Shell Graduate Programme

คุณจะได้เข้าร่วมโปรแกรมการฝึกสอนและการพัฒนาชั้นนำของอุตสาหกรรมที่ใช้ระยะเวลา 2-3 ปี ในส่วนงานด้านเทคนิคของ Shell Graduate Programme คุณจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนวิศวกรรมกระบวนการระดับโลกและเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมที่ออกแบบมาสำหรับคุณโดยเฉพาะ นอกจากนี้ยังสามารถทำงานร่วมกับผู้ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับอุตสาหกรรมกระบวนการได้ด้วย

คุณจะได้รับผิดชอบงานจริงตั้งแต่วันแรกและอาจจะได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการอันทันสมัยและมีความสำคัญมากที่สุดของเชลล์ ที่ซึ่งนักแก้ปัญหาและนักสร้างนวัตกรรมจะเติบโตก้าวหน้า สภาพแวดล้อมการทำงานและชุมชนของเราต่างก็มอบการสนับสนุนให้กับคุณ ที่เชลล์ เราต้องการช่วยพัฒนาคุณและผลักดันขีดจำกัดศักยภาพของคุณอย่างจริงจัง

วิศวกรรมกระบวนการ (Process Engineering)

วิศวกรรมกระบวนการมีความสำคัญกับกิจกรรมของเชลล์ตลอดทั้งธุรกิจ และช่วยพัฒนาและผลิตไฮโดรคาร์บอนดิบ ตลอดจนการแปรรูปในระยะต่อมาเพื่อผลิตสินค้าพาณิชย์ ด้วยจิตใจใฝ่รู้ คุณอาจจะได้มีส่วนร่วมในการออกแบบและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทางเคมี รวมทั้งการดำเนินงานของอุปกรณ์และสถานที่ปฏิบัติงาน หรือการวิเคราะห์และการตีความข้อมูลจากห้องปฏิบัติการและโรงงาน วิศวกรกระบวนการของเรายังให้การสนับสนุนทางเทคนิคแก่โรงงานผลิตน้ำมันและก๊าซ โรงกลั่น และโรงงานเคมี (ทั้งในชายฝั่งและนอกชายฝั่ง) เพื่อรับประกันความสมบูรณ์ทางเทคนิคของโรงงานและโครงการใหม่ ๆ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาความปลอดภัยของกระบวนการ และการทดสอบระบบที่เพิ่งติดตั้ง

หน้าที่และความรับผิดชอบ


ในฐานะส่วนหนึ่งของทีมงานวิศวกรรมระดับโลกของเชลล์ ความรับผิดชอบของคุณจะหลากหลายและรวมถึง:

  • ออกแบบและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์และสถานที่ปฏิบัติงาน
  • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาความปลอดภัยของกระบวนการ
  • ทดสอบอุปกรณ์ที่เพิ่งติดตั้ง
  • วิเคราะห์ข้อมูลห้องปฏิบัติการและโรงงาน
  • ประสานงานกับผู้ปฏิบัติงานในห้องควบคุมในแต่ละวัน

วิศวกรกระบวนการสร้างความแตกต่างแก่ส่วนที่สำคัญต่าง ๆ ของธุรกิจ รวมทั้ง:

  • การสำรวจและการผลิต
  • ก๊าซ
  • การกลั่น
  • เคมีภัณฑ์

ไม่ว่าคุณจะเริ่มจากบทบาทไหน คุณก็จะได้มีส่วนช่วยตอบสนองความท้าทายด้านพลังงานระดับโลกในอนาคต

โอกาสในการฝึกอบรมและการพัฒนา

โปรแกรมมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้คุณได้รับการฝึกสอนและคำชี้แนะชั้นเลิศที่จำเป็นต่อการกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ประสบความสำเร็จของเชลล์ โปรแกรมจะประกอบด้วยการฝึกอบรมระหว่างการทำงานงาน การเรียนรู้ในห้องเรียนและออนไลน์ และการตรวจสอบความคืบหน้าเป็นประจำเพื่อให้คุณจะสามารถเติมเต็มศักยภาพของคุณได้

งานที่ได้รับมอบหมายในอนาคต

ความท้าทายด้านพลังงานของโลกจะมีความซับซ้อนมากขึ้นในแต่ละวัน และเรามองหาผู้นำในอนาคตที่สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมและแก้ไขปัญหาความท้าทายเหล่านั้นได้ เพื่อเป็นการสานต่อและพัฒนาทางอาชีพของคุณต่อไปในเชลล์ เรามีโครงการ ‘Shell Advanced Technical Programme’ ระยะเวลา 3 ปี หลังจากคุณได้รับมอบหมายงานครั้งแรกในโครงการ Shell Graduate Programme ด้วยโครงสร้างที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนและเป้าหมายที่วางไว้ โปรแกรมการเรียนรู้เพิ่มเติมนี้จะช่วยให้คุณสามารถที่จะผลักดันขีดจำกัดของตัวเองและรับตำแหน่งสูงขึ้นในการทำงานทางเทคนิคของเชลล์

วิศวกรรมกระบวนการมีความสำคัญต่อเชลล์