หากคุณกำลังมองหาคู่ค้ามืออาชีพมาตรฐานโลก ที่จะเป็นคู่คิดทางธุรกิจและพร้อมที่จะเติบโตไปด้วยกันในธุรกิจค้าปลีกน้ำมันในพื้นที่ จ. นครปฐม เชลล์ขอมอบโอกาสนี้ให้กับคุณ

สิทธิประโยชน์ จากการเป็นผู้บริหารสถานีบริการน้ำมันเชลล์

 • ได้รับผลตอบแทนที่น่าสนใจ
 • ได้รับคำแนะนำในการประกอบธุรกิจสถานีบริการน้ำมันอย่างใกล้ชิด
 • เป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงคุณภาพสูงระดับพรีเมี่ยม เชลล์ วี-เพาเวอร์ ไนโตร+ ทั้งแก๊สโซฮอลล์ 95 และดีเซล ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแตกต่างจากน้ำมันเชื้อเพลิงยี่ห้ออื่น และยังมีน้ำมัน เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอลล์ 91 น้ำมันเชลล์ฟิวเซฟ ดีเซล และน้ำมันเชลล์ E20 เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย
 • เป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องเชลล์ เฮลิกส์ สำหรับรถยนต์ น้ำมันเครื่องเชลล์ ริมูล่า สำหรับรถบรรทุก และน้ำมันเครื่องเขลล์ แอ๊ดว้านซ์ สำหรับรถจักรยานยนต์
 • มีโฆษณาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันเครื่องอย่างต่อเนื่อง
 • มีกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง พร้อมเชลล์ คลับสมาร์ท บัตรสะสมคะแนนที่มอบสิทธิพิเศษเหนือใคร
 • เป็นคู่ค้ากับเชลล์ซึ่งดำเนินธุรกิจน้ำมันในประเทศไทยมายาวนานกว่า 120 ปี ตามมาตรฐานที่ดีเลิศของระดับโลก

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร

 • มีความประสงค์ที่จะเข้าบริหารธุรกิจสถานีบริการน้ำมันที่บริษัทเชลล์แห่งประเทศไทยเป็นเจ้าของ ซึ่งบริษัทฯมีบุคลากรให้คำแนะนำในการประกอบธุรกิจอย่างใกล้ชิด
 • มีทัศนคติที่ดีต่อการขายและการดูแลลูกค้า มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความประทับใจสูงสุดให้กับลูกค้า และผู้เข้าใช้สถานีบริการน้ำมันเชลล์
 • มีความเข้าใจกลุ่มลูกค้า และผู้ใช้รถในพื้นที่เป็นอย่างดี
 • มีความมุ่งมั่นที่จะทำธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม และมีจรรยาบรรณในการทำธุรกิจ
 • มีความสามารถในการสรรหาบุคคลากรและบริหารบุคลากรในการบริหารสถานีบริการน้ำมัน
 • มีความพร้อมและมีเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอต่อการทำธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน
 • สามารถเข้าร่วมประชุม และอบรมความรู้เกี่ยวกับธุรกิจสถานีบริการน้ำมันอย่างสม่ำเสมอ

สมัครด่วนวันนี้ รับจำนวนจำกัด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาระบุชื่อและหมายเลขติดต่อกลับมาที่อีเมล์: SHLTHAI-Retail-Operations-@shell.com หรือโทรศัพท์หมายเลข 02 262 6260, 084 438 1543 ติดต่อคุณสมมนต์