ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษา

Shell Graduate Programme:

ขับเคลื่อนความก้าวหน้าทางอาชีพของคุณด้วยโปรแกรมการเรียนรู้ชั้นนำของอุตสาหกรรมที่มีแบบแผนสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา

Shell Ideas360

Shell Ideas360 เป็นการแข่งขันนวัตกรรมระดับโลกสำหรับนักศึกษา คนระดับหัวกะทิจะได้เสนอความคิดต่าง ๆ สำหรับแก้ปัญหาความท้าทายด้านพลังงาน น้ำ และอาหารของโลก