คุณพิศวรรณ อัชนะพรกุล ประธานและผู้บริหาร บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด มอบทุนการศึกษา จำนวน 40 ทุน และส่งมอบ”ห้องแห่งการเรียนรู้” ประกอบด้วยห้องคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 เครื่อง พร้อมบริจาคหนังสือและจัดห้องสมุด ตลอดจนเลี้ยงอาหารกลางวันแก่น้องๆ จำนวนกว่า 400 คน ที่โรงเรียนวัดคลองเตย ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมฉลองครบรอบ 119 ปี เชลล์แห่งประเทศไทย ในปี 2554