เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ มีองค์กรต่าง ๆ ออกมาแอบอ้างว่าเปิดรับสมัครงานในนามของเชลล์ องค์กรเหล่านี้อ้างว่าทำงานให้กับเชลล์หรืออยู่ในเครือของเชลล์ และแจ้งบุคคลต่าง ๆ ว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นพนักงาน (ทั้งในท้องถิ่นหรือต่างประเทศ) ของเชลล์ และขอให้เหยื่อโอนเงินจำนวนหนึ่งเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเรื่องใบอนุญาตการทำงาน การประกันภัย ฯลฯ

โปรดทราบว่าเชลล์ (หรือองค์กรต่าง ๆ ที่รับสมัครงานในนามของเรา) ไม่มีนโยบายเรียกเก็บเงินหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครตลอดกระบวนการสรรหาบุคลากร ทุกคนที่ได้รับการเสนอจ้างงานจากเชลล์ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม จะต้องผ่านกระบวนการสรรหาบุคลากรอย่างเป็นทางการ

โปรดทราบว่าการสื่อสารดังกล่าวเหล่านี้เป็นกลลวง การสื่อสารดังกล่าวไม่ได้มาจากเชลล์ และไม่มีความเกี่ยวข้องใด ๆ กับกระบวนการสรรหาของเชลล์

จุดสังเกตของการสื่อสารดังกล่าวคือมาจากที่อยู่อีเมลทั่วไปที่ไม่ใช่โดเมนของเชลล์ (เช่น จากที่อยู่ yahoo.com) การใช้ภาษาอังกฤษที่ไม่ถูกต้อง และมีพูดถึงการเรียกเก็บเงิน

บริษัทขอแนะนำให้คุณเลี่ยงการตอบกลับข้อเสนอทางธุรกิจที่ไม่เคยร้องขอและ/หรือข้อเสนอจากบุคคลที่คุณไม่คุ้นเคย อย่าให้ข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลทางการเงินแก่คนที่คุณไม่รู้จัก หากคุณได้รับข้อเสนอดังกล่าว เราขอแนะนำให้คุณแจ้งความกับตำรวจโดยเร็วที่สุด และนำข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับมานั้นมอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ (ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร ฯลฯ)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในร่วมงานกับเรา

เหตุใดจึงควรเลือกเชลล์

เข้าร่วมกับทีมล้ำสมัยที่สมาชิกทำงานร่วมกันและมุ่งมั่นที่จะช่วยพัฒนาแหล่งพลังงานที่จำเป็นในการขับเคลื่อนความก้าวหน้า

Shell Graduate Programme:

ขับเคลื่อนความก้าวหน้าทางอาชีพของคุณด้วยโปรแกรมการเรียนรู้ชั้นนำของอุตสาหกรรมที่มีแบบแผนสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา