ฝ่ายปฏิบัติการด้านการผลิตเป็นศูนย์กลางของธุรกิจผลิตน้ำมันและก๊าซของเชลล์  ทั่วโลก คุณจะพบบุคลากรของเราทำงานในฝ่ายปฏิบัติการด้านการผลิตน้ำมันและก๊าซเป็นประจำทุกวันในแหล่งน้ำมัน ณ หน่วยปฏิบัติการของเราไม่ที่ใดก็ที่หนึ่ง  นอกจากนั้นยังรวมถึงการทดสอบการทำงานของระบบและการเริ่มต้นพัฒนาน้ำมันและก๊าซใหม่ของเราด้วย บุคลากรของเราให้การสนับสนุนโครงการใหม่ ๆ ตลอดจนการวางแผนการพัฒนาภาคสนาม ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจว่าโรงงานผลิตของเราในอนาคตมีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยและเป็นเลิศ 

ในฐานะผู้ปฏิบัติการผลิต คุณจะได้ทำงานในสาขาความชำนาญด้านใดด้านหนึ่งหรือมากกว่าดังต่อไปนี้ การปฏิบัติงานภาคสนาม การตั้งโปรแกรม (การเพิ่มประสิทธิภาพของปริมาณการผลิตในระยะสั้น) การวางแผนกิจกรรมบูรณาการ (เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกิจกรรมและทรัพยากรระหว่างหน่วยงาน) การบริหารจัดการข้อมูลไฮโดรคาร์บอน หรือการปฏิบัติงานแบบเรียลไทม์

พบกับหัวหน้าสาขาวิชาชีพสากลด้านการปฏิบัติการการผลิต

Andy Jackson เป็นหัวหน้าสาขาวิชาชีพสากลและประจำอยู่ในเมืองริจส์วิจค์ ประเทศเนเธอร์แลนด์

“เรามีผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพระดับโลกมากกว่า 2,000 คน  เรามีอิทธิพลต่อธุรกิจอย่างมาก คนของเราส่วนใหญ่ลงมือทำงานจริงหรือสนับสนุนการทำงานของผู้อื่นเพื่อให้แน่ใจว่าการผลิตของเราปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในทุก ๆ วัน ผู้ปฏิบัติการผลิตมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนในวงจรชีวิตของแหล่งน้ำมัน ตั้งแต่การป้อนข้อมูลแนวความคิดทางวิศวกรรม การออกแบบ การสร้าง การทดสอบการทำงานของระบบ การดำเนินการ และยกเลิก  เราทำเช่นนี้ใน 25 ประเทศ  ฝ่ายปฏิบัติการการผลิตเป็นเสมือนผู้รับฝากแหล่งน้ำมัน และนั่นหมายความว่าเราบริหารแหล่งน้ำมันเหล่านั้นเพื่อให้แน่ใจว่าปริมาณการผลิตประจำวันได้ประสิทธิภาพสูงสุดและบุคลากรที่ทำงานเกี่ยวกับแหล่งน้ำมันของเราทำงานได้อย่างปลอดภัย 

หน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานภาคสนามช่วยส่งเสริมทักษะการเป็นผู้นำทีมในขณะที่บทบาทหน้าที่อื่น ๆ จำเป็นต้องมีทักษะในการโน้มน้าวชักจูงที่ดี  ในฐานะผู้ปฏิบัติงาน เราเป็นเสมือนแมงมุมที่อยู่ในใย ซึ่งต้องทำงานร่วมกันกับหน่วยงานอื่น ๆ โดยต้องเข้าใจธุรกิจของพวกเขาเพื่อกลายมาเป็นผู้ท้าทายที่มีประสิทธิภาพและมีความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพผลประกอบการ" 

การทำงานที่คุณมีโอกาสเข้าไปสัมผัสได้แก่:

  • ปฏิบัติงานและบำรุงรักษาบ่อน้ำมันและโรงงานผลิตที่มีอยู่ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เข้มงวด
  • บริหารจัดการการดำเนินงานในแต่ละวันโดยมุ่งเน้นในเรื่องความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
  • จัดลำดับความสำคัญของการดำเนินงานในแต่ละวันด้วยวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในระยะยาว
  • วางแผนพัฒนาภาคสนามและสนับสนุนโครงการ
  • โลจิสติกต์สำหรับโครงการขนาดใหญ่และงานภาคสนามที่มีอยู่
  • บริหารจัดการสัญญาและผลการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาในส่วนงานการปฏิบัติงานภาคสนามน้ำมันและก๊าซ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ค้นหางานสำหรับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

สำรวจโอกาสทางอาชีพและเรียนรู้ว่าคุณสามารถสร้างความแตกต่างร่วมกับเชลล์ได้อย่างไร

เหตุใดจึงควรเลือกเชลล์

เข้าร่วมกับทีมล้ำสมัยที่สมาชิกทำงานร่วมกันและมุ่งมั่นที่จะช่วยพัฒนาแหล่งพลังงานที่จำเป็นในการขับเคลื่อนความก้าวหน้า