นางพิศวรรณ อัชนะพรกุล ประธานกรรมการ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ได้กล่าวว่า กลุ่มบริษัทเชลล์มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เปิดเวทีการแข่งขันเชลล์อีโค-มาราธอนระดับโลก มายังภูมิภาคเอเชีย จากที่จัดแข่งขันกันต่อเนื่องมา 25 ปีแล้วในยุโรปและในอเมริกา 4ปี แล้วการเปิดเวทีให้กับเยาวชนในภูมิภาคนี้ รวมถึงเยาวชน ไทยได้มีโอกาสนำเสนอผลงานนวัตกรรมใหม่ๆ  ที่คิดค้น  ออกแบบ และสร้างสรรค์รถที่ประหยัดเชื้อเพลิง จะทำให้ทุกคนตระหนักถึงการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า และร่วมกันหาทางออกที่ยั่งยืนให้กับปัญหาด้านพลังงานที่เกี่ยวข้องกับคนทั่วโลก

84 ทีม จาก 11 ประเทศในภูมิภาคเอเชียที่เข้าร่วมแข่งขันในปีนี้ สำหรับประเทศไทย มีทีมที่พร้อมเข้าร่วมการแข่งขันถึง 13 ทีม เป็นจำนวนทีมมากเป็นลำดับที่ 3 จากทีมที่เข้าแข่งขันทั้งหมด รองจากปากีสถานและมาเลเซีย ในปีที่แล้วมีทีมไทยเพียงทีมเดียวที่เคยเข้าแข่งขันที่เชลล์อีโค-มาราธอน ที่ประเทศเยอรมันคือ ทีมThaiGer จากวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก

อาจารย์ปฐมพงศ์  พรมมาบุญ ผู้จัดการทีมเขลางค์นคร LPRU จากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง กล่าวขอบคุณเชลล์ที่ได้ขยายเวทีเชลล์อีโค-มาราธอนมายังประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพและความสามารถรวมทั้งได้มีโอกาสเปิดโลกทัศน์กับการแข่งขันในระดับโลก

ขณะที่ทีมม้าสีหมอก อาจารย์ อรรณพ จันทร์โอกุล ผู้จัดการทีมจากวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่าการแข่งขัน เชลล์ อีโค-มาราธอน ช่วยให้การศึกษาวิชาชีพช่างยนต์มีความพัฒนายิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นการส่งเสริมนวัตกรรมช่างยนต์ และสนับสนุนการประหยัดพลังงานไปพร้อมๆ กัน

ส่วนทีมหอวังนนท์ ทีมโรงเรียนมัธยมปลายเพียงทีมเดียวที่เข้าแข่งขันจากประเทศไทย กล่าวว่าพวกเราชอบเรื่องเครื่องยนต์ มาทำโครงงานนี้แล้วสนุก ได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม เป็นประสบการณ์ใหม่ที่ท้าทายอย่างยิ่ง

นายพีระพล สาครินทร์ อฺธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน กล่าวว่า  ขอเป็นกำลังใจให้กับเยาวชนไทยทั้ง 13 ทีมที่เข้าร่วมแข่งขันเชลล์อีโค-มาราธอน เอเชีย 2010 ให้ประสบความสำเร็จตามที่มุ่งหวัง ตลอดจนนำความรู้และเทคนิคใหม่ๆกลับมาสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการประหยัด พลังงาน ให้กับประเทศเพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของเยาวชนไทยในเวทีสากล

รายชื่อทีมที่เข้าร่วมแข่งขัน

วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส โรงเรียนหนองรีประชานิมิตและโรงเรียนบ้านพุรวก วิทยาลัยเทคนิค  ดอนเมือง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ. มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ โรงเรียนช่างฝีมือปัญจวิทยา วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร และวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร

ข้อมูลประกอบ

เชลล์อีโค-มาราธอน การแข่งขันที่มอบรางวัลให้แก่ยานยนต์ที่วิ่งได้ไกลที่สุดและใช้พลังงานน้อยที่สุด เริ่มแข่งขันครั้งแรกที่ประเทศฝรั่งเศส ในปี พ.ศ.2528 ในปี 2550 เชลล์อีโค-มาราธอนจัดเป็นครั้งแรกที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และในปี 2553 นี้ เชลล์อีโค-มาราธอนจะจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในภูมิภาค เอเชีย ที่สนามรถแข่งนานาชาติเซปัง ประเทศมาเลเซีย ก่อนที่จะหมุนเวียนไปจัดแข่งขันยังประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคนี้ต่อไป

สถิติล่าสุดของการจัดเชลล์อีโค-มาราธอนปี 2553 ที่ประเทศเยอรมัน จากทีมเข้าแข่งขันทั้งหมด 221 ทีม 24 ประเทศ ทีม Polytech’ Nantes จากประเทศฝรั่งเศส สามารถนำยานพาหนะวิ่งได้ไกลสุดถึง 4,896 กิโลเมตร โดยใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนเซลล์เทียบเท่าการใช้น้ำมันเพียงหนึ่งลิตร ในประเภท รถต้นแบบแห่งอนาคต(Futuristic Prototype)  ส่วนการแข่งขัน ที่ประเทศอเมริกาในปีนี้มีทีมที่เข้าแข่งขันทั้งหมด 42 ทีม ทีมผู้ชนะจากประเทศแคนาดา มหาวิทยาลัย Laval จาก Quebec แคนาดา สามารถวิ่งได้ไกล เทียบเป็นกิโลเมตร ได้ถึง 1,057.5 กิโลเมตร โดยใช้เชื้อเพลิงเทียบเท่าน้ำมันเพียงหนึ่งลิตร ในประเภทรถต้นแบบแห่งอนาคต(Futuristic Prototypes) เช่นเดียวกัน

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเยี่ยมชมได้ที่ เว็บไซท์ เชลล์ อีโค-มาราธอน

www.shell.com/eco-marathon