การแข่งขันเชลล์ อีโค-มาราธอน เอเชีย 2011 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้นักเรียนนักศึกษาได้มีโอกาสแสดงผลงานที่คิดค้นสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีในการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เยาวชนในแต่ละทีมจะต้องออกแบบและสร้างยานยนต์ที่ประหยัดพลังงานมาแข่งขันกับทีมอื่นๆ ว่ายานยนต์ของใครจะไปได้ไกลที่สุด โดยใช้เชื้อเพลิงน้อยที่สุด การแข่งขันเชลล์อีโค-มาราธอน เอเชีย ในปี 2554 จะจัดขึ้น ณ สนามแข่งรถนานาชาติเซปัง กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ในระหว่างวันที่ 6-9 เดือนกรกฎาคม 2554

ล่าสุดในเดือนกรกฎาคมของปีนี้ มีทีมที่สนใจเข้าร่วมแข่งขันถึง 81 ทีม จาก 10 ประเทศ ในภูมิภาคเอเชียโดยทีมจากประเทศไทย ATE-1 จากโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ. คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขัน พร้อมสร้างสถิติใหม่ โดยสามารถขับรถไปได้ไกลสุดถึง 1,521 กิโลเมตร ใช้เชื้ั้้อเพลิงเทียบเท่าน้ำมันเพียง 1 ลิตร

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าเยี่ยมชมได้ที่ www.shell.com/ecomarathon/asia