คุณพิศวรรณ อัชนะพรกุล ประธาน และผู้บริหาร บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ในนามมูลนิธิก้าวไปคู่ไทย ร่วมส่งมอบรถเข็น จำนวน 84 คัน รวมมูลค่า 378,000 บาท แก่มูลนิธิผู้พิการไทย เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ 84 พรรษา ในปี 2554 เพื่อนำไปส่งต่อแก่ผู้พิการที่ขาดแคลนทั่วประเทศ โดยมีคุณสุพัตรา สว่างศรี หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ ของมูลนิธิฯ เป็นตัวแทนรับมอบ