ผลตอบแทนทางการเงินและสวัสดิการที่ครบครัน

นอกเหนือจากเงินเดือนเริ่มต้นที่น่าสนใจแล้ว คุณจะได้รับการยอมรับและรางวัลผ่านค่าตอบแทนแบบอิงผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะขึ้นอยู่กับบทบาทหน้าที่และสถานที่ปฏิบัติงานของคุณ

สวัสดิการของเรานั้นสอดคล้องกับการปฏิบัติในตลาดท้องถิ่น ในบางพื้นที่ เราจะจัดหาบริการต่าง ๆ ให้ เช่น พื้นที่ออกกำลังกาย บริการทางการแพทย์/ทันตกรรม และที่จอดรถ ในบางประเทศ คุณจะมีโอกาสเข้าร่วมโครงการ Shell Share

การฝึกอบรมและการพัฒนา

เพื่อสนับสนุนผู้สำเร็จการศึกษาระหว่างที่กำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เชลล์ได้จัดหาการฝึกสอนและการชี้แนะแบบต่อเนื่องจากผู้นำธุรกิจที่มีประสบการณ์ นอกจากนั้น คุณยังจะได้รับการฝึกอบรมในด้านต่าง ๆ ตามเส้นทางสายอาชีพที่คุณเลือกภายใน Shell Graduate Programme ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำหรับความก้าวหน้าของคุณภายในอุตสาหกรรม

ตลอดระยะเวลาในโครงการ Shell Graduate Programme จะมีการตรวจสอบความก้าวหน้าอย่างสม่ำเสมอเพื่อช่วยให้เราสามารถจัดการความก้าวหน้าของคุณได้โดยการทำความเข้าใจทิศทางอาชีพที่คุณต้องการ และจะมีการจัดทำแผนพัฒนาของคุณเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและความใฝ่ฝันของคุณ

เครือข่ายทางสังคม

เครือข่ายทางสังคมน่าตื่นเต้นและน่าสนใจมีให้เลือกมากมายในโครงการ Shell Graduate Programme ซึ่งแต่ละเครือข่ายจะส่งเสริมความมุ่งมั่นของเชลล์ในการโอบกอดชุมชนระดับโลกที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวา คุณจะได้ทำความรู้จักกับกลุ่มต่าง ๆ เช่น Young Shell Network, Shell Sports Club, Shell Women’s Network, Shell Africa Network, Shell Disability Network ฯลฯ เพื่อช่วยให้คุณปรับตัวจากสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยมาทำงานในบริษัทอย่างราบรื่นที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

ความหลากหลายและการรวมเป็นหนึ่งเดียว

เรามุ่งมั่นที่จะรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานที่ทุกคนสามารถนำทักษะและความสามารถไปใช้และพัฒนาสอดคล้องกับคุณค่าและวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของเรา สิ่งดังกล่าวนี้บังคับใช้กับพนักงานทุกคน โดยไม่คำนึงถึงสถานที่ทำงาน เพศ เชื้อชาติ และความสามารถทางกายภาพ

เราจะต้องปฏิบัติตามคุณค่าและมีบทบาทที่สำคัญในชุมชนโดยดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถและเสนอโอกาสให้แก่ผู้คนที่มีภูมิหลังหลากหลายแตกต่างกัน

การรับฟังสิ่งที่คุณจะบอก

เราตรวจสอบกับพนักงานเพื่อให้แน่ใจว่าเชลล์ได้ทำทุกอย่างเท่าที่จะทำได้เพื่อให้เป็นบริษัทที่น่าทำงานด้วย ผู้นำระดับสูงจะจัดกิจกรรมแพร่ภาพออกอากาศทางเว็บและเวทีสนทนาเพื่อรับข้อเสนอแนะและความคิดเห็น ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าเชลล์สนใจรับฟังสิ่งที่พนักงานต้องการจะบอกกล่าวอย่างแท้จริง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษา

Shell Graduate Programme:

ขับเคลื่อนความก้าวหน้าทางอาชีพของคุณด้วยโปรแกรมการเรียนรู้ชั้นนำของอุตสาหกรรมที่มีแบบแผนสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา

พบกับผู้สำเร็จการศึกษาของเรา

ค้นหาว่าชีวิตใน Shell Graduate Programme จะเป็นอย่างไรจากพนักงานปัจจุบัน