นางพิศวรรณ อัชนะพรกุล ประธานกรรมการ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า จากการสำรวจผู้ขับขี่รถยนต์ ในประเทศไทย ส่วนใหญ่เห็นว่าน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นสิ่งที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน และเห็นด้วยว่าน้ำมันที่มีประสิทธิ ภาพมีส่วนสำคัญในการประหยัดค่าใช้จ่าย ทั้งยังยินดีที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่เพื่อประหยัดน้ำมัน ในส่วนของบริษัทเชลล์ จึงได้นำน้ำมันเชื้อเพลิงสูตรประหยัด ซึ่งได้ผ่านการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาจากนักวิทยาศาสตร์ของเชลล์ ในชื่อ เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 และเชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล บี 5 มาจำหน่ายแก่ลูกค้าชาวไทยเป็นรายแรกและรายเดียวในประเทศที่ประหยัดสูงสุดถึง 1 ลิตรต่อถัง เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 และเชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล บี 5 ได้ผ่านการทดสอบจากสถาบันทดสอบอิสระ ปรากฎผลเป็นที่น่าพอใจมาก เพราะรถทุกคันที่เติมด้วยน้ำมันสูตรประหยัด เชลล์ ฟิวเซฟ สามารถประหยัดน้ำมันได้จริง และสูงสุดถึง 1 ลิตรต่อถัง โดยคำนวณจากถังน้ำมันที่มีความจุและเติมอย่างน้อย 50 ลิตรสำหรับน้ำมันเบนซิน หรือ 72 ลิตร สำหรับน้ำมันดีเซล เปรียบเทียบระหว่างน้ำมันเชื้อเพลิงมาตรฐานสูตรเดิมของเชลล์กับสูตรประหยัดเชลล์ ฟิวเซฟ

นางพิศวรรณ กล่าวต่อไปว่า บริษัท เชลล์ฯ นำเชลล์ ฟิวเซฟมาจำหน่ายแทนเชลล์ แก๊สโซฮอล์ 95 เชลล์ แก๊สโซฮอล์ 91และเชลล์ ดีเซล บี 5 เดิม ซึ่งผู้ขับขี่ทั้งเบนซินและดีเซลจะมั่นใจได้ว่าได้ใช้น้ำมันเต็มที่กับทุกหยด ด้วยสูตรพิเศษที่เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 และเชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ออกแบบมาเพื่อช่วยหล่อลื่นใน ส่วนที่น้ำมันหล่อลื่นเข้าไปไม่ถึงช่วยทำความสะอาดวาวล์ไอดี ทำให้เครื่องยนต์ทำงานดีขึ้น ส่วนเชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล บี 5 ออกแบบมาเพื่อทำความสะอาดหัวฉีด ทำให้การจุดระเบิดเร็วขึ้น และเผาไหม้ได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ทำให้เครื่องยนต์สะอาดอยู่เสมอ ทำงานเต็มประสิทธิภาพมากขึ้น และแน่นอนที่สุดช่วยให้ผู้บริโภคประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้น

กลุ่มบริษัทเชลล์ฯได้เปิดตัว เชลล์ ฟิวเซฟ ในประเทศต่างๆ มาแล้ว  9 ประเทศ ทั้งในยุโรป และเอเชีย ไม่ว่าจะเป็น เนเธอร์แลนด์ ตุรกี มาเลเซีย สิงค์โปร์ ฮ่องกง เยอรมัน นอร์เวย์ เดนมาร์ก และอังกฤษ ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีมาก จากยอดขายที่เติบโตเกินเป้าหมาย ตอกย้ำถึงความเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีในการพัฒนาน้ำมันที่มีคุณภาพสูง สำหรับเชลล์ประเทศไทยเป็นรายแรกในเอเชียที่จำหน่ายเชลล์ ฟิวเซฟ ทั้งเบนซินและดีเซล

 บริษัท เชลล์ ฯ ตั้งเป้าที่จะเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดน้ำมันอีกร้อยละ 2 หรือประมาณ 320 ล้านลิตรต่อปี โดยจะใช้งบส่งเสริมการตลาดกว่า 100 ล้านบาท  รวมทั้งมีกิจกรรมส่งเสริมการขาย และการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ความรู้ถึงวิธีการประหยัดน้ำมันแก่ผู้ขับขี่อย่่างต่อเนื่อง เชลล์ ฟิวเซฟ พร้อมให้ลูกค้าได้ทดสอบความประหยัดวันนี้แล้้วที่สถานีบริการเชลล์ 570 แห่งทั่วประเทศ