Shell Graduate Programme

ในส่วนงานองค์กรของ Shell Graduate Programme คุณจะได้สัมผัสกับโครงการอบรมระยะเวลา 3 ปี ซึ่งคุณจะได้หมุนเวียนงาน 2 ครั้ง ครั้งละ 18 เดือน ตั้งแต่วันแรก คุณจะได้รับประโยชน์จากการได้รับมอบหมายงานภายในทีมไอทีเปี่ยมประสบการณ์ของเรา โดยทำงานร่วมกับบริษัทขนาดใหญ่ทั่วโลก เช่น Microsoft SAP และ IBM เรามองหาผู้คิดค้นนวัตกรรมและผู้มีวิสัยทัศน์ที่สามารถทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีชั้นนำของเรา เพื่อผลักดันขอบเขตของการดำเนินงานของเชลล์ คุณจะได้รับประสบการณ์ในโครงการใหม่ ๆ ในขณะเดียวกันสำรวจความคิดสร้างสรรค์ของคุณและพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำของคุณด้วย

เทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณมีความสามารถในการทำงานเป็นทีม ความถนัดด้านการค้า และชื่นชอบการแก้ปัญหาหรือไม่ ด้วยคุณสมบัติเหล่านี้ คุณจะรู้สึกเหมือนอยู่บ้านเมื่อทำงานในทีมไอทีของเรา และได้ทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญที่มีความสามารถในส่วนธุรกิจที่ซับซ้อนเป็นพิเศษ ตั้งแต่การเงินไปจนถึงวิศวกรรม ที่เชลล์ เราสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สภาพแวดล้อมการทำงานดำเนินไปอย่างรวดเร็วและมีความท้าทาย แต่คุ้มค่าอย่างไม่น่าเชื่อ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

การหมุนเวียนหน้าที่การทำงานจะช่วยให้คุณมีความเข้าใจเกี่ยวกับงานในหน้าที่ต่าง ๆ ของหน่วยงานที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคสูงนี้ บทบาทหน้าที่ต่าง ๆ ได้แก่:

  • นักวิเคราะห์ธุรกิจ
  • นักจัดการข้อมูล
  • สถาปนิกไอที
  • ผู้จัดการโครงการ
  • ผู้จัดการฝ่ายบริการ

ความรับผิดชอบของคุณอาจได้แก่:

  • การดำเนินงานโครงการในระดับโลก

  • การให้คำปรึกษาด้านไอทีและการพัฒนาด้านเทคนิค

  • การพัฒนาข้อเสนอและดำเนินการวิเคราะห์ธุรกิจ

โอกาสในการฝึกอบรมและการพัฒนา

โมดูลการเรียนรู้อย่างเป็นทางการในโครงการ Shell Graduate Programme จะประกอบด้วยการวิเคราะห์ธุรกิจ การพัฒนากระบวนการทางธุรกิจ และการบริหารความเสี่ยง นอกจากนี้คุณยังจะได้รับการฝึกสอนงานด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานไอทีของเชลล์ และเข้ารับการฝึกอบรมทางด้านเทคนิค การค้า และความเป็นผู้นำที่จะช่วยให้คุณใช้ความรู้ทางเทคนิคมาตอบสนองความต้องการทางธุรกิจของเรา ที่เชลล์ เรามีวัฒนธรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นนอกเหนือจากการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการแล้ว คุณจะได้รับการฝึกสอนและการชี้แนะอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนได้รับการตรวจสอบการพัฒนาเชิงลึกเป็นประจำ เพื่อสร้างความแน่ใจว่าคุณกำลังเติมเต็มศักยภาพของคุณตามแผนที่วางไว้

คุณเป็นนักแก้ไขปัญหาหรือไม่