Shell Graduate Programme

การเข้าร่วมส่วนงานเทคนิคของโครงการ Shell Graduate Programme ในฐานะผู้สำเร็จการศึกษาทางด้านเทคนิค คุณจะได้เข้าร่วมโปรแกรมการเรียนรู้ชั้นนำของอุตสาหกรรมเป็นระยะเวลา 2-3 ปี ซึ่งคุณจะได้เข้าไปมีส่วนร่วมโดยตรงในโครงการที่ทันสมัย คุณจะมีโอกาสสร้างอาชีพที่มีคุณค่าในสภาพแวดล้อมที่มีความท้าทายทางเทคนิคซึ่งส่งผลต่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพของทั้งการผลิตต้นน้ำและการผลิตปลายน้ำ

นี่คือโอกาสดีที่คุณจะได้แสดงความสามารถให้เป็นที่ประจักษ์ในการดำเนินงานทั่วโลกของเรา ทำงานร่วมกับทีมงานและวิศวกรการปฏิบัติการที่ดีที่สุดของโลก ผู้เชี่ยวชาญของเราจะอุทิศตนเพื่อช่วยตอบสนองความใฝ่รู้ของคุณ ช่วยคุณค้นพบศักยภาพที่แท้จริง และช่วยให้คุณพัฒนาทักษะต่อไป

วิศวกรการบำรุงรักษา ความน่าเชื่อถือ และการหยุดซ่อมบำรุงของเราทำการตัดสินใจสำคัญเกี่ยวกับสถานที่ปฏิบัติงานทั้งในชายฝั่งและนอกชายฝั่งของเชลล์ เพื่อให้เราสามารถเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านเทคนิคของเครื่องจักรที่เราติดตั้ง การร่วมงานกับทีมนี้ คุณจะมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าทางด้านเทคนิคและวิศวกรรมความน่าเชื่อถือ การออกแบบโรงงานใหม่ การก่อสร้างและการบำรุงรักษาแหล่งน้ำมัน ดังนั้นคุณจะต้องมีความสุขุม ใจเย็น และหลงใหลการแก้ปัญหา คุณจะได้เป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายต่อเนื่องของเราเพื่อตอบสนองความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกอย่างมีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม

การบำรุงรักษา ความน่าเชื่อถือ และการหยุดซ่อมบำรุง (Asset Maintenance, Reliability and Turnaround)

วิศวกรการบำรุงรักษา ความน่าเชื่อถือ และการหยุดซ่อมบำรุงของเราจะทำการตัดสินใจที่สำคัญเกี่ยวกับสถานที่ปฏิบัติงานทั้งบนบกและนอกชายฝั่งของเชลล์ เพื่อให้เราสามารถเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านเทคนิคของเครื่องจักรที่เราติดตั้ง การร่วมงานกับทีมนี้ คุณจะมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าทางด้านเทคนิคและวิศวกรรมความน่าเชื่อถือ การออกแบบโรงงานใหม่ การก่อสร้างและการบำรุงรักษาแหล่งน้ำมัน ดังนั้นคุณจะต้องมีความสุขุม ใจเย็น และหลงใหลการแก้ปัญหา คุณจะได้เป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายต่อเนื่องของเราในการตอบสนองความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกอย่างมีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม

หน้าที่และความรับผิดชอบ

คุณจะได้รับมอบหมายความรับผิดชอบที่ท้าทายโดยทำงานภายใต้การดูแลของของส่วนงานการบำรุงรักษา ความน่าเชื่อถือ และการหยุดซ่อมบำรุงของเรา ซึ่งความรับผิดชอบของคุณจะเพิ่มขึ้นตามความก้าวหน้าในโครงการ Shell Graduate Programme คุณอาจได้มีส่วนร่วมในงานด้านต่าง ๆ ได้แก่:

  • การบำรุงรักษาแหล่งน้ำมันและความถูกต้องสมบูรณ์ด้านสุขภาพ ความปลอดภัย ความมั่นคง และสิ่งแวดล้อม
  • การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าทางด้านเทคนิคและวิศวกรรมความน่าเชื่อถือ
  • การออกแบบและก่อสร้างโรงงานใหม่
  • การวางแผนงบประมาณและการเจรจาสัญญา
  • การบริหารจัดการการยกเครื่องจักรใหม่

บทบาทหน้าที่ที่คุณจะได้ค้นพบและสัมผัส ได้แก่:

  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมซ่อมบำรุง
  • วิศวกรรมสนับสนุนทีมงานการผลิต
  • ช่างเทคนิคเครื่องมือ
  • วิศวกรรมไฟฟ้า

การฝึกอบรมและการพัฒนา

คุณจะมีโอกาสเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแง่มุมเทคนิคของการดำเนินงานของส่วนการบำรุงรักษาแหล่งน้ำมัน เช่น การสำรวจ การพัฒนา การผลิต และการบริการโครงการซึ่งครอบคลุมอยู่ในโครงการ Shell Graduate Programme สิ่งเหล่านี้จะทำให้คุณมีพื้นฐานที่มั่นคงสำหรับการประกอบอาชีพในอนาคต คุณจะได้รับการฝึกสอนระดับโลก คำชี้แนะที่มีคุณค่า การฝึกอบรมอย่างเป็นทางการและมีแบบแผน และได้รับการตรวจสอบความคืบหน้าในเชิงลึกอย่างสม่ำเสมอ

งานที่ได้รับมอบหมายในอนาคต

เมื่อคุณจบจาก Shell Graduate Programm คุณจะยังคงสามารถพัฒนาทักษะทางเทคนิคของคุณผ่าน ‘Shell Advanced Technical Programme’ ที่มีระยะเวลาสามปีต่อไปได้ ด้วยโครงสร้างที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนและเป้าหมายที่วางไว้ โปรแกรมการเรียนรู้เพิ่มเติมนี้จะช่วยให้คุณพร้อมทำงานในตำแหน่งสูงขึ้นภายใต้สภาพแวดล้อมทางเทคนิคของเชลล์และกลายเป็นผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงในอนาคต

สัมผัสประสบการณ์ในโครงการล้ำสมัยโดยตรง