เชลล์ ร่วมสร้างคุณค่าให้กับสังคม ผ่านโครงการต่างๆ ที่ตอบสนองความต้องการของคนไทยทั้งในปัจจุบันและอนาคต ควบคู่ไปกับการส่งมอบพลังงานให้กับลูกค้าและสังคมไทย ภายใต้แนวคิด การส่งเสริมการเรียนรู้โดยมีชุมชนเป็นศูนย์กลางและการพัฒนาทักษะการดำเนินธุรกิจ หรือ Community Skill and Enterprise Developlent (CSED) โดยหนึ่งในนั้นคือโครงการ “เชลล์ เติมสุข” โครงการสำคัญที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับนักเรียนผู้สมควรได้รับโอกาสและผู้มีความบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหว เพื่อให้พวกเขามีทักษะทางอาชีพ เช่น การทำการเกษตรเชิงพาณิชย์ เพื่อสร้างรายได้และพึ่งพาตนเองได้ สิ่งเหล่านี้คือ การเปลี่ยนความท้าทายเป็นโอกาส และสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับชุมชนของพวกเขาต่อไป

นายปนันท์ ประจวบเหมาะ ประธานกรรมการ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า “เรากำลังเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆ ที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์หลังการระบาดของโควิด-19 เชลล์จึงได้ให้ความสำคัญกับสามเรื่องหลักในระยะของการฟื้นฟูนี้ คือ การห่วงใยดูแลผู้คน การสร้างความต่อเนื่องทางธุรกิจ และการสร้างคุณค่าจากการดำเนินธุรกิจเพื่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เหล่านี้หมายถึงการทำหน้าที่โดยคำนึงถึงความปลอดภัย สุขภาพ และสุขอนามัยที่เกี่ยวข้องกับการช่วยลดการ

ระบาดของโรคและผลกระทบจากโควิด-19 จากภายในสู่ภายนอกองค์กร ในขณะเดียวกัน เชลล์ยังคงเดินหน้าส่งมอบบริการและผลิตภัณฑ์พลังงานที่จำเป็นต่อสังคมด้วยความรับผิดชอบ เรามุ่งหวังให้ชุมชนต่างๆ สามารถก้าวผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากและกลับมาเติบโตอีกครั้ง แนวคิด CSED นี้จึงตอบสนองวัตถุประสงค์ด้านสังคมของเชลล์ในการช่วยสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชนอย่างต่อเนื่อง”

เชลล์ตระหนักในความสำคัญของโรงเรียนซึ่งเป็นทั้งแหล่งเรียนรู้และสร้างการพัฒนา จึงได้พัฒนาโรงเรียนให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับเด็ก เยาวชน และชุมชน โดยร่วมมือกับมูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ ภายใต้ โครงการ “เชลล์เติมสุข” ทั้งนี้ นักเรียนและชาวชุมชนผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการฝึกทักษะอาชีพ ทั้งการเกษตรสมัยใหม่และความรู้ในการประกอบการ เพื่อให้พวกเขามีทักษะในการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพ สร้างรายได้เพื่อเลี้ยงดูตนเอง ช่วยเหลือครอบครัว และสร้างเสริมชุมชนที่ดี

ปัจจุบัน โครงการ “เชลล์เติมสุข” ภายใต้แนวคิด CSED ซึ่งมีเงินสนับสนุนเริ่มต้นจำนวน 27 ล้านบาท ได้ขยายการเรียนรู้และแนวคิดการพึ่งพาตนเองไปสู่นักเรียนกว่า 46,000 คน ใน 91 โรงเรียนทั่วประเทศ โครงการนี้ริเริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2558 และได้สร้างรายได้ให้กับนักเรียนและชุมชนเป็นเงินกว่า 8.9 ล้านบาท (คิดเป็นรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตทางเกษตร 2.6 ล้านบาท และรายได้จากการทำธุรกิจผ่านกองทุนกู้ยืม 6.3 ล้านบาท) และมีธุรกิจของนักเรียนและชุมชนถึง 900 แห่งที่ได้รับประโยชน์จากกองทุนกู้ยืม นอกจากนี้ นักเรียนจำนวน 26 คนยังได้รับโอกาสเข้าร่วมฝึกทักษะอาชีพที่สถานีบริการน้ำมันเชลล์ และเด็กนักเรียน 5 คนในจำนวนนี้ ได้เข้าทำงานเป็นพนักงานของสถานีบริการของเชลล์หลังจบการฝึกงาน

“เชลล์ ตั้งใจที่จะดำเนินโครงการในส่วนขยายต่อไป เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับเยาวชน พร้อมสนับสนุนการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เรายินดีอย่างยิ่งที่โครงการ ‘เชลล์เติมสุข’ ประสบความสำเร็จในการเสริมสร้างทักษะการเกษตรที่ยั่งยืน เพิ่มพูนความรู้ผู้ประกอบการ และช่วยให้ชุมชนเพิ่มพูนโอกาสในการสร้างรายได้ ซึ่งสอดคล้องกับความมุ่งมั่นของเชลล์ ในการเสริมสร้าง ‘ชีวิตที่มีสุข’ ให้กับคนไทยต่อไป” นายปนันท์ กล่าวสรุป

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับสื่อมวลชน กรุณาติดต่อ:

ฐิติภา ลักษณพิสุทธิ์
ผู้จัดการใหญ่
ฝ่ายสื่อสารองค์กร
บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด

สกาววรรณ สุพรรณเภษัช
ฮิลล์ แอนด์ นอลตัน สแตรทิจีส์ ประเทศไทย
โทรศัพท์: +662 627 3501 ต่อ 114
อีเมล์: ssupanpaesat@hkstrategies.com

Cautionary Note

The companies in which Royal Dutch Shell plc directly and indirectly owns investments are separate legal entities. In this press release “Shell”, “Shell group” and “Royal Dutch Shell” are sometimes used for convenience where references are made to Royal Dutch Shell plc and its subsidiaries in general. Likewise, the words “we”, “us” and “our” are also used to refer to Royal Dutch Shell plc and subsidiaries in general or to those who work for them. These terms are also used where no useful purpose is served by identifying the particular entity or entities. ‘‘Subsidiaries’’, “Shell subsidiaries” and “Shell companies” as used in this press release refer to entities over which Royal Dutch Shell plc either directly or indirectly has control. Entities and unincorporated arrangements over which Shell has joint control are generally referred to as “joint ventures” and “joint operations”, respectively. Entities over which Shell has significant influence but neither control nor joint control are referred to as “associates”. The term “Shell interest” is used for convenience to indicate the direct and/or indirect ownership interest held by Shell in an entity or unincorporated joint arrangement, after exclusion of all third-party interest.

This press release contains forward-looking statements (within the meaning of the U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995) concerning the financial condition, results of operations and businesses of Royal Dutch Shell. All statements other than statements of historical fact are, or may be deemed to be, forward-looking statements. Forward-looking statements are statements of future expectations that are based on management’s current expectations and assumptions and involve known and unknown risks and uncertainties that could cause actual results performance or events to differ materially from those expressed or implied in these statements. Forward-looking statements include, among other things, statements concerning the potential exposure of Royal Dutch Shell to market risks and statements expressing management’s expectations, beliefs, estimates, forecasts, projections and assumptions. These forward-looking statements are identified by their use of terms and phrases such as “aim”, “ambition’, ‘‘anticipate’’, ‘‘believe’’, ‘‘could’’, ‘‘estimate’’, ‘‘expect’’, ‘‘goals’’, ‘‘intend’’, ‘‘may’’, ‘‘objectives’’, ‘‘outlook’’, ‘‘plan’’, ‘‘probably’’, ‘‘project’’, ‘‘risks’’, “schedule”, ‘‘seek’’, ‘‘should’’, ‘‘target’’, ‘‘will’’ and similar terms and phrases. There are a number of factors that could affect the future operations of Royal Dutch Shell and could cause those results to differ materially from those expressed in the forward-looking statements included in this press release, including (without limitation): (a) price fluctuations in crude oil and natural gas; (b) changes in demand for Shell’s products; (c) currency fluctuations; (d) drilling and production results; (e) reserves estimates; (f) loss of market share and industry competition; (g) environmental and physical risks; (h) risks associated with the identification of suitable potential acquisition properties and targets, and successful negotiation and completion of such transactions; (i) the risk of doing business in developing countries and countries subject to international sanctions; (j) legislative, fiscal and regulatory developments including regulatory measures addressing climate change; (k) economic and financial market conditions in various countries and regions; (l) political risks, including the risks of expropriation and renegotiation of the terms of contracts with governmental entities, delays or advancements in the approval of projects and delays in the reimbursement for shared costs; and (m) changes in trading conditions. No assurance is provided that future dividend payments will match or exceed previous dividend payments. All forward-looking statements contained in this press release are expressly qualified in their entirety by the cautionary statements contained or referred to in this section. Readers should not place undue reliance on forward-looking statements. Additional risk factors that may affect future results are contained in Royal Dutch Shell’s 20-F for the year ended December 31, 2017 (available at www.shell.com/investor and www.sec.gov ). These risk factors also expressly qualify all forward looking statements contained in this press release and should be considered by the reader. Each forward-looking statement speaks only as of the date of this press release, 26th August 2020. Neither Royal Dutch Shell plc nor any of its subsidiaries undertake any obligation to publicly update or revise any forward-looking statement as a result of new information, future events or other information. In light of these risks, results could differ materially from those stated, implied or inferred from the forward-looking statements contained in this press release.

We may have used certain terms, such as resources, in this press release that United States Securities and Exchange Commission (SEC) strictly prohibits us from including in our filings with the SEC. U.S. Investors are urged to consider closely the disclosure in our Form 20-F, File No 1-32575, available on the SEC website www.sec.gov.