Shell Graduate Programme

โปรแกรมฝึกอบรมระยะเวลาสามปีสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาทางด้านเทคนิคจะให้คำแนะนำทุกแง่มุมเกี่ยวกับธุรกิจและการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของเชลล์ ส่วนงานด้านเทคนิคของ Shell Graduate Programme สาขาวิศวกรรมสาธารณูปโภค น้ำ พลังงาน และการถ่ายเทความร้อน มอบเวทีที่แข็งแกร่งให้แก่คนที่ต้องการเป็นผู้บุกเบิกในสาขาของตนเองสามารถสร้างเส้นทางอาชีพที่มั่นคงและน่าพึงพอใจได้

เมื่อเข้าร่วมโครงการ คุณจะได้ทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคและผู้มีวิสัยทัศน์ชั้นนำของอุตสาหกรรม ที่เชลล์ คุณจะได้พบกับสภาพแวดล้อมการทำงานที่เกื้อหนุนซึ่งกันและกัน และเมื่อเวลาผ่านไปคุณอาจจะสามารถทำงานในส่วนต่าง ๆ ของธุรกิจของเชลล์ ทั้งในประเทศของตนและในต่างประเทศ

วิศวกรรมสาธารณูปโภค น้ำ พลังงาน และการถ่ายเทความร้อน

ระบบสาธารณูปโภค น้ำ พลังงาน และการถ่ายเทความร้อน (UHT) ถูกนำมาใช้ในหลายธุรกิจของเชลล์ ทั้งต้นน้ำ ปลายน้ำ น้ำลึก น้ำมันสำหรับงานหนัก อินทิเกรดก๊าซและน้ำมันจากแหล่งที่ไม่ใช่น้ำมันดิบธรรมดา และด้วยเหตุนี้สาขาดังกล่าวจะให้คุณได้มีโอกาสพัฒนาอาชีพที่น่าตื่นเต้นและหลากหลาย คุณจะได้รับโอกาสสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ โดยใช้เทคโนโลยี UHT เพื่อให้แน่ใจว่าแหล่งน้ำมันของเรามีความปลอดภัย น่าเชื่อถือสูง และมีต้นทุนที่แข่งขันได้ ซึ่งจำเป็นต้องมีการทำงานเป็นทีมและติดต่อกับวิศวกรจากสาขาวิชาที่ใกล้เคียงกันบ่อยครั้ง

หน้าที่และความรับผิดชอบ

วิศวกรสาขา UHT สร้างผลกระทบต่อธุรกิจของเราผ่านหน้าที่ความรับผิดชอบที่หลากหลาย รวมทั้ง:

 • ออกแบบแนวคิดสำหรับระบบสาธารณูปโภค น้ำ และระบบการถ่ายเทความร้อนในแหล่งน้ำมันกรีนฟิลด์และบราวน์ฟิลด์ของเรา
 • บริหารจัดการการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ ก๊าซเพื่องานอุตสาหกรรม ระบบเชื้อเพลิง การเตรียมและการบำบัดน้ำ เตาเผา และระบบแลกเปลี่ยนความร้อน
 • ร่วมมือกับผู้รับเหมาวิศวกรรมเฉพาะทางระหว่างขั้นตอนการออกแบบทางวิศวกรรมอย่างละเอียดและการดำเนินงานของโครงการ
 • ทดสอบการทำงานของระบบและเริ่มดำเนินงาน
 • แก้ไขปัญหาในกิจกรรมต่าง ๆ และตระหนักถึงโอกาสในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานสำหรับแหล่งน้ำมันของเรา
 • ดำเนินการตามแผนแม่บทของไซต์งานและทบทวนความน่าเชื่อถือ
 • กำหนดโอกาสการลดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะช่วยลดการปล่อยก๊าซก๊าซ CO2
 • พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ทั้งในองค์กรเองหรือร่วมมือกับผู้ขายและสถาบันวิทยาศาสตร์

ความรับผิดชอบของคุณจะรวมถึง:

 • ให้การสนับสนุนทางเทคนิคแก่ทีมจากหลากหลายสาขา
 • เข้าเยี่ยมชมไซต์งานต่าง ๆ
 • กำกับดูแลงานที่ผู้รับเหมาส่งมอบ

การฝึกอบรมและการพัฒนา

งานที่ได้รับมอบหมายในอนาคต

การเรียนรู้จะเป็นส่วนหนึ่งของงานของคุณตลอดเส้นทางอาชีพ และคุณจะได้รับโอกาสในการพัฒนาผ่านชั้นเรียนและการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การฝึกสอนงาน และการฝึกอบรมระหว่างการทำงาน
 
คุณจะได้สร้างพื้นฐานที่มั่นคงสำหรับการประกอบอาชีพทางเทคนิคโดยการสร้างความสามารถในสาขาย่อยของสาธารณูปโภค น้ำ พลังงาน หรือการถ่ายเทความร้อนสาขาใดสาขาหนึ่ง ตามมาด้วยการเพิ่มพูนประสบการณ์ในด้านอื่น ๆ ของสาขา UHT ตลอดจนสาขาอื่น หากเป็นไปได้ ในขณะที่อาชีพของคุณก้าวหน้า คุณอาจจะได้รับบทบาทหน้าที่ในตำแหน่งงานที่มีความเชี่ยวชาญอย่างสูงและผู้นำทางด้านเทคนิค

เมื่อคุณจบจาก Shell Graduate Programm คุณจะยังคงสามารถพัฒนาทักษะทางเทคนิคของคุณผ่าน ‘Shell Advanced Technical Programme’ ที่มีระยะเวลาสองปีต่อไปได้ ซึ่งรวมถึงการร่างแผนพัฒนาบุคคลที่เหมาะกับคุณและความต้องการของธุรกิจ ความคืบหน้าในการพัฒนาของคุณจะถูกติดตามตรวจสอบในการประชุมทบทวนร่วมกับหัวหน้างานและตัวแทนสาขาวิชาชีพของณที่จะจัดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ

รักษาแหล่งน้ำมันของเราให้ปลอดภัยและน่าเชื่อถือ