มร. Rajiv Gupta ผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรม จากบริษัท เชลล์ (ออสเตรเลีย) จำกัด ขณะให้ความรู้และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์
มร. Rajiv Gupta ผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรม จากบริษัท เชลล์ (ออสเตรเลีย) จำกัด ขณะให้ความรู้และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์

ภายในงาน ผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรม  จากเชลล์ ประเทศไทย และเชลล์ ออสเตรเลีย ได้ร่วมให้ข้อมูลแก่พันธมิตรเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารหล่อลื่น และผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นอันหลากหลายของเชลล์ ที่มีส่วนช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ โดยการมอบสารน้ำมันหล่อลื่นที่เหมาะสมกับเครื่องจักรลูกค้า เพิ่มประสิทธิภาพและระยะเวลาที่เครื่องจักรสามารถทำงานได้ และลดค่าใช้จ่ายโดยรวมในการดำเนินงาน (total cost of ownership) เพื่อขับเคลื่อนการผลิตในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ให้ก้าวหน้าขึ้นไปอีกระดับ

นางสาววีธรา ตระกูลบุญ กรรมการบริหาร ธุรกิจน้ำมันหล่อลื่น บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า “เชลล์ ในฐานะหนึ่งในผู้นำนวัตกรรมพลังงานและน้ำมันเชื้อเพลิง เข้าใจดีว่าอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์เป็นอุตสาหกรรมหลักในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นระบบรถไฟฟ้า ถนน ทางด่วน หรืองานสถาปัตยกรรม ที่ต่างก็ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของคนไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยเหตุนี้ เชลล์จึงได้ต่อยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง เน้นการทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้ผลิตเครื่องจักรต่างๆ ทดสอบการใช้งานจริงร่วมกับลูกค้าในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม และให้คำปรึกษาการใช้งานผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นอย่างครบวงจร รวมถึงจัดงานสัมมนา ‘เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย’ ขึ้น เพื่อเสริมความแข็งแกร่งทางด้านธุรกิจ ให้ความรู้และประสบการณ์ที่พันธมิตรสามารถนำไปพัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนต่างๆ ต่อไป ทั้งหมดนี้ก็ได้รับการการันตีจาก ไคลน์ แอนด์ คอมพานี (Kline and Company) บริษัทวิจัยการตลาดชั้นนำของโลก ที่ได้จัดอันดับให้เชลล์ครองตำแหน่งผู้ผลิตน้ำมันหล่อลื่นระดับโลกอันดับ 1 ติดต่อกันถึง 12 ปีซ้อน

มร. Brett Hearn ผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรม จากบริษัท เชลล์ (ออสเตรเลีย) จำกัด ขณะแบ่งปันความรู้และประสบการณ์
มร. Brett Hearn ผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรม จากบริษัท เชลล์ (ออสเตรเลีย) จำกัด ขณะแบ่งปันความรู้และประสบการณ์

นอกจากนั้น บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ยังให้ความสำคัญกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตลอดทั้งห่วงโซ่ผลิตภัณฑ์ธุรกิจน้ำมันหล่อลื่น เช่นการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นด้วยเทคโนโลยีเพียวพลัส (PurePlus Technology) นวัตกรรมสิทธิ์เฉพาะของเชลล์ ที่ช่วยลดการปล่อยมลภาวะและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการทดลองนำถังดรัมมาใช้ที่ศูนย์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเชลล์ เฮลิกส์ พลัส แทนที่จะใช้กระป๋องผลิตภัณฑ์ เพื่อลดการสิ้นเปลือง 

“เชลล์หวังว่า การจัดสัมมนาในครั้งนี้จะช่วยตอกย้ำความมุ่งมั่นของบริษัทที่จะพัฒนานวัตกรรม ทำงานร่วมกับพันธมิตร และดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยขับเคลื่อนความสำเร็จให้แก่ธุรกิจภาคอุตสาหกรรม และเป็นฟันเฟืองสำคัญในการสร้างการเติบโตและผลักดันเศรษฐกิจระดับประเทศได้อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของเชลล์ที่จะ ‘เติมสุขให้ทุกชีวิต’ หรือ ‘Make Life’s Journeys Better’นางสาววีธรา กล่าวสรุป

ตัวแทนจากบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด บริษัท เชลล์ (ออสเตรเลีย) จำกัด และพันธมิตรจากบริษัทปูนซีเมนต์ชั้นนำ เข้าร่วมงานสัมมนา “เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย”
ตัวแทนจากบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด บริษัท เชลล์ (ออสเตรเลีย) จำกัด และพันธมิตรจากบริษัทปูนซีเมนต์ชั้นนำ เข้าร่วมงานสัมมนา “เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย”

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับสื่อมวลชน กรุณาติดต่อ:

อลัน หลายเจริญทรัพย์
ผู้จัดการ
ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ - ประชาสัมพันธ์

ฐิติภา ลักษณพิสุทธิ์ 
ผู้จัดการใหญ่ 
ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์  
บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด
โทรศัพท์: +662 – 262 7303 

ปริตต์ กาศยปนันทน์
ฮิลล์ แอนด์ นอลตัน สแตรทิจีส์ ประเทศไทย
โทรศัพท์: +662 627 3501 ต่อ 129
อีเมล: pkasayapanunth@hkstrategies.com

Cautionary Note

The companies in which Royal Dutch Shell plc directly and indirectly owns investments are separate legal entities. In this press release “Shell”, “Shell group” and “Royal Dutch Shell” are sometimes used for convenience where references are made to Royal Dutch Shell plc and its subsidiaries in general. Likewise, the words “we”, “us” and “our” are also used to refer to Royal Dutch Shell plc and subsidiaries in general or to those who work for them. These terms are also used where no useful purpose is served by identifying the particular entity or entities. ‘‘Subsidiaries’’, “Shell subsidiaries” and “Shell companies” as used in this press release refer to entities over which Royal Dutch Shell plc either directly or indirectly has control. Entities and unincorporated arrangements over which Shell has joint control are generally referred to as “joint ventures” and “joint operations”, respectively.  Entities over which Shell has significant influence but neither control nor joint control are referred to as “associates”. The term “Shell interest” is used for convenience to indicate the direct and/or indirect ownership interest held by Shell in an entity or unincorporated joint arrangement, after exclusion of all third-party interest.

This press release contains forward-looking statements (within the meaning of the U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995) concerning the financial condition, results of operations and businesses of Royal Dutch Shell. All statements other than statements of historical fact are, or may be deemed to be, forward-looking statements. Forward-looking statements are statements of future expectations that are based on management’s current expectations and assumptions and involve known and unknown risks and uncertainties that could cause actual results, performance or events to differ materially from those expressed or implied in these statements. Forward-looking statements include, among other things, statements concerning the potential exposure of Royal Dutch Shell to market risks and statements expressing management’s expectations, beliefs, estimates, forecasts, projections and assumptions. These forward-looking statements are identified by their use of terms and phrases such as “aim”, “ambition’, ‘‘anticipate’’, ‘‘believe’’, ‘‘could’’, ‘‘estimate’’, ‘‘expect’’, ‘‘goals’’, ‘‘intend’’, ‘‘may’’, ‘‘objectives’’, ‘‘outlook’’, ‘‘plan’’, ‘‘probably’’, ‘‘project’’, ‘‘risks’’, “schedule”, ‘‘seek’’, ‘‘should’’, ‘‘target’’, ‘‘will’’ and similar terms and phrases. There are a number of factors that could affect the future operations of Royal Dutch Shell and could cause those results to differ materially from those expressed in the forward-looking statements included in this press release, including (without limitation): (a) price fluctuations in crude oil and natural gas; (b) changes in demand for Shell’s products; (c) currency fluctuations; (d) drilling and production results; (e) reserves estimates; (f) loss of market share and industry competition; (g) environmental and physical risks; (h) risks associated with the identification of suitable potential acquisition properties and targets, and successful negotiation and completion of such transactions; (i) the risk of doing business in developing countries and countries subject to international sanctions; (j) legislative, fiscal and regulatory developments including regulatory measures addressing climate change; (k) economic and financial market conditions in various countries and regions; (l) political risks, including the risks of expropriation and renegotiation of the terms of contracts with governmental entities, delays or advancements in the approval of projects and delays in the reimbursement for shared costs; and (m) changes in trading conditions. No assurance is provided that future dividend payments will match or exceed previous dividend payments.  All forward-looking statements contained in this press release are expressly qualified in their entirety by the cautionary statements contained or referred to in this section. Readers should not place undue reliance on forward-looking statements. Additional risk factors that may affect future results are contained in Royal Dutch Shell’s 20-F for the year ended December 31, 2017 (available at www.shell.com/investor and www.sec.gov ). These risk factors also expressly qualify all forward looking statements contained in this press release and should be considered by the reader. Each forward-looking statement speaks only as of the date of this press release, August 2018. Neither Royal Dutch Shell plc nor any of its subsidiaries undertake any obligation to publicly update or revise any forward-looking statement as a result of new information, future events or other information. In light of these risks, results could differ materially from those stated, implied or inferred from the forward-looking statements contained in this press release.

We may have used certain terms, such as resources, in this press release that United States Securities and Exchange Commission (SEC) strictly prohibits us from including in our filings with the SEC.  U.S. Investors are urged to consider closely the disclosure in our Form 20-F, File No 1-32575, available on the SEC website www.sec.gov.