นางพิศวรรณ อัชนะพรกุล ประธานกรรมการ บริษัท เชลล์ แห่งประเทศไทย จำกัด แสดงความยินดีแก่ผู้โชคดี 2 ท่าน ได้แก่ คุณธวัช โสรส จ.อุบลราชธานี และคุณชิน กวอง เยา จ.ระยอง ที่ได้รับรางวัลบัตรเติมน้ำมันเชลล์ฟรี 1 ปี เต็ม ท่านละ 100,000 บาท จากรายการ“เชลล์แจกโชค ติมฟรี 1 ปีเต็ม” แจกรางวัลทุกสัปดาห์ รวมมูลค่ากว่า 3,000,000 บาท วันนี้ ถึง 15 มีนาคม 2554