นางพิศวรรณ อัชนะพรกุล ประธานกรรมการบริษัทเชลล์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า บริษัทเชลล์มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้สนับสนุนโครงการประกวดภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติ ในวโรกาสที่พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมพรรษา 84 พรรษาในปีนี้ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เปิดเวทีให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป แสดงพลังความคิดที่แตกต่างอย่างสร้างสรรค์ ทั้งยังเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ศึกษาข้อมูลที่ล้ำค่าเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรียนรู้ เข้าใจหลักการทำงาน แนวพระราชดำริ โครงการของพระองค์ท่าน ก่อนที่จะมาถ่ายทอดเป็นภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งจะเป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนได้น้อมนำพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และพระราชจริยาวัตรที่งดงามมาเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตนต่อไป

นอกจากนี้ในการตอบสนองความท้าทายของพลังงานในอนาคต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงริเริ่มเรื่องพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆ ผ่านโครงการส่วนพระองค์มานานกว่า 30 สิบปีแล้ว เพื่อให้พสกนิกรได้ตามรอยพระยุคลบาท เนื่องจากทรงคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าว่า ในอนาคตต้องเกิดปัญหาเกี่ยวกับพลังงานแน่นอน แต่ด้วยพระปรีชาสามารถและการมีสายพระเนตรที่ยาวไกลของพระองค์ท่าน ทำให้คนไทยมีพลัง งานทดแทนจากผลิตผลทางการเกษตร ซึ่งผลิตได้ในประเทศใช้ในทุกวันนี้

บริษัทเชลล์ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติ คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่.

ข้อมูลเพิ่มเติม

ภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติ “หนึ่งรักและภักดี” มีความยาว 5-15 นาที ผู้สนใจสามารถส่งบทย่อภาพยนตร์ได้ถึงวันที่ 15กรกฏาคม คณะกรรมการจะคัดเลือกบทย่อภาพยนตร์ที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดให้เหลือเพียง 84 เรื่อง ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 84 เรื่องจะได้รับเชิญให้มาเรียนรู้วิธีการถ่ายภาพยนตร์สั้นจากผู้กำกับภาพยนตร์มืออาชีพ ก่อนที่จะนำไปถ่ายทำเป็นภาพยนตร์และส่งเข้าประกวดในรอบสุดท้ายภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2554 สุดยอดภาพยนตร์สั้นเพียง 15 เรื่องเท่านั้นที่ผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้ายจะนำมาฉาย ณ โรงภาพยนตร์ดิจิตอลซีนีม่าให้กับผู้ชมทั้ง 4 ภาคทั่วประเทศชมพรี พร้อม ๆ กับการเฉลิมฉลองในวโรกาสมหามงคลอันยิ่งใหญ่ ในระหว่างวันที่ 3-9 ธันวาคม ศกนี้