กรุงเทพฯ 20 กุมภาพันธ์ 2560 - บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด โดย นายอัษฎา หะรินสุต (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานกรรมการ และ มร.แกรนท์ แมคเกรเกอร์ (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการบริหาร ธุรกิจค้าปลีก มอบเช็คมูลค่า 9 ล้านบาท ที่ได้จากกิจกรรม “เชลล์เติมสุข เติมโอกาส” แก่ นายมีชัย วีระไวทยะ (ที่ 3 จากขวา) ประธานโครงการและผู้ก่อตั้งโรงเรียนมีชัยพัฒนา และมูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี ในการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะอาชีพให้แก่นักเรียนผู้สมควรได้รับการโอกาสและบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหว จากโรงเรียนทั้ง 12 แห่งทั่วประเทศ รวมการสนับสนุนทั้งสิ้นตลอดกิจกรรม เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 27 ล้านบาท

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับสื่อมวลชน กรุณาติดต่อ:

สุดารัตน์ พีตกานนท์
ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด
โทรศัพท์: +662 262 7839
อีเมล: Sudarat.peetakanont@shell.com

ศรายุธ อินทรโฆษิต
ฮิลล์ แอนด์ นอลตัน สแตรทิจีส์ ประเทศไทย
โทรศัพท์: +662 627 3501 ext. 107
อีเมล: sintarakosit@hkstrategies.com