ประหยัดขึ้น เติมน้ำมันเชลล์ ชนิดใดก็ได้ ครบทุก 800 บาท รับฟรี ทิชชู่ เชลล์ ฟิวเซฟ 1 กล่อง มูลค่า 10 บาท หรือแรงขึ้นเมื่อเติมเชลล์ วี-เพาเวอร์ ครบทุก 1,000 บาท รับโค้ก 1 กระป๋อง มูลค่า 14 บาท ที่สถานีบริการเชลล์ทั่วประเทศที่ร่วมรายการ วันนี้ - 31 พฤษภาคม. 2554 (หรือจนกว่าของจะหมด)