คุณสุทัศนี  ทับทิม ผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัทเชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด รับมอบรางวัลโกลด์แบรนด์จากนิตยสารรีดเดอร์ส ไดเจสท์ จากผลการสำรวจความนิยมของผู้บริโภคที่ได้ให้ความไว้วางใจในคุณภาพผลิตภัณฑ์ และบริการของเชลล์มาเป็นอันดับหนึ่ง โดยมี คุณไซมอน โชมเลย์ Group Advertising Director, Reader’s Digest Asia เป็นประธานในการมอบรางวัล