“การได้ทำงานร่วมกันกับผู้คนจากทุกสาขาและภูมิหลังทำให้ฉันได้สัมผัสกับงานและวัฒนธรรมการทำงานต่าง ๆ ที่เชลล์"

Siobhan
ภาพถ่ายทีเผลอของ Siobhan Kelly
Siobhan Kelly, วิศวกรกระบวนการ, ออสเตรเลีย

โครงการฝึกงานที่ได้รับการประเมินระยะเวลา 12 สัปดาห์ที่เชลล์ทำให้คุณได้มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับเชลล์ในฐานะองค์กร วัฒนธรรม โครงการและประเภทของงาน อย่างไรบ้าง

ฉันมีโอกาสได้ทำงานในทีมวิศวกรกระบวนการในสถานที่ปฏิบัติการ และได้ดำเนินการโครงการต่าง ๆ ที่ช่วยให้ฉันมีโอกาสทำงานกับพนักงานจากทั่วทั้งโรงกลั่น เนื่องจากได้ทำงานในฐานะสมาชิกของทีม เข้าร่วมการประชุม และทำงานร่วมกับผู้คนจากสาขาและภูมิหลังที่แตกต่างหลากหลาย ฉันจึงได้รับประสบการณ์อย่างมากจากการทำงานในสถานที่ปฏิบัติการและวัฒนธรรมการทำงานของเชลล์

คุณทำงานอะไรระหว่างการฝึกงาน และคุณต้องรับผิดชอบโครงการใดโครงการหนึ่งโดยเฉพาะหรือไม่

ฉันโชคดีที่ได้ทำงานในโครงการที่น่าสนใจมากสองสามโครงการ โครงการหนึ่งเกี่ยวข้องกับการนำข้อมูลของโรงงานมาทำแบบจำลองในคอมพิวเตอร์เพื่อหาวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ในขณะที่อีกโครงการหนึ่งเกี่ยวข้องกับการออกไปยังไซต์งานกับผู้ปฏิบัติงานและช่างเทคนิคเพื่อประเมินว่าอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานมีความแน่นอนมากน้อยเพียงใด และอีกโครงการหนึ่งเน้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลในห้องปฏิบัติการและหาวิธีที่จะใช้ประโยชน์จากเทคนิคการทดสอบในห้องปฏิบัติการแบบใหม่ เพื่อปรับปรุงวิธีการตรวจสอบโรงงาน

คุณจะอธิบายประสบการณ์การฝึกงานที่เชลล์ของคุณอย่างไร คุณจะพูดกับนักศึกษาที่กำลังพิจารณาเข้าร่วมฝึกงานกับเชลล์ว่าอย่างไร

ฉันชอบช่วงฝึกงานมาก ฉันมีหัวหน้างานและพี่เลี้ยงที่ยอดเยี่ยม และพนักงานคนอื่น ๆ ในไซต์งานก็ยินดีสละเวลามาตอบคำถามของฉันเสมอ รวมทั้งให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับโครงการ หรือแม้แต่สอนฉันเกี่ยวกับแง่มุมของธุรกิจด้านต่าง ๆ ช่วงฝึกงานเปิดโลกทัศน์ให้กับฉันอย่างมากในแง่ของการมองเห็นและการได้รับประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับโอกาสที่มีอยู่ในฐานะผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิศวกรเคมีในอุตสาหกรรมนี้ แน่นอนว่า ฉันจะแนะนำให้ทุกคนที่สนใจทำงานในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซอยู่บ้างสมัครเข้ามาฝึกงานที่เชลล์

การฝึกงานที่ได้รับการประเมินของคุณเตรียมความพร้อมสำหรับการประกอบอาชีพของคุณอย่างไรบ้าง และคุณรู้สึกอย่างไรเมื่อทราบว่าคุณได้งานในตำแหน่งสำหรับผู้ำสำเร็จการศึกษาก่อนวันที่สำเร็จการศึกษาจริง

การที่สามารถใช้เวลา 3 เดือนท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เป็นมืออาชีพเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานภายในและระหว่างทีมที่ประกอบด้วยสมาชิกจากหลายสาขา และต้องส่งมอบผลสำเร็จของโครงการ และมีเป้าหมายให้ต้องบรรลุนั้นเป็นการเตรียมความพร้อมที่ยอดเยี่ยมมากสำหรับอาชีพวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ พอทราบฉันได้รับตำแหน่งสำหรับผู้สำเร็จการศึกษารออยู่แล้ว ฉันจึงรู้สึกโล่งใจอย่างมากระหว่างเรียนมหาวิทยาลัยในปีสุดท้าย ซึ่งทำให้ฉันเพลิดเพลินกับการเรียนปีสุดท้าย และเดินทางท่องเที่ยวสองสามเดือนก่อนจะกลับมาเริ่มงานในฐานะผู้สำเร็จการศึกษา

การมีโอกาสสัมผัสกับการทำงานที่เชลล์ผ่านการฝึกงาน คุณคิดว่าสิ่งนี้สร้างความได้เปรียบให้คุณกับเมื่อเริ่มต้นโครงการ Graduate Programme หรือไม่

ฉันคิดว่าการได้ฝึกงานเป็นข้อได้เปรียบมากและทำให้ฉันสามารถเริ่มลงมือทำงานได้เต็มที่ตั้งแต่แรกในฐานะผู้สำเร็จการศึกษา เนื่องจากคุณมีโอกาสที่ได้สัมผัสกับวัฒนธรรมของเชลล์ วิธีการทำงานร่วมกัน มาตรฐานเข้มงวดด้าน HSSE (สุขภาพ ความปลอดภัย ความมั่นคง และสิ่งแวดล้อม) และระบบต่าง ๆ ของเชลล์ นี่ยังไม่ได้พูดถึงการได้พบคนที่คุ้นเคยตั้งแต่เริ่มงานในวันแรก

อธิบายสิ่งที่ทำให้การฝึกงานที่ได้รับการประเมินของเชลล์มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร

พวกเราทุกคนได้รับมอบหมายโครงการที่เฉพาะเจาะจงและมีความหมาย โดยมีระบบสนับสนุนอย่างเป็นทางการจากหัวหน้างาน พี่เลี้ยง และเพื่อนคู่หู  

ทำไมผู้ที่เป็นนักศึกษาในวันนี้ควรสมัครโครงการการฝึกงานที่ได้รับการประเมินกับเชลล์

คุณจะมีโอกาสได้มาสัมผัสอย่างใกล้ชิดว่าบริษัทแบบเชลล์ทำงานอย่างไร เรียนรู้จากบุคลากรระดับหัวกะทิในธุรกิจน้ำมันและก๊าซ และสร้างความได้เปรียบอย่างมากให้กับตัวเองในการได้รับตำแหน่งผู้สำเร็จการศึกษา

ในขั้นตอนต่าง ๆ ของโครงการการฝึกงานที่ได้รับการประเมิน นักศึกษาสามารถคาดหวังอะไรได้บ้าง

ระหว่างฝึกงาน เราได้ทำกิจกรรมปฐมนิเทศ ทำความรู้จักกับทีมงานและโครงการของเรา จากนั้นจึงใช้เวลาส่วนใหญ่ในการทำงานเพื่อให้สามารถส่งมอบผลงานโครงการของเราตามที่กำหนด และคว้าโอกาสการเรียนรู้อื่น ๆ ที่เข้ามา ในช่วงสุดท้ายของการฝึกงาน เราจะต้องนำเสนอเกี่ยวกับงานที่เราปฏิบัติเพื่อนำเสนอให้กับเพื่อนนักศึกษาฝึกงาน และผู้นำจากส่วนธุรกิจต่าง ๆ ตลอดจนผู้ประเมิน

ในการสัมภาษณ์เพื่อประเมินผล เราจะมีโอกาสแสดงให้เห็นว่าเราทำผลงานได้ตามเกณฑ์ Shell CAR (Capacity - ความสามารถ, Achievements - ความสำเร็จ และ Relationship - ความสัมพันธ์) ของเชลล์ผ่านประสบการณ์การทำงานจริงในโครงการของเรา

คุณจะแนะนำนักศึกษาที่สมัครเข้าฝึกงานว่าอย่างไรและจะให้กำลังใจพวกเขาให้ทำงานอย่างเต็มที่ได้อย่างไร

ให้ถือว่าการสมัครเข้าฝึกงานเป็นการสมัครงานจริงหลังจากจบการศึกษา เพราะในที่สุดแล้วคุณจะไปถึงจุดดังกล่าว!  

มีคำพูดฝากให้กับนักศึกษาที่กำลังพิจารณาเรื่องการฝึกงานหรือไม่

นี่เป็นประสบการณ์ที่ดีที่สุดของฉันในมหาวิทยาลัย ซึ่งช่วยสร้างเส้นทางอาชีพของฉันในอนาคต

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษา

Shell Graduate Programme:

ขับเคลื่อนความก้าวหน้าทางอาชีพของคุณด้วยโปรแกรมการเรียนรู้ชั้นนำของอุตสาหกรรมที่มีแบบแผนสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา

ประโยชน์จากการร่วมงานกับเชลล์

เรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการร่วมงานกับเชลล์ ตั้งแต่โปรแกรมการฝึกอบรมที่ยอดเยี่ยมไปจนถึงโอกาสมากมายในการเข้าร่วมเครือข่ายและความร่วมมือต่าง ๆ