Shell Graduate Programme

เมื่อทำงานในส่วนงานองค์กรของ Shell Graduate Programme คุณจะช่วยส่งมอบคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งจะทำให้เราสามารถดำเนินการในฐานะธุรกิจระดับโลกที่แข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณจะก้าวเข้าสู่โปรแกรมการฝึกอบรมระยะเวลาสามปีที่มีการสลับหมุนเวียนงานสองตำแหน่ง โดยคุณจะต้องทำงานแต่ละตำแหน่งเป็นเวลา 18 เดือน คุณจะได้ทำงานในโครงการด้านการเงินจริง ๆ ซึ่งจะทำให้คุณมีโอกาสที่ยอดเยี่ยมที่จะเรียนรู้วิธีการเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัทขนาดใหญ่และสร้างผลลัพธ์ให้แก่ผลประกอบการโดยรวมด้านการเงินของเชลล์ทั่วโลก

การเงิน

ในฐานะบัณฑิตในฝ่ายการเงินของเชลล์ คุณจะช่วยในการผลักดันผลกำไรและสร้างกระบวนการทางการเงินแบบใหม่เพื่อความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของเรา คุณจะมีโอกาสทำงานสำคัญในเชิงพาณิชย์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานหลัก ๆ ของเชลล์และกลายเป็นส่วนสำคัญในการตอบสนองความต้องการพลังงานของโลกที่กำลังเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในการทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับทีมงานจากหลากหลายสาขาธุรกิจของเรานั้น คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับห่วงโซ่คุณค่าตั้งแต่ต้นจนถึงจุดสิ้นสุด ตั้งแต่การวางแผนทางการเงิน การควบรวมและการซื้อกิจการ ไปจนถึงการคลังและการสนับสนุนทางการเงินในการส่งเสริมการขาย

หน้าที่และความรับผิดชอบ

คุณจะได้สัมผัสกับการทำงานด้านการเงินของเชลล์ในทุก ๆ ด้านและได้รับประสบการณ์ที่หลากหลายในด้านต่าง ๆ ของธุรกิจทางการเงินของเชลล์ผ่านบทบาทหน้าที่ต่าง ๆ เช่น:

  • นักวิเคราะห์การเงิน
  • ผู้ควบคุมการเงิน
  • ผู้บริหารด้านการเงิน

และคุณอาจเข้ารับมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบที่สำคัญที่หลากหลาย รวมถึง:

  • สร้างแบบจำลอง การประเมินมูลค่า และการวิเคราะห์ทางการเงิน
  • ให้ข้อมูลการเงินเพื่อนำประกอบการตัดสินใจในเชิงพาณิชย์

  • บริหารความเสี่ยงและกำกับควบคุมภายใน
  • นโยบายการบัญชีกลุ่มและท้องถิ่น มาตรฐาน และการรายงาน

  • การวางแผน การตั้งค่าเป้าหมาย และงบประมาณ

  • การบริหารจัดการและการประเมินผลการปฏิบัติืงาน

การฝึกอบรมและการพัฒนา

เพื่อช่วยให้คุณค้นพบและพัฒนาจุดแข็งที่แท้จริงของคุณในด้านการเงิน คุณจะได้เข้าไปอยู่ในสภาพแวดล้อมการทำงานที่สนับสนุนช่วยเหลือกันและมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว ตลอดจนเข้าถึงการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการ รวมทั้งการควบคุมทางการเงินและการบัญชี การบริหารการเงิน และการสนับสนุนทางการเงิน เราดำเนินงานด้วยวัฒนธรรมของการพัฒนาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเราจะให้คุณได้รับการฝึกสอน การดูแลโดยพี่เลี้ยง และการติดตามตรวจสอบความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีวิธีการทั้งหมดที่จำเป็นในการกลายเป็นผู้นำในอนาคต 

ทำงานในโครงการการเงินจริง ๆ