Asada Harin and Prom Buri

'กรุงเทพฯ, ประเทศไทย –15 มีนาคม 2559: บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ร่วมมือกับสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) เปิดตัวแคมเปญ เดินทางปลอดภัย เชลล์ให้คุณอุ่นใจตลอดเส้นทาง ลุยเตรียมความพร้อมให้ทั้งผู้ขับขี่และรถยนต์สำหรับการเดินทางในช่วงเทศกาล ด้วยบริการตรวจเช็ครถยนต์ฟรีก่อนเดินทาง ตั้งจุดบริการพิเศษบนเส้นทางหลักๆ เตรียมความพร้อมภายในสถานีบริการน้ำมันเชลล์ทั่วประเทศ และมอบข้อเสนอสุดพิเศษสำหรับลูกค้าเชลล์ทั้งน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันเครื่องในช่วงสงกรานต์

ข้อมูลจากสถาบันวิจัยด้านการคมนาคม มหาวิทยาลัยมิชิแกน สหรัฐอเมริกา ร่วมกับองค์การอนามัยโลก ระบุว่า ในปีที่ผ่านมา ประเทศไทยมีอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก* เชลล์ ซึ่งเป็นหนึ่งในภาคีสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน และพร้อมให้ความร่วมมือที่จะช่วยให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ

นายอัษฎา หะรินสุต ประธานกรรมการบริษัท กล่าวว่า “จากการทำงานร่วมกับ สคอ. เราพบว่า องค์ประกอบหลักๆ ที่นำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ได้แก่ พฤติกรรมและความไม่พร้อมของสภาพร่างกายผู้ขับขี่ ยานพาหนะที่ขาดการดูแลบำรุงรักษาเครื่องยนต์อย่างต่อเนื่อง และสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมระหว่างเดินทาง** อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการสร้างสภาพแวดล้อมของการเดินทางที่ปลอดภัยทั้งในยามปกติหรือในช่วงเทศกาล จะเป็นสิ่งที่ท้าทายและเป็นโจทย์ใหญ่ของทุกภาคส่วนมาตลอด เชลล์ ในฐานะองค์กรที่ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนมาโดยตลอด จึงร่วมมือกับสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ ริเริ่มแคมเปญ เดินทางปลอดภัย เชลล์ให้คุณอุ่นใจตลอดเส้นทาง เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ด้วยบริการและข้อเสนอต่างๆ ที่จะช่วยเตรียมความพร้อมให้กับรถ ตลอดจนดูแลผู้ขับขี่ ให้รู้สึกอุ่นใจตลอดการเดินทาง”

ภายใต้ความร่วมมือครั้งนี้ เชลล์เตรียมพร้อมให้กับรถ ด้วยบริการตรวจเช็คจุดสำคัญฟรี 10 รายการ โดยช่างมืออาชีพ ณ ศูนย์บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เชลล์ เฮลิกส์ ออยล์ เชนจ์ พลัส และ เชลล์ โปรเซิร์ฟ ภายในสถานีบริการน้ำมันเชลล์ทั่วประเทศ สำหรับช่วงสงกรานต์ซึ่งการจราจรจะคับคั่งเป็นพิเศษนั้น

ผู้ขับขี่สามารถแวะผ่อนคลายความเหนื่อยล้าได้ที่สถานีบริการน้ำมันเชลล์บนเส้นทางหลักทุกสาย ซึ่งเชลล์ได้เตรียมพร้อมด้านต่างๆ อาทิ ห้องน้ำสะอาด ที่จอดรถเพียงพอ รวมถึงพนักงานที่พร้อมให้บริการนักท่องเที่ยวและผู้เข้ามาใช้บริการจำนวนมาก นอกจากนี้ สถานีบริการน้ำมันเชลล์ในจุดพักรถสำคัญกว่า 20 แห่ง ยังมีบริการพิเศษสำหรับผู้ขับขี่ช่วงเทศกาลโดยเฉพาะ ซึ่งได้แก่ การตรวจความพร้อมของรถยนต์ บริการกาแฟ ผ้าเย็น ขนมขบเคี้ยว รวมถึงผลิตภัณฑ์จากพันธมิตรของเชลล์ เช่น ไอศกรีมวอลล์ เครื่องดื่มโคคา-โคล่า กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ และบ๊วยคืนชีพ เป็นต้น

นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) กล่าวว่า “จากข้อมูลของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) พบว่า ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2554 – 2558 ประเทศไทยมีจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในช่วง 7 วันอันตรายเพิ่มสูงขึ้นทุกปี คือ มากกว่า 300 คนต่อปี หรือเฉลี่ยวันละเกือบ 50 คน ดังนั้น สคอ. จึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ บริษัทเชลล์แห่งประเทศไทย ให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเกิดการรับรู้ และมีจิตสำนึกในเรื่องของความปลอดภัย รวมถึงบริการต่างๆ ที่มีให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว ซึ่งแคมเปญด้านความปลอดภัยที่เชลล์ริเริ่มขึ้นนี้ สอดคล้องและสนับสนุนแคมเปญ “ลดความเร็ว ลดความเสี่ยง สงกรานต์ปลอดภัย 2559” ที่ สคอ. จัดขึ้น การผนึกความร่วมมือครั้งนี้ จะส่งผลให้ผู้ใช้รถ ขับขี่ยานพาหนะด้วยความระมัดระวัง ตามกฎหมายกำหนด เพื่อนำไปสู่เป้าหมายร่วมกัน นั่นคือ ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากการขับขี่ยานพาหนะให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้”

นอกจากนี้ เพื่อเพิ่มความอุ่นใจในการเดินทางมากขึ้น เชลล์ ยังได้เตรียมมอบประกันภัยอุบัติเหตุครอบคลุมระยะเวลา10 วัน วงเงินสูงสุด 100,000 บาท ให้กับลูกค้า เมื่อเติมน้ำมันเชลล์หรือเมื่อซื้อน้ำมันเครื่องของเชลล์ ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่บริษัทน้ำมัน มอบประกันภัยอุบัติเหตุฟรีให้แก่ลูกค้าสำหรับการเดินทางตลอดช่วงวันหยุดยาว

สำหรับลูกค้าที่ซื้อหรือเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เชลล์ เฮลิกส์ หรือ เชลล์ แอ๊ดว้านซ์ รุ่นที่ร่วมรายการ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จะได้สิทธิ์รับประกันภัยอุบัติเหตุฟรี 10 วัน โดยสามารถเลือกระยะเวลาคุ้มครอง 10 วันได้ ในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม 2559 และพิเศษสำหรับลูกค้าที่เติมน้ำมันเชลล์ ไม่ว่าผลิตภัณฑ์ใด มูลค่า 500 บาทขึ้นไปในช่วงเดือนเมษายน 2559 จะได้รับฟรี ประกันภัยอุบัติเหตุ 10 วัน โดยสามารถเลือกระยะเวลาคุ้มครอง 10 วัน ได้ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงพฤษภาคม 2559

* ที่มา http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status/2015/en/

** ที่มา http://www.accident.or.th/datacenter/index.php/2015-10-13-04-59-29/116-2555-3

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับสื่อมวลชน กรุณาติดต่อ:

บงกช แพบรรยง

ผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์, บริษัทเชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด

โทรศัพท์ +662 262 6389

อีเมล: bongkod.paebunyong@shell.com

ศรายุธ อินทรโฆษิต

ฮิลล์ แอนด์ นอลตัน สแตรทิจีส์ ประเทศไทย

โทรศัพท์: +662 627 3501 ext. 107

อีเมล: sintarakosit@hkstrategies.com