จากความต้องการของลูกค้าที่หันมาใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์มากขึ้น โดยมีปริมาณการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์เพิ่มขึ้น สูงถึงร้อยละ 70 ของตลาดน้ำมันเบนซินในภาพรวม เชลล์จึงมองเห็นโอกาสที่จะตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยน ไปของลูกค้า ทั้งยังเป็นการสนับสนุนรัฐบาลในการพัฒนาพลังงานทางเลือกของประเทศ จึงได้เปิดตัวเชลล์         วี-เพา เวอร์แก๊สโซฮอล์ 95 น้ำมันแก๊สโซฮอล์ เกรดพรีเมี่ยม เทคโนโลยีล่าสุดที่เชลล์ได้พัฒนาร่วมกับเฟอร์รารี่   มา จำหน่ายแทนเชลล์ วี-เพาเวอร์เบนซิน
 
นางพิศวรรณ อัชนะพรกุล ประธานกรรมการบริษัทเชลล์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า เชลล์มีความภูมิใจเป็นอย่าง ยิ่งที่เป็นประเทศที่สี่ รองจากอเมริกา บราซิล และฟิลิปปินส์ นำเสนอเชลล์-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 น้ำมันแก๊สโซฮอล์เกรดพรีเมียมให้กับผู้บริโภคชาวไทยได้เติมประสบการณ์ความแรงก่อนใคร
 
ด้วยสูตรเฉพาะของเชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ที่ช่วยทำความสะอาด เครื่องยนต์ให้ทำงานได้้อย่างมี ประสิทธิภาพ ป้องกันการสะสม และช่วยขจัดคราบตะกรันที่เกาะวาล์วไอดี ทำให้เครื่องยนต์มีกำลังแรงเต็มพิกัด  ให้อัตราเร่งที่ดียิ่งกว่า ช่วยให้เครื่องยนต์ตอบสนองทันใจและเดินเรียบยิ่งขึ้น  นอกจากนี้ ด้วยราคาที่ถูกกว่าเบนซิน 91 และเบนซิน 95  ถึง 0.70 บาท และ 6.70 บาทต่อลิตร และสูงกว่าแก๊สโซฮอล์ทั่วไปเพียง 2.90 บาทต่อลิตร จึงนับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จูงใจให้ลูกค้ามาเติม
  
เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 เริ่มจำหน่ายในต่างจังหวัดตั้งแต่เดือนมีนาคม และจะทยอยเปิดตัวอย่างต่อเนื่อง ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ครบทั้ง 360 สถานีบริการทั่วประเทศภายในเดือนพฤษภาคมนี้  โดยใช้งบ ส่งเสริมการตลาดทั้งสิ้น 50 ล้านบาท เชลล์ตั้งเป้าจะเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดของน้ำมันเบนซินเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากเดิมร้อยละ 13 เป็นร้อยละ 16  หรือ ประมาณเดือนละ  20 ล้านลิตร  และครองตลาดน้ำมันแก๊สโซฮอล์เกรด พรีเมี่ยม 100% 
 
ปัจจุบันเชลล์ยังคงครองความเป็นผู้นำในตลาดน้ำมันเกรดพรีเมี่ยมของประเทศไทย และในภูมิภาคเอเชีย โดย ยอดขายของน้ำมันเชลล์วี-เพาเวอร์ในประเทศไทยสูงเป็นอันดับ 1 ในภูมิภาคนี้  การออกผลิตภัณฑ์ เชลล์    วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ในครั้งนี้ จึงเป็นการตอกย้ำถึงความมั่นใจที่ผู้บริโภคชาวไทยมีต่อคุณภาพน้ำมันเกรด พรีเมี่ยมของเชลล์