นายกมลพัทธ์ พหลโยธิน ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจยางมะตอย ไทย ลาว กัมพูชา และพม่า บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า “เชลล์มุ่งมั่นในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ยางมะตอย เพื่อใช้ในการสร้างถนนอย่างยั่งยืนมาโดยตลอด โดยมุ่งเน้นการตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ พร้อมทั้งสนับสนุนนโยบายภาครัฐและจัดหายางมะตอยให้เพียงพอต่อความต้องการอยู่เสมอ ทั้งนี้สอดคล้องกับพันธกิจของเราในการเป็นพันธมิตรที่สร้างถนนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 90 ปีของธุรกิจยางมะตอยในประเทศไทย เชลล์มีโซลูชั่นนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ลูกค้า เพิ่มประสิทธิภาพ มีความทนทานและคุณภาพสูง เราเชื่อมั่นว่าโซลูชั่นการปูพื้นผิวถนนด้วยยางมะตอยของเชลล์จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม และเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองหลักในการร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายของรัฐบาลในอันที่จะก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางด้านคมนาคมขนส่งในอาเซียนต่อไปในอนาคต”

โดย 3 ปัจจัยหลักที่ส่งผลให้ธุรกิจยางมะตอยประสบความสำเร็จและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าอย่างมาก ได้แก่

  • การส่งมอบบริการอันเป็นเลิศเพื่อลูกค้า เชลล์ดูแลและให้การช่วยเหลือลูกค้าอย่างใกล้ชิด โดยในช่วงที่ลูกค้าประสบปัญหา ธุรกิจยางมะตอยเชลล์ได้ให้ความช่วยเหลือลูกค้าหลากหลายด้านไม่ว่าจะเป็น การช่วยบรรเทาปัญหาสภาพคล่องทางการเงินของลูกค้า แนะนำโซลูชั่นบริหารจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับต้นทุนของยางมะตอย ปรับเวลาทำงานที่คลังยางมะตอยของเชลล์ ให้เหมาะสมกับช่วงประกาศเคอร์ฟิวตามมาตรการป้องกันความปลอดภัยจากโควิด-19 ของภาครัฐ จัดระบบความปลอดภัยขั้นสูงสุดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าตามความต้องการด้วยนวัตกรรมยางมะตอยมากกว่า 200 ชนิด
  • สนับสนุนและตอบโจทย์นโยบายภาครัฐ ผลิตภัณฑ์ยางมะตอยทุกชนิดของเชลล์ มีคุณภาพในระดับสูงสุดของมาตรฐานอุตสาหกรรม และมีคุณสมบัติที่ตอบโจทย์นโยบายของภาครัฐในหลายระดับ ทั้งความต้องการตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ความต้องการเฉพาะที่ภาครัฐระบุเป็นพิเศษ เช่น Shell Mexphalte NRMA ที่สนับสนุนแนวคิดของรัฐบาลในการใช้ยางมะตอยที่มียางพาราเป็นส่วนผสมเพื่อการปูพื้นผิวถนน รวมถึงความต้องการที่เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล เช่น ผลิตภัณฑ์ Shell Bitumen 40-50 ซึ่งมีความคุ้มค่า แข็งแรงทนทาน และผลิตภัณฑ์ Shell Bitumen FreshAir ซึ่งมีทั้งเกรด 40-50 และ 60-70 และมีคุณสมบัติลดฝุ่น ลดกลิ่น ทั้งในขั้นตอนการผลิตและขณะปูผิวถนนเมื่อเทียบกับยางมะตอยทั่วไป
  • รองรับปริมาณความต้องการได้อย่างต่อเนื่อง เชลล์สามารถบริหารจัดการส่งมอบผลิตภัณฑ์ยางมะตอย ได้เพียงพอและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างฉับไว ในทุกสถานการณ์ โดยจัดส่งยางมะตอยให้ลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องแม้ในช่วงวิกฤติโควิด-19 ซึ่งเชลล์มีศักยภาพแบบครบวงจรและมีโครงข่ายโรงงานผลิตยางมะตอยทั้งในและนอกประเทศ นอกจากนี้ เครือข่ายศูนย์เทคโนโลยียางมะตอยระดับภูมิภาคของเชลล์ ยังช่วยสนับสนุนให้การบริหารจัดการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าทำได้อย่างราบรื่นโดยเฉพาะในช่วง Peak Season ที่มีความต้องการสูงขึ้น ในช่วงที่ประเทศมีความต้องการสูงหรือผลิตภัณฑ์ยางมะตอยในประเทศอาจมีไม่เพียงพอ เชลล์พร้อมเพิ่มกำลังการผลิตได้ตลอดเวลา โดยตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไป เชลล์เตรียมเปิดให้บริการคลังยางมะตอยตลอด 24 ชั่วโมง เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้า และรองรับความต้องการที่สูงขึ้นอย่างเต็มที่

โซลูชั่นยางมะตอยเชลล์เพื่อความยั่งยืน

เชลล์ มีประสบการณ์ดำเนินธุรกิจยางมะตอยในประเทศไทยมานานกว่า 90 ปี โดยนำเสนอโซลูชั่นและผลิตภัณฑ์ ยางมะตอยที่มีคุณภาพสูงและทนทาน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในส่วนของการซ่อมบำรุงและก่อสร้างพื้นผิวถนน เพื่อนำไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ เชลล์พร้อมเดินหน้าอย่างต่อเนื่องในด้านการลงทุน ค้นคว้า และพัฒนาโครงการต่างๆ เพื่อสนับสนุนสู่การเปลี่ยนผ่านพลังงานไปสู่พลังงานสะอาดและยั่งยืน ข้อมูลผลิตภัณฑ์ยางมะตอยเชลล์

ผลิตภัณฑ์ Shell Bitumen FreshAir®

เชลล์มีการเปิดตัว Shell Bitumen FreshAir ในประเทศไทยเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา ซึ่งมีคุณสมบัติลดการปล่อยก๊าซต่างๆ ลดกลิ่น และฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นจากการผสมยางมะตอยในขั้นตอนการผลิตและระหว่างการลาดยางเฉลี่ย 40% เมื่อเทียบกับยางมะตอยทั่วไป จึงช่วยลดผลกระทบเกี่ยวกับปัญหาคุณภาพอากาศ และยังเป็นการสนับสนุนนโยบายของประเทศไทยในการเปลี่ยนผ่านพลังงานด้วยโซลูชั่นยางมะตอยที่เพิ่มประสิทธิภาพและสะอาดขึ้น

ผลิตภัณฑ์ Shell Bitumen 40/50

ผลิตภัณฑ์ Shell Bitumen 40/50 เป็นผลิตภัณฑ์ยางมะตอยสูตรพิเศษที่ผลิตขึ้นเพื่อให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น มีความทนทานมากกว่ายางมะตอยเกรด 60/70 ผลิตภัณฑ์ Shell Bitumen 40/50 ได้รับการพิสูจน์ว่า ช่วยลดปัญหาการเกิดร่องล้อบนพื้นผิวถนนที่อาจนำไปสู่ความไม่ปลอดภัยบนท้องถนนได้ นอกจากนี้ เชลล์ยังภูมิใจที่ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ Shell Bitumen 40/50 BFA Plus ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูง ช่วยลดการปล่อยก๊าซต่างๆ และฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นจากการผสมยางมะตอยในขั้นตอนการผลิตและระหว่างการลาดยาง เมื่อเทียบกับยางมะตอยทั่วไป

ผลิตภัณฑ์ Shell Mexphalte NRMA (Para AC หรือ Natural Rubber Modified Asphalt concrete NRMA)

ผลิตภัณฑ์ Shell Mexphalte NRMA หรือ Para AC เป็นยางมะตอยเกรดพิเศษที่มียางพาราเป็นส่วนผสม Para AC เป็นแนวคิดที่กรมทางหลวงริเริ่มขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านเพื่อใช้ปรับปรุงและก่อสร้างถนนที่มีความหนาแน่นด้านการจราจรในระดับกลาง และในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ถนนที่ใช้ยางมะตอย Para AC เป็นถนนในโครงการความรับผิดของกรมทางหลวงชนบทเป็นส่วนใหญ่

เชลล์มีความภูมิใจอย่างมากที่ผลิตภัณฑ์ Shell Mexphalte NRMA ซึ่งเชลล์พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษให้มีคุณสมบัติที่สามารถเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับพื้นผิวถนนได้เป็นอย่างดี เข้ามามีส่วนช่วยสนับสนุนโครงการริเริ่มต่างๆ ของภาครัฐ ทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ซึ่งภาคการเกษตรถือว่ามีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ

นวัตกรรมยางมะตอยเชลล์เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

นวัตกรรม Reclaimed Asphalt Pavement

ยางมะตอยนับเป็นวัสดุที่ได้รับการรีไซเคิลมากที่สุดชนิดหนึ่งของโลก และอุตสาหกรรมปูพื้นผิวถนนยังเป็นตัวอย่างที่ดีในการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจหมุนเวียนอีกด้วย โดยนอกเหนือจากการช่วยลดต้นทุนแล้ว การรีไซเคิลยางมะตอยยังช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรอีกด้วย การรีไซเคิลยางมะตอยคือการนำยางกลับมาใช้ใหม่โดยเพิ่มการใช้นวัตกรรม Reclaimed Asphalt Pavement (RAP) ในการก่อสร้างถนนใหม่ จึงสามารถช่วยลดขยะ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และเพิ่มการใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เชลล์ใช้เวลาหลายสิบปีในการศึกษาปฺฏิกริยาเคมีในยางมะตอย ตลอดจนการทดสอบการผสมยางมะตอยด้วยนวัตกรรม RAP อย่างถี่ถ้วน โดยเชลล์ได้ผลิตยางมะตอยที่ดัดแปลงด้วยโพลีเมอร์ สร้างความมั่นใจแก่ลูกค้าว่าถนนที่สร้างขึ้นด้วยยางมะตอยเชลล์ด้วยนวัตกรรม RAP มีประสิทธิภาพและความทนทานสูงมากใกล้เคียงกับถนนที่สร้างใหม่ โดยไม่กระทบต่อความต้านทานหรือความทนทานของพื้นผิวถนน

ยางมะตอยผสมอุ่น (LT)
ยางมะตอยผสมอุ่นของเชลล์ ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษให้สามารถทำงานที่อุณหภูมิการผลิตที่ต่ำกว่ายางมะตอยทั่วไปได้มากถึง 30 องศาเซลเซียส ทั้งยังช่วยลดปริมาณการใช้พลังงานและการผลิตก๊าซเรือนกระจกเมื่อมีการปูถนนอีกด้วย เทคโนโลยีของยางมะตอยผสมอุ่นยังช่วยเพิ่มความสามารถในการทำงานและความหนาแน่นของส่วนผสมยางอีกด้วย

 

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับสื่อมวลชน กรุณาติดต่อ:

วราลักษณ์ มิตรา
ผู้จัดการ
ฝ่ายสื่อสารองค์กร

ปิยลัคน์ ชื่นชมพูนุท
ฮิลล์ แอนด์ นอลตัน สแตรทิจีส์ ประเทศไทย
โทรศัพท์: +662 627 3501 ต่อ 217
อีเมล์: Pchuenchompoonut@hkstrategies.com

ฐิติภา ลักษณพิสุทธิ์
ผู้จัดการใหญ่
ฝ่ายสื่อสารองค์กร
บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด

Cautionary Note

The companies in which Royal Dutch Shell plc directly and indirectly owns investments are separate legal entities. In this press release “Shell”, “Shell group” and “Royal Dutch Shell” are sometimes used for convenience where references are made to Royal Dutch Shell plc and its subsidiaries in general. Likewise, the words “we”, “us” and “our” are also used to refer to Royal Dutch Shell plc and subsidiaries in general or to those who work for them. These terms are also used where no useful purpose is served by identifying the particular entity or entities. ‘‘Subsidiaries’’, “Shell subsidiaries” and “Shell companies” as used in this press release refer to entities over which Royal Dutch Shell plc either directly or indirectly has control. Entities and unincorporated arrangements over which Shell has joint control are generally referred to as “joint ventures” and “joint operations”, respectively. Entities over which Shell has significant influence but neither control nor joint control are referred to as “associates”. The term “Shell interest” is used for convenience to indicate the direct and/or indirect ownership interest held by Shell in an entity or unincorporated joint arrangement, after exclusion of all third-party interest. 

This press release contains forward-looking statements (within the meaning of the U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995) concerning the financial condition, results of operations and businesses of Royal Dutch Shell. All statements other than statements of historical fact are, or may be deemed to be, forward-looking statements. Forward-looking statements are statements of future expectations that are based on management’s current expectations and assumptions and involve known and unknown risks and uncertainties that could cause actual results, performance or events to differ materially from those expressed or implied in these statements. Forward-looking statements include, among other things, statements concerning the potential exposure of Royal Dutch Shell to market risks and statements expressing management’s expectations, beliefs, estimates, forecasts, projections and assumptions. These forward-looking statements are identified by their use of terms and phrases such as “aim”, “ambition’, ‘‘anticipate’’, ‘‘believe’’, ‘‘could’’, ‘‘estimate’’, ‘‘expect’’, ‘‘goals’’, ‘‘intend’’, ‘‘may’’, ‘‘objectives’’, ‘‘outlook’’, ‘‘plan’’, ‘‘probably’’, ‘‘project’’, ‘‘risks’’, “schedule”, ‘‘seek’’, ‘‘should’’, ‘‘target’’, ‘‘will’’ and similar terms and phrases. There are a number of factors that could affect the future operations of Royal Dutch Shell and could cause those results to differ materially from those expressed in the forward-looking statements included in this press release, including (without limitation): (a) price fluctuations in crude oil and natural gas; (b) changes in demand for Shell’s products; (c) currency fluctuations; (d) drilling and production results; (e) reserves estimates; (f) loss of market share and industry competition; (g) environmental and physical risks; (h) risks associated with the identification of suitable potential acquisition properties and targets, and successful negotiation and completion of such transactions; (i) the risk of doing business in developing countries and countries subject to international sanctions; (j) legislative, fiscal and regulatory developments including regulatory measures addressing climate change; (k) economic and financial market conditions in various countries and regions; (l) political risks, including the risks of expropriation and renegotiation of the terms of contracts with governmental entities, delays or advancements in the approval of projects and delays in the reimbursement for shared costs; and (m) changes in trading conditions. No assurance is provided that future dividend payments will match or exceed previous dividend payments. All forward-looking statements contained in this press release are expressly qualified in their entirety by the cautionary statements contained or referred to in this section. Readers should not place undue reliance on forward-looking statements. Additional risk factors that may affect future results are contained in Royal Dutch Shell’s 20-F for the year ended December 31, 2017 (available at www.shell.com/investor and www.sec.gov ). These risk factors also expressly qualify all forward looking statements contained in this press release and should be considered by the reader. Each forward-looking statement speaks only as of the date of this press release, November 2020. Neither Royal Dutch Shell plc nor any of its subsidiaries undertake any obligation to publicly update or revise any forward-looking statement as a result of new information, future events or other information. In light of these risks, results could differ materially from those stated, implied or inferred from the forward-looking statements contained in this press release.

We may have used certain terms, such as resources, in this press release that United States Securities and Exchange Commission (SEC) strictly prohibits us from including in our filings with the SEC. U.S. Investors are urged to consider closely the disclosure in our Form 20-F, File No 1-32575, available on the SEC website www.sec.gov.