นางพิศวรรณ อัชนะพรกุล ประธานกรรมการ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2554 แก่นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐ ทั้งในกรุงเทพ มหานครและภูมิภาค รวม 8 สถาบัน จำนวน 120 ทุน การมอบทุนการศึกษาให้กับ มหาวิทยาลัยของรัฐนี้ เป็นหนึ่งในกิจกรรมส่งเสริมด้านการศึกษาแก่เยาวชน ที่บริษัท เชลล์ฯ ได้ดำเนินการต่อเนื่องกันมากว่า 43 ปี แล้ว