Shell Graduate Programme

ธุรกิจการค้าปลายน้ำอยู่ในส่วนการค้าของ Shell Graduate Programme และเป็นโครงการอบรมระยะเวลา 3 ปีที่มีการปฏิบัติงานจริง และคุณต้องหมุนเวียนงาน 2 ครั้ง ครั้งละ 18 เดือน ในฐานะที่เป็นผู้สำเร็จการศึกษาด้านการค้า คุณจะค้นพบโลกใบใหม่ของการค้าอุตสาหกรรมในโครงการ ซึ่งจะให้โอกาสคุณได้ลงมือทำงานจริงในแหล่งน้ำมัน ทั้งด้านการปฏิบัติการหรือการวิเคราะห์ ภายในส่วนต่าง ๆ ของธุรกิจของเรา นอกจากนี้ คุณยังอาจจะได้ทำงานตรวจสอบติดตามกิจกรรมทางการตลาด พัฒนาข้อเสนอคุณค่าสำหรับลูกค้า หรือพัฒนาและรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าชั้นยอดของเรา

ธุรกิจพาณิชย์ปลายน้ำ (Downstream Commercial)

คุณจะมีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างชื่อเสียงของบริษัทเชลล์ สร้างการรับรู้แบรนด์ และให้การสนับสนุนเป้าหมายทางธุรกิจของเรา สภาพแวดล้อมการทำงานจะเต็มไปด้วยความน่าตื่นเต้น เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และท้าทาย ซึ่งครอบคลุมทุกส่วนในการดำเนินงานของเรา ตั้งแต่การกลั่นน้ำมันและก๊าซ ไปจนถึงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับธุรกิจและลูกค้า ที่เชลล์ เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาพนักงานที่มีความสามารถ ซึ่งต้องการที่จะผลักดันขอบเขตการทำงานของตัวเองไม่ว่าจะอยู่ในสาขาใดก็ตาม Shell Graduate Programme ให้รากฐานที่มั่นคงและประสบการณ์ที่จำเป็นซึ่งออกแบบมาเพื่อหล่อหลอมให้คุณกลายเป็นผู้นำมืออาชีพและผู้นำในทางการค้าในอนาคต

หน้าที่และความรับผิดชอบ

คุณจะได้หมุนเวียนทำงานหลัก ๆ หลายตำแหน่งในธุรกิจการค้าปลายน้ำ เช่น:

 • ที่ปรึกษาบัญชีขาย
 • นักวิเคราะห์
 • ผู้จัดการโครงการการตลาด
 • ที่ปรึกษาด้านราคา

และมีโอกาสได้ทำงานในธุรกิจหลายด้านเช่น:

 • การขาย
 • การตลาด
 • กลยุทธ์ 
 • การกำหนดราคา
 • การพัฒนาธุรกิจ
 • การปฏิบัติการ

ตั้งแต่วันแรก คุณจะได้รับมอบหมายความรับผิดชอบต่าง ๆ เช่น: 

 • ตรวจสอบติดตามกิจกรรมทางการตลาด
 • จัดทำข้อเสนอคุณค่าสำหรับลูกค้า
 • พัฒนาและรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าของเรา

การฝึกอบรมและพัฒนา

คุณจะได้รับกรอบการฝึกอบรมที่ชัดเจนที่ประกอบด้วยการเรียนในห้องเรียนและผ่านระบบออนไลน์ พร้อมทั้งการฝึกสอนและให้คำชี้แนะ คุณจะได้ัรับการตรวจสอบการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ พร้อมกับการฝึกอบรมการเป็นผู้เชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่องในด้านการตลาด การกำหนดราคา การค้าปลีก และการพัฒนาความเป็นผู้นำ Shell Graduate Programme จะถือว่าคุณเป็นผู้มีความสามารถและใฝ่รู้ และให้การสนับสนุนด้านต่าง ๆ ที่คุณจำเป็นต้องใช้เพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ประสบความสำเร็จ เมื่อคุณต้องเจอกับบททดสอบความสามารถด้านการค้า คุณกำลังช่วยให้เราปรับปรุงวิธีการดำเนินงานทั้งในตลาดโลกและตลาดท้องถิ่น

มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการค้าใช่ไหม