นอกจากนี้พนักงานของกลุ่มบริษัทเชลล์ซึ่งมีอยู่ทั่วโลก รวมถึงพนักงานของบริษัทเชลล์ในประเทศไทย ได้ร่วมกันบริจาคเงิน เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยในญี่ปุ่นอีกด้วย “เรารู้สึกสะเทือนใจมากเมื่อนึกถึงจำนวนผู้เสียชีวิตนับหมื่นและความเสียหายที่ไม่อาจประมาณค่าได้ที่เกิดจากแผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิ เชลล์เป็นส่วนหนึ่งของสังคมญี่ปุ่นมากว่า 100 ปี แม้เงินช่วยเหลือของเชลล์ไม่อาจทดแทนโศกนาฎกรรมที่เกิดขึ้นได้ แต่ก็เป็นสิ่งสำคัญในการช่วยฟื้นฟูชีวิตขึ้นอีกครั้ง” ประธานกรรมการบริษัท เชลล์แห่งประเทศญี่ปุ่น นายคริส คันเนอร์ กล่าว แม้ว่าพนักงานทั้งหมดของบริษัทโชว์วา เชลล์ เซกิยู และบริษัทเชลล์ในญี่ปุ่น รวมถึงโรงกลั่นน้ำมัน ธุรกิจทางด้านจัดจำหน่ายปลอดภัยแต่ผลการเกิดแผ่นดินไหว สินามิ และการรั่วไหลของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ทำให้ญี่ปุ่นอยู่ในภาวะขาดแคลนพลังงาน การปิดโรงงานไฟฟ้าในญี่ปุ่นและการดับไฟ ในครึ่งหนึ่งตอนเหนือของเกาะ รวมถึงรอบๆกรุงโตเดียว ทำให้มีความต้องการนำเข้าก๊าซแอลเอ็นจี และพลังงานอื่นๆ เป็นจำนวนมาก บริษัทเชลล์และบริษัทร่วมทุนที่นำเข้าก๊าซแอลเอ็นจี ได้ทำงานอย่างหนักกับลูกค้าชาวญี่ปุ่น เพื่อนำเข้าก๊าซแอลเอ็นจีให้มากขึ้นเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ภายใน ประเทศ นอกจากความช่วยเหลือทางด้านการเงินแล้ว โชว์วา เชลล์ เซกิยู เค.เค.ยังมีภาระเร่งด่วนร่วมกับรัฐบาลญี่ปุ่นในการจัดส่งน้ำมันให้แก่พื้นที่ประสบภัย เพื่อความต้องการพลังงานในการดำรงชีพ ภารกิจดัง กล่าวประกอบไปด้วย

  • ระงับการส่งออกผลิตภัณฑ์จากโรงกลั่นในประเทศเพื่อป้อนตลาดภายในประเทศเป็นการเร่งด่วน
  • เร่งการทำงานตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อจัดส่งผลิตภัณฑ์น้ำมันปิโตรเลียมให้สถานีบริการ รวมทั้งองค์กรของรัฐบาลอื่นๆ ตามที่ได้รับการร้องขอ
  • ใช้รถบรรทุกเข้าช่วยในการจัดส่งเพื่อเพิ่มช่องทางการขนส่งในโตเกียวจัดส่งเสบียงสู่พื้นที่ประสบภัย