Shell Graduate Programme

โปรแกรมฝึกอบรมระยะเวลาสามปีสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาทางด้านเทคนิคจะให้คำแนะนำทุกแง่มุมเกี่ยวกับธุรกิจและการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของเชลล์ ในส่วนงานด้านเทคนิคของโครงการ Shell Graduate Programme ผู้ที่อยากเป็นผู้บุกเบิกในสาขาอาชีพของตนจะสามารถสร้างอาชีพที่มีอนาคตไกลและเติมเต็มความฝันได้

การเข้าร่วมโครงการ คุณจะมีโอกาสทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคและผู้มีวิสัยทัศน์ชั้นนำของอุตสาหกรรม ตลอดจนได้รับประสบการณ์ในโครงการวิศวกรรมที่ล้ำสม้ัยมากที่สุดของเชลล์ ในเชลล์ คุณจะได้พบกับสภาพแวดล้อมที่พนักงานสนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยจะได้ทำงานกับทีมงานทั่วโลก คุณจะได้รับการส่งเสริมให้แนวทางแบบใหม่ ๆ และพัฒนาทักษะและความสามารถทางด้านเทคนิคของคุณไปพร้อม ๆ กัน

กระบวนการ ระบบอัตโนมัติ การควบคุม และการปรับปรุงประสิทธิภาพ (PACO)

ภายในส่วนงานกระบวนการ ระบบอัตโนมัติ การควบคุม และการปรับปรุงประสิทธิภาพ (PACO) คุณอาจจะได้ทำงานในโครงการต้นน้ำและโครงการปลายน้ำที่ส่งผลต่อธุรกิจของเราอย่างแท้จริง ตัวอย่างเช่น คุณอาจจะมีโอกาสผสานความรู้ด้านวิศวกรรมกระบวนการ การควบคุมกระบวนการ และคอมพิวเตอร์ขั้นสูงเข้าด้วยกันเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเคมีภัณฑ์ รวมถึงน้ำมันและก๊าซ ในสถานที่ปฏิบัติงาน คุณอาจจะได้มีส่วนร่วมที่สำคัญในสถานที่ปฏิบัติงานน้ำมันและก๊าซ (ทั้งในชายฝั่งและนอกชายฝั่ง) โรงกลั่น และโรงงานเคมี ทั้งในท้องถิ่นและต่างประเทศ ผ่านการใช้งานเครื่องวิเคราะห์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ออกแบบมาเพื่อควบคุมระบบได้โดยอัตโนมัติ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

คุณจะได้สัมผัสกับสภาพแวดล้อมที่ไม่หยุดนิ่งและเต็มไปด้วยความท้าทายในโครงการ Shell Graduate Programme บทบาทหน้าที่เริ่มต้นในสาขา PACO ได้แก่:

  • ให้การสนับสนุนในแต่ละวันเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี PACO ที่สถานที่ปฏิบัติงานผลิตน้ำมันและก๊าซ โรงกลั่น หรือโรงงานผลิตสารเคมี
  • การออกแบบทางวิศวกรรมของเครื่องมือและระบบการควบคุมกระบวนการสำหรับโรงงานผลิตน้ำมันและก๊าซ (ทั้งในชายฝั่งและนอกชายฝั่ง) และในโรงงานผลิตภัณฑ์น้ำมันและเคมีภัณฑ์แห่งใหม่
  • การสนับสนุนองค์กรกลางและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี PACO กับธุรกิจต่าง ๆ กันของเชลล์

ความรับผิดชอบของคุณอาจได้แก่:

  • การพัฒนาโมเดลไดนามิกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการออกแบบและการทำงานของอุปกรณ์ ตั้งแต่เครื่องทำความร้อนแบบยิงไปจนถึงโรงกลั่นน้ำมันและโรงงานเคมี
  • การใช้เทคนิคสร้างแบบจำลองการควบคุมกระบวนการเพื่อขุดเจาะหลุมน้ำมันโดยอัตโนมัติ
  • การปรับปรุงความปลอดภัยของกระบวนการผ่านการใช้เซ็นเซอร์อัจฉริยะ ความรู้ด้านวิศวกรรมกระบวนการ และเทคนิคระบบอัตโนมัติ

โอกาสในการฝึกอบรมและพัฒนา

งานในสาขา PACO เปิดโอกาสให้คุณนำความรู้จากสาขาต่าง ๆ เช่น วิศวกรรมกระบวนการ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมไฟฟ้า และวิศวกรรมเครื่องกล มาใช้ในการแก้ปัญหาง่าย ๆ ไปจนถึงปัญหาที่ซับซ้อนในการผลิตน้ำมันและก๊าซ โรงกลั่นน้ำมัน และโรงงานเคมี คุณจะได้รับประโยชน์จากการทำงานร่วมกับเทคโนโลยีหลากหลายแบบผ่านโครงสร้างการเรียนรู้ที่กำหนดไว้อย่างดีและได้รับการสนับสนุนจากบุคลากรที่มีประสบการณ์ ซึ่งจะสนับสนุนให้คุณสามารถบรรลุศักยภาพการทำงานของตัวเอง นอกจากนี้ คุณยังจะได้รับการตรวจสอบความคืบหน้าเป็นประจำเพื่อให้คุณใช้ทรัพยากรสำหรับการเรียนรู้ที่หลากหลายได้อย่างเต็มที่ ซึ่งจะช่วยให้คุณกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ประสบความสำเร็จของเชลล์

สร้างความแตกต่างทั้งในชายฝั่งและนอกชายฝั่ง