Shell Graduate Programme

ในฐานะผู้สำเร็จการศึกษาด้านเทคนิค คุณจะได้เข้าร่วมโปรแกรมฝึกอบรมระยะเวลาสามปีสำหรับบุคลากรมากความสามารถ ซึ่งให้คำแนะนำทุกแง่มุมเกี่ยวกับธุรกิจและการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของเชลล์ส่วนงานด้านเทคนิคของ Shell Graduate Programme โปรแกรมจะวางรากฐานอันแข็งแกร่งเพื่อให้คุณพร้อมที่จะกลายเป็นผู้บุกเบิกในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ซึ่งมอบเส้นทางอาชีพยาวไกลและน่าพึงพอใจให้กับคุณ

ในการเข้าร่วมโครงการ คุณจะมีโอกาสทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคและผู้มีวิสัยทัศน์ชั้นนำของอุตสาหกรรม ตลอดจนได้รับประสบการณ์ในโครงการวิศวกรรมที่ล้ำสมัยมากที่สุดของเชลล์ ในเชลล์ คุณจะได้พบกับสภาพแวดล้อมที่พนักงานสนับสนุนซึ่งกันและกัน ได้ทำงานกับทีมงานทั่วโลก คุณจะได้รับการส่งเสริมให้แนวทางแบบใหม่ ๆ และพัฒนาทักษะและความสามารถทางด้านเทคนิคของคุณไปพร้อม ๆ กัน

วิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering)

หน้าที่ความรับผิดชอบของวิศวกรไฟฟ้าของเชลล์ ได้แก่ การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นและการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า การออกแบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ และการตรวจสอบการจ่ายพลังงานไฟฟ้า

งานด้านวิศวกรรมที่เชลล์ไม่เพียงเป็นโอกาสที่คุณจะได้ก้าวหน้าทางอาชีพคุณไปพร้อม ๆ กับผู้นำพลังงานของโลกและขยายขอบเขตของตัวเอง แต่ยังมอบโอกาสให้คุณสร้างความแตกต่างให้แก่อนาคตของอุตสาหกรรมด้วย ในฐานะวิศวกรไฟฟ้า คุณจะมีบทบาทสำคัญในการส่งมอบโครงการที่ประสบความสำเร็จและทำงานร่วมกับนักคิดที่มีความคิดสร้างสรรค์ นักแก้ปัญหา และนักสร้างนวัตกรรมที่ต้องการผลักดันขีดจำกัด เราจะดูแลให้คุณพัฒนาความเชี่ยวชาญและความสามารถอย่างต่อเนื่อง 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ในฐานะวิศวกรไฟฟ้าของเชลล์ ความรับผิดชอบของคุณจะพัฒนาสอดคล้องกับความสามารถที่คุณได้รับผ่านโปรแกรมการเรียนรู้และการพัฒนา บทบาทหน้าที่ต่าง ๆ ได้แก่

  • ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการออกแบบระบบไฟฟ้าที่ซับซ้อนสำหรับสถานที่ปฏิบัติการน้ำมันและก๊าซ
  • หน้าที่บำรุงรักษา/การปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในสถานที่ปฏิบัติการน้ำมันและก๊าซ
  • หน้าที่ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า/โครงการ หรือการบริหารจัดการไซต์งานในพื้นที่ปฏิบัติงานต่าง ๆ

โอกาสในการฝึกอบรมและการพัฒนา

ทรัพยากรและโอกาสในการเรียนรู้ที่คุณจะได้รับจากเชลล์นั้นดีที่สุดในอุตสาหกรรม เนื่องจากผู้สำเร็จการศึกษามักจะอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสาขาที่คุณเลือก ดังนั้น คุณจะได้รับประโยชน์จากโปรแกรมการเรียนรู้และการพัฒนาที่เป็นระบบและสอดคล้องกับข้อกำหนดในการพัฒนาเป็นผู้เชี่ยวชาญ

เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพของคุณภายในเวลาสั้นที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ และช่วยให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากโอกาสต่าง ๆ ที่มี ตั้งแต่โครงการชั้นนำของโลก ไปจนถึงการดำเนินงานในต่างประเทศของเรา คุณจะได้รับการตรวจสอบความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์เพื่อให้คุณได้รับการสนับสนุนอย่างถูกต้องบนเส้นทางการพัฒนาของคุณ

เป็นผู้บุกเบิกด้านวิศวกรรมไฟฟ้า