กรุงเทพฯ 28 พฤษภาคม 2558 - บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ขอบคุณลูกค้าที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรม “วันเชลล์เติมสุข” คุณเติม 1 ลิตร เชลล์บริจาค 1 บาท ด้วยการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดใดก็ได้ ณ สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา ส่งผลให้เชลล์บริจาคให้โรงเรียนมีชัยพัฒนานำไปเริ่มโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะอาชีพสำหรับนักเรียนผู้สมควรได้รับโอกาสและบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวได้สูงถึง 9 ล้านบาท  

นายอัษฎา หะรินสุต ประธานกรรมการ บริษัทเชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด และกรรมการบริหารธุรกิจค้าปลีก กลุ่มบริษัท รอยัล ดัทช์ เชลล์ กล่าวว่า “ผู้บริหารและพนักงานบริษัทเชลล์ ร่วมกันเดินทางไปที่สถานีบริการเชลล์ทั่วกรุงเทพ เพื่อขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างแตกต่างให้เกิดขึ้นในสังคม โดยเฉพาะในด้านการศึกษา” 

“จุดมุ่งหมายในการดำเนินธุรกิจของเราคือการช่วยสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้แก่ผู้อื่น เชลล์เห็นว่าโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะอาชีพนี้ ได้นำการศึกษาขั้นพื้นฐานมาบูรณาการเข้ากับการฝึกทักษะอาชีพทั้งการเกษตรสมัยใหม่และความรู้ทางธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของสังคมไทยในขณะนี้ที่พบว่า ร้อยละ 30 ของเด็กไทยที่เรียนจบแล้วได้รับการจ้างงาน ในขณะที่อีกร้อยละ 70 จะต้องหาเลี้ยงชีพด้วยตัวเอง การสร้างความพร้อมให้เด็กนักเรียนในชุมชนมีทั้งความรู้รวมไปถึงทักษะการใช้ชีวิตและประกอบอาชีพด้วยตัวเองหลังจบการศึกษา จึงเป็นสิ่งสำคัญ” 

บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด จะบริจาคเงินจำนวน 9 ล้านบาท ให้โรงเรียนมีชัยพัฒนานำไปดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะอาชีพสำหรับนักเรียนผู้สมควรได้รับโอกาสและบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหว สำหรับโรงเรียนในพื้นที่ชนบททั้งหมด 4 แห่งได้แก่  

 1. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์  
 2. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 จังหวัดหนองคาย
 3. โรงเรียนศรีสังวาลย์ จังหวัดขอนแก่น
 4. โรงเรียนศรีสังวาลย์ จังหวัดเชียงใหม่

ผู้บริหารระดับสูง ให้การต้อนรับและขอบคุณลูกค้าที่สนับสนุนกิจกรรม “วันเชลล์เติมสุข”  คุณเติม 1 ลิตร เชลล์บริจาค 1 บาท ให้โรงเรียนมีชัยพัฒนานำไปเริ่มโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะอาชีพสำหรับนักเรียนผู้สมควรได้รับโอกาสและบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหว 

ในภาพจากซ้าย 

 • มร. เดวิด บันช์  รองประธานฝ่ายการตลาดค้าปลีก กลุ่มบริษัท รอยัล ดัทช์ เชลล์ 
 • นายอัษฎา หะรินสุต ประธานกรรมการ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด และกรรมการบริหารธุรกิจค้าปลีก กลุ่มบริษัท รอยัล ดัทช์ เชลล์
 • มร. แกรนท์ แมคเกรเกอร์ กรรมการ บริหารธุรกิจการตลาดค้าปลีก บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด

นายอัษฎา หะรินสุต ประธานกรรมการ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด และกรรมการบริหารธุรกิจค้าปลีก กลุ่มบริษัท รอยัล ดัทช์ เชลล์ ขอบคุณลูกค้าที่สนับสนุนกิจกรรม”วันเชลล์เติมสุข”  คุณเติม 1 ลิตร เชลล์บริจาค 1 บาท ให้โรงเรียนมีชัยพัฒนา นำไปเริ่มโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะอาชีพ 

มร. เดวิด บันช์  รองประธานฝ่ายการตลาดค้าปลีก กลุ่มบริษัท รอยัล ดัทช์ เชลล์ ขอบคุณลูกค้าที่สนับสนุนกิจกรรม”วันเชลล์เติมสุข”  คุณเติม 1 ลิตร เชลล์บริจาค  1 บาท ให้โรงเรียนมีชัยพัฒนา นำไปเริ่มโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะอาชีพ 

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับสื่อมวลชน กรุณาติดต่อ

 • บงกช แพบรรยง

  ผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์, บริษัทเชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด

  โทรศัพท์ +662 262 6389

  อีเมล: bongkod.paebunyong@shell.com

 • วศีนี รัตนพฤกษ์

  ฮิลล์ แอนด์ นอลตัน สแตรทิจีส์ ประเทศไทย

  โทรศัพท์: +662 627 3501 ext. 133

  อีเมล: WRatanaprug@hkstrategies.com