looking statements are statements of future expectations that are based on management’s current expectations and assumptions and involve known and unknown risks and uncertainties that could cause actual results, performance or events to differ materially from those expressed or implied in these statements. Forward-looking statements include, among other things, statements concerning the potential exposure of Royal Dutch Shell to market risks and statements expressing management’s expectations, beliefs, estimates, forecasts, projections and assumptions. These forward-looking statements are identified by their use of terms and phrases such as “aim”, “ambition”, ‘‘anticipate’’, ‘‘believe’’, ‘‘could’’, ‘‘estimate’’, ‘‘expect’’, ‘‘goals’’, ‘‘intend’’, ‘‘may’’, ‘‘objectives’’, ‘‘outlook’’, ‘‘plan’’, ‘‘probably’’, ‘‘project’’, ‘‘risks’’, “schedule”, ‘‘seek’’, ‘‘should’’, ‘‘target’’, ‘‘will’’ and similar terms and phrases. There are a number of factors that could affect the future operations of Royal Dutch Shell and could cause those results to differ materially from those expressed in the forward-looking statements included in this press release, including (without limitation): (a) price fluctuations in crude oil and natural gas; (b) changes in demand for Shell’s products; (c) currency fluctuations; (d) drilling and production results; (e) reserves estimates; (f) loss of market share and industry competition; (g) environmental and physical risks; (h) risks associated with the identification of suitable potential acquisition properties and targets, and successful negotiation and completion of such transactions; (i) the risk of doing business in developing countries and countries subject to international sanctions; (j) legislative, fiscal and regulatory developments including regulatory measures addressing climate change; (k) economic and financial market conditions in various countries and regions; (l) political risks, including the risks of expropriation and renegotiation of the terms of contracts with governmental entities, delays or advancements in the approval of projects and delays in the reimbursement for shared costs; (m) risks associated with the impact of pandemics, such as the COVID-19 (coronavirus) outbreak; and (n) changes in trading conditions. No assurance is provided that future dividend payments will match or exceed previous dividend payments. All forward-looking statements contained in this press release are expressly qualified in their entirety by the cautionary statements contained or referred to in this section. Readers should not place undue reliance on forward-looking statements. Additional risk factors that may affect future results are contained in Royal Dutch Shell’s Form 20-F for the year ended December 31, 2020 (available at www.shell.com/investor and www.sec.gov ). These risk factors also expressly qualify all forward-looking statements contained in this press release and should be considered by the reader. Each forward-looking statement speaks only as of the date of this press release, August 12, 2020. Neither Royal Dutch Shell plc nor any of its subsidiaries undertake any obligation to publicly update or revise any forward-looking statement as a result of new information, future events or other information. In light of these risks, results could differ materially from those stated, implied or inferred from the forward-looking statements contained in this press release.

We may have used certain terms, such as resources, in this press release that the United States Securities and Exchange Commission (SEC) strictly prohibits us from including in our filings with the SEC. Investors are urged to consider closely the disclosure in our Form 20-F, File No 1-32575, available on the SEC website www.sec.gov