นางพิศวรรณ อัชนะพรกุล ประธานกรรมการ บริษัทเชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า จากการที่รัฐบาลยกเว้นการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมัน สำหรับน้ำมันเบนซิน 95 และเบนซิน 91 ชั่วคราว และด้วยราคาที่เท่ากันของน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 และน้ำมันเบนซิน 91 ทำให้ผู้บริโภคให้ความสนใจเติมน้ำมันเบนซิน91 กันอย่างมาก ส่งผลกระทบต่อยอดขายน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 อย่างเห็นได้ชัด บริษัทเชลล์ฯ จึงได้ปรับแผนการตลาดนำเชลล์ ฟิวเซฟ เบนซิน 91 น้ำมันเบนซินสูตรประหยัด มาจำหน่ายที่สถานีบริการให้กับผู้บริโภค

อย่างไรก็ตาม เชลล์ยังคงสนับสนุนนโยบายพลังงานทดแทน และเห็นว่าการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน ตามแผนพลังงานทดแทน 15 ปีของกระทรวงพลังงาน เป็นสิ่งที่ควรส่งเสริมในระยะยาว จึงสนับสนุนให้ผู้บริโภคเติมน้ำมันที่มีส่วนผสมของผลิตผลทางการเกษตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยลดการพึ่งพิงพลังงานจากต่างประเทศ สนับสนุนรายได้ของเกษตรกร รวมทั้งยังช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน

เชลล์ ฟิวเซฟ เบนซิน 91 เริ่มจำหน่ายแล้วตั้งแต่วันนี้ที่สถานีบริการเชลล์ในจังหวัดชลบุรี และจะทยอยจำหน่ายในกรุงเทพและ จังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศแล้วเสร็จประมาณกลางเดือนพฤศจิกายน จำนวน 260 สถานี