Shell Graduate Programme

โครงการนี้เป็นโครงการที่เป็นชั้นนำในอุตสาหกรรม ซึ่งตลอดระยะเวลาสามปี คุณจะได้ดำรงตำแหน่งเป็นวิศวกรการผลิตของส่วนงานเทคนิคของโครงการ Shell Graduate Programme ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เป็นระบบและออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการทำงานภายในที่สำคัญในโครงการที่ได้รับมอบหมายของเชลล์

คุณจะได้เข้าร่วมเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมการผลิตที่มีประสบการณ์สูง ได้รับการสนับสนุนจากทีมงานระดับโลก รวมทั้งสำรวจความคิดสร้างสรรค์และความปรารถนาในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ของคุณเอง คุณอาจจะได้ทำงานในโครงการล้ำสมัยที่สุดของเชลล์ ซึ่งใช้เทคโนโลยีที่ล้ำหน้า ซึ่งเป็นโปรแกรมที่มอบรากฐานมั่นคงสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะเป็นผู้นำของบริษัทในอนาคต

วิศวกรรมการผลิต (Production Engineering)

คุณคิดว่าตัวเองมีคุณสมบัติที่จะช่วยตอบสนองความต้องการด้านพลังงานของโลกที่กำลังเพิ่มขึ้นใช่ไหม วิศวกรการผลิตของเรากำกับดูแลวงจรชีวิตการพัฒนาแหล่งน้ำมันทั้งหมดของเชลล์ ตั้งแต่แนวคิดในการออกแบบ ไปยังขั้นตอนสุดท้ายของการผลิต คุณจะได้เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายเพื่อนร่วมงานทั่วโลก และจากประสานงานกับทีมงานวิศวกรปิโตรเลียมและนักธรณีศาสตร์ คุณจะได้รับความช่วยเหลือในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของแหล่งน้ำมัน การวางแผนการพัฒนาแหล่งน้ำมัน และการบำรุงรักษาหลุมและแท่นขุดเจาะที่มีอยู่

หน้าที่และความรับผิดชอบ

การเข้าร่วมโปรแกรม Shell Graduate Programme จะทำให้คุณมีโอกาสสร้างความแตกต่างให้แก่การปฏิบัติงานหลายด้าน เช่น

  • การออกแบบแนวคิดหลุมขุดเจาะและการปรับแต่งหลุม
  • การออกแบบอินเตอร์เฟซหลุมขุดเจาะ/แหล่งน้ำมัน

  • การบริหารจัดการหลุมขุดเจาะ แหล่งน้ำมัน และสถานที่ปฏิบัติงาน
  • การบริหารจัดการความสมบูรณ์ถูกต้องของหลุมขุดเจาะ

และรับผิดชอบหน้าที่ที่ท้าทายต่าง ๆ ได้แก่:

  • การวางแผนการพัฒนาภาคสนาม

  • การปฏิบัติการและการบำรุงรักษาหลุมและแท่นขุดเจาะที่มีอยู่

  • การบริหารจัดการการดำเนินงานแบบวันต่อวันตามเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ระยะยาว

  • การทำแบบจำลองและการเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของบ่อน้ำมัน

โอกาสในการฝึกอบรมและพัฒนา

สาขาที่คุณจะได้รับการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการ ได้แก่ การสำรวจ การพัฒนา การผลิต และการบริการโครงการ เราต้องการให้คุณเติมเต็มศักยภาพและเพิ่มทักษะวิศวกรรมของคุณ ดังนั้นในระหว่างโครงการ Shell Graduate Programme คุณจะได้รับการฝึกสอน การชี้แนะ และฝึกอบรมอย่างเป็นทางการและการฝึกอบรมระหว่างการทำงานอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ คุณยังจะได้รับการตรวจสอบความคืบหน้าเชิงลึกอย่างสม่ำเสมอ คุณจึงทำงานอย่างใกล้ชิดกับหัวหน้างานเพื่อบรรลุเป้าหมายที่คุณวางเอาไว้และตอบคำถามของคุณว่าคุณจะประสบความสำเร็จได้มากน้อยเพียงใด

กำกับดูแลวงจรชีวิตของเราอย่างเต็มรูปแบบ