ส่วนงานเคมีการผลิตเป็นศูนย์กลางของธุรกิจผลิตน้ำมันและก๊าซของเชลล์  ทั่วโลก คุณจะพบพนักงานของเราทำงานอยู่ในทีมโครงการในขั้นตอนการพัฒนาโครงการใหม่ที่น่าตื่นเต้น นอกจากนั้น ยังสามารถพบนักเคมีสนับสนุนการก่อสร้างหลุมขุดเจาะและการดำเนินงานผลิตบนพื้นผิวในหน่วยปฏิบัติการของเรา รวมถึงฝ่ายบริหารของห้องปฏิบัติการเคมีด้วย  

นักเคมีการผลิตยังทำงานอยู่ในศูนย์นวัตกรรม การวิจัย และพัฒนา โดยทำงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ที่น่าตื่นเต้น รวมทั้งเทคโนโลยี Waterflooding แบบใหม่ EOR (รวมถึงโพลิเมอร์ สารลดแรงตึงผิว และตัวทำละลาย) เทคนิคการแยกที่ได้รับการปรับปรุงผ่านการใช้ซีเมนต์ใหม่และอิลาสโทเมอร์บวมน้ำ การปิดน้ำ/ก๊าซ การกระตุ้นกรด และการรักษารอยร้าว สาขาเคมีการผลิตยังดูแลรับผิดชอบผลิตภัณฑ์เคมีและการบริหารจัดการกระแสของเสีย มีวัตถุประสงค์ชัดเจนเพื่อลดความเสี่ยงด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

พบกับหัวหน้าสาขาวิชาชีพสากลสาขาเคมีการผลิต

Colin Davidson เป็นหัวหน้าสาขาวิชาชีพสากลและประจำอยู่ที่ Rijswijk ประเทศเนเธอร์แลนด์

ในฐานะสาขาวิชาชีพ เรามีอิทธิพลต่อธุรกิจอย่างมาก เรามอบแนวทางแก้ปัญหาทางเคมี ตั้งแต่ต้นจนจบสำหรับโครงการใหม่ที่มีความสำคัญ และตลอดทั้งระบบการผลิตน้ำมันและก๊าซ ตั้งแต่แหล่งกักเก็บไปจนถึงโรงกลั่น

บริษัทในกลุ่มเชลล์มอบโอกาสให้คุณทำงานในต่างประเทศ และเรากำลังมองหานักเคมีแหล่งน้ำมันที่มีประสบการณ์ด้านเคมีแหล่งน้ำมันอย่างน้อยหนึ่งด้านหรือมากกว่ามาร่วมงานกับเรา ฉันหวังว่าจะได้พบคุณและต้อนรับคุณเข้าสู่ส่วนงานเคมีการผลิตของเชลล์”

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ค้นหางานสำหรับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

สำรวจโอกาสทางอาชีพและเรียนรู้ว่าคุณสามารถสร้างความแตกต่างร่วมกับเชลล์ได้อย่างไร

เหตุใดจึงควรเลือกเชลล์

เข้าร่วมกับทีมล้ำสมัยที่สมาชิกทำงานร่วมกันและมุ่งมั่นที่จะช่วยพัฒนาแหล่งพลังงานที่จำเป็นในการขับเคลื่อนความก้าวหน้า