เชลล์มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิชัยพัฒนา จำนวนเงิน 1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

Apr 19, 2012

นายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา พร้อมด้วย นางพิศวรรณ อัชนะพรกุล ประธานกรรมการบริษัทเชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม

เชลล์คว้ารางวัล“ความเป็นเลิศในการบูรณาการโครงการ”

Feb 24, 2012

“เชลล์ บราซิล” ได้รับรางวัล “ความเป็นเลิศในการบูรณาการโครงการ” ” Excellence in Project Integration” Award จากงานประชุมเทคโนโลยีปิโตรเลียมนานาชาติ 2011 (International Petroleum Technology Conference or IPTC 2011) ที่จัดขึ้น ณ กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆ นี้