นางพิศวรรณ อัชนะพรกุล ประธานกรรมการ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทเชลล์สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมสนับสนุนโครงการประกวดภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติ “หนึ่งรักและภักดี” ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษาในปีนี้ โครงการประกวดภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติ เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษาได้มีโอกาสค้นคว้าศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับพระองค์ท่าน เรียนรู้และเข้าใจหลักการทำงาน พระราชดำริ พระราชจริยวัตร เพื่อจะเป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนถ่ายทอดมาเป็นภาพยนตร์สั้น และน้อมนำมาเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตนต่อไป

สำหรับบทภาพยนตร์ที่ส่งเข้าประกวดครั้งนี้ มีผู้สนใจส่งบทภาพยนตร์เข้าประกวดทั้งหมด 476 เรื่อง แบ่งออกเป็นระดับเยาวชน จำนวน 47 เรื่อง และระดับอุดมศึกษา 256 เรื่อง และประชาชนทั่วไป จำนวน 173 เรื่อง โดยโครงการได้ใช้เวลาคัดเลือกบทที่สามารถนำมาผลิตเป็นภาพยนตร์สั้นได้จริงให้เหลือเพียง 20 เรื่อง ก่อนที่จะมีการประกาศรางวัลให้ผู้ชนะการประกวดภาพยนตร์ 10 เรื่องสุดท้ายในวันนี้

ภาพยนตร์ทั้งหมด ได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านภาพยนตร์ ร่วมกับมูลนิธิทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ในฐานะผู้สนับสนุนหลัก ภาพยนตร์สั้นทั้ง 10 เรื่องที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ได้แสดงให้เห็นถึงพลังความคิดที่แตกต่างอย่างสร้างสรรค์ของเหล่าคนทำหนังที่ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อพระเจ้าอยู่หัวของปวงชนชาวไทย

บริษัทเชลล์ขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่าน เข้าชมภาพยนตร์สั้นที่ได้รับรางวัลทั้ง 10 เรื่อง ซึ่งจะนำมาฉายในรอบพิเศษ ณ โรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ให้กับผู้ชมทั้ง 4 ภาคทั่วประเทศชมฟรี ระหว่างวันที่ 3-11 ธันวาคม ศกนี้