Shell Graduate Programme

การเริ่มต้นเส้นทางอาชีพในส่วนงานองค์กรของของโปรแกรม Shell Graduate Programme คุณจะช่วยส่งมอบคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งจะทำให้เราสามารถดำเนินการในฐานะธุรกิจระดับโลกที่แข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงการดังกล่าวมีระยะเวลา 3 ปี และประกอบด้วยการหมุนเวียนงาน 2 ครั้ง ครั้งละ 18 เดือน ในฐานะนักแก้ปัญหาที่มีความสามารถ คุณจะเติบโตในทีมผู้เชี่ยวชาญทางธุรกิจที่มีวัฒนธรรมหลากหลายและเชื่อมต่อซึ่งกันและกัน โดยคุณจะได้รับการมอบหมายงานที่มีความรับผิดชอบสูงขึ้นตามความก้าวหน้าของคุณ

การทำสัญญาและการจัดซื้อจัดจ้าง (Contracting and Procurement)

ในทีมการทำสัญญาและการจัดซื้อจัดจ้างของเชลล์ คุณจะมีบทบาทสำคัญในการมอบการสนับสนุนที่จำเป็นต่อนำเสนอทางแก้ไขปัญหาให้การขนส่งคุ้มค่า ซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจของเราในเชิงบวกและสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับคู่ค้าและซัพพลายเออร์ของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การดูแลให้ผู้รับเหมามุ่งมั่นดำเนินงานด้านสังคมและสนับสนุนพลังงานโลกที่สะอาดกว่าเดิม

ในทีมการทำสัญญาและการจัดซื้อจัดจ้างของเชลล์ คุณจะมีบทบาทสำคัญในการมอบการสนับสนุนที่จำเป็นต่อนำเสนอทางแก้ไขปัญหาให้การขนส่งคุ้มค่า ซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจของเราในเชิงบวกและสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับคู่ค้าและซัพพลายเออร์ของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การดูแลให้ผู้รับเหมามุ่งมั่นดำเนินงานด้านสังคมและสนับสนุนพลังงานโลกที่สะอาดกว่าเดิม

ทีมงานในส่วนงานการทำสัญญาและการจัดซื้อจัดจ้างจะรับผิดชอบการจัดซื้อของเชลล์ทุกรายการเพื่อพัฒนาและปฏิบัติงานในแหล่งน้ำมัน มูลค่าในการใช้จ่ายประจำปีของเชลล์เท่ากับประมาณ 65,000 ล้านเหรียญสหรัฐ นี่คือสภาพแวดล้อมการทำงานที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาที่มีความกระตือรือร้นที่จะทดสอบและพัฒนาทักษะระหว่างบุคคลและความเฉียบแหลมในเชิงพาณิชย์เพิ่มเติม

หน้าที่และความรับผิดชอบ

คุณจะมีโอกาสสัมผัสกับการทำงานในบทบาทต่าง ๆ ในส่วนงานการทำสัญญาและการจัดซื้อจัดจ้าง และคุณอาจจะมีโอกาสที่จะทำงานธุรกิจด้านต่าง ๆ เช่น

 • การวางแผนและการดำเนินงาน
 • การวิเคราะห์การบริหารจัดการกลุ่มสินค้า
 • การบริหารจัดการสัญญา
 • การจัดซื้อจัดจ้างและการดำเนินงาน

คุณจะรับผิดชอบงานต่าง ๆ ได้แก่:

 • การวิเคราะห์ข้อมูลตลาดเกี่ยวกับผู้จัดหาสินค้า/กลุ่มสินค้า
 • การพัฒนาโมเดลต้นทุน
 • การประกวดราคาและการเจรจาต่อรองสัญญา
 • การบริหารจัดการสัญญาหลังชนะการประกวดราคา
 • การดำเนินการและปรับกลยุทธ์การจัดซื้อจัดจ้างให้เหมาะกับท้องถิ่น

บทบาทหน้าที่ที่คุณจะได้รับมอบหมาย ได้แก่:

 • วิศวกรสัญญาหรือนักวิเคราะห์สัญญา
 • ผู้จัดซื้อ
 • นักวิเคราะห์กลุ่มสินค้าและข้อมูลการตลาด
 • ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง

การฝึกอบรมและการพัฒนา

นี่คือโอกาสดีสำหรับคุณในการค้นหาว่าคุณมีความสามารถในด้านใด และโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนา บทบาทหน้าที่ในส่วนงานการทำสัญญาและการจัดซื้อจัดจ้างจะฝึกให้คุณเข้าใจความต้องการและบริบทของธุรกิจ สร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าและเพื่อนร่วมงาน วิเคราะห์กลไลของตลาด ระบุหลักปฏิบัติแบบใหม่ เจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิภาพ ประมูลราคาในโครงใหม่ และดำเนินกลยุทธ์การจัดซื้อจัดจ้างในระดับประเทศ ภูมิภาค หรือทั่วโลก นอกจากนี้คุณยังจะได้รับการสอนงานและการชี้แนะ การฝึกอบรมอย่างเป็นทางการ และการตรวจสอบความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แน่ใจว่าเราได้มอบทุกอย่างที่จำเป็นเพื่อช่วยให้คุณสามารถเติมเต็มศักยภาพของคุณได้

เข้าร่วมกับทีมงานที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและเชื่อมต่อซึ่งกันและกัน