งานในฝ่ายการปฏิบัติการและการบำรุงรักษาของเชลล์มีความสำคัญต่อความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของบริษัท บทบาทหน้าที่อย่างหนึ่งของส่วนงานด้านการปฏิบัติการและการบำรุงรักษาของเราคือคุณจะได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมที่กำลังเติบโต ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับประสิทธิภาพและความปลอดภัยของการปฏิบัติงานในแต่ละวันของโครงการระดับโลกและแหล่งน้ำมันของเรา

อาชีพในส่วนงานการปฏิบัติการและการบำรุงรักษาของเชลล์เป็นอาชีพที่อยู่ในแนวหน้าของกิจกรรมของบริษัทไม่ว่าจะเป็นการทำงานในโรงกลั่นน้ำมัน โรงงานปิโตรเคมี โรงงานผลิตบนบกและนอกชายฝั่ง และการดำเนินงานอื่น ๆ ของเรา

เรากำลังมองหาผู้สมัครที่มีความทะเยอทะยานสูงและใส่ใจในความปลอดภัยซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะกับตำแหน่งต่าง ๆ เช่น ช่างเทคนิคการใช้เครื่องมือ ช่างเครื่อง ช่างไฟฟ้า ช่างเชื่อมโลหะ ช่างเครื่องยนต์ พนักงานวางท่อ และพนักงานปฏิบัติการภาคสนามและกระบวนการ  

ในสายงานอาชีพด้านการปฏิบัติการและการบำรุงรักษา คุณจะมีโอกาสก้าวหน้าในสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้เกิดการพัฒนาทั้งด้านบุคคลและอาชีพ และเป็นส่วนหนึ่งของโครงการใหม่ล่าสุดได้จากทุกที่ในอุตสาหกรรม