ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษา

Shell Graduate Programme:

ขับเคลื่อนความก้าวหน้าทางอาชีพของคุณด้วยโปรแกรมการเรียนรู้ชั้นนำของอุตสาหกรรมที่มีแบบแผนสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา

Shell Ideas360

เชิญนักเรียนเข้าร่วมโปรแกรมการเรียนรู้ที่พิเศษและค้นพบเพื่อแบ่งปันและพัฒนาความคิดของคุณและเพิ่มโอกาสในการทำงานของคุณ