ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสาขาการบำรุงรักษา ความน่าเชื่อถือ และการหยุดซ่อมบำรุง ทำงานในสถานที่ต่าง ๆ ทั่วโลก

การบำรุงรักษาเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันความสามารถด้านการแข่งขันของเชลล์ในระดับโลก ทีมวิศวกรซ่อมบำรุงจำนวนมากและหลากหลายของเราใช้ความเชี่ยวชาญมาสนับสนุนโรงงานผลิตน้ำมันและก๊าซ โรงกลั่น และโรงงานเคมี ทั้งในชายฝั่งและนอกชายฝั่ง

การบำรุงรักษาแหล่งน้ำมัน (Asset maintenance)

เรากำลังมองหาวิศวกรบำรุงรักษาแหล่งน้ำมันที่มีความสามารถและต้องการความก้าวหน้าและสามารถเพิ่มผลกำไรให้เชลล์โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านเทคนิคของอุปกรณ์ติดตั้งของเรา

เนื่องจากคุณจะได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับวิศวกรจากหลากหลายสาขาวิชา คุณจึงต้องมีจรรยาบรรณในการทำงานร่วมกัน มีความรู้ทางเทคนิคที่เพียงพอ และความสามารถในการแก้ปัญหา ความรับผิดชอบของคุณ ได้แก่ การรักษาความปลอดภัยและความสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อมของแหล่งน้ำมันที่ใช้ในการดำเนินงานของเรา และให้การสนับสนุนทางเทคนิคเพื่อส่งมอบการแก้ไขปัญหาที่คุ้มค่าที่ช่วยให้เชลล์สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกได้

การบำรุงรักษาและการหยุดซ่อมบำรุง (Maintenance and Rurnarounds)

การบำรุงรักษาอุปกรณ์ของเราเป็นกิจกรรมหลักของโรงงานและเป็นส่วนสำคัญของการส่งมอบความเป็นเลิศในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของเชลล์

เรากำลังมองหาวิศวกรมากฝีมือมาสนับสนุนการบำรุงรักษาแหล่งน้ำมันของเราทั้งในระหว่างการซ่อมบำรุงตามกำหนดและการหยุดซ่อมบำรุงที่สถานที่ปฏิบัติงานของเรา เพื่อสร้างความเป็นเลิศในสถานที่ปฏิบัติงานใด ๆ ทั่วโลกของเรา คุณจำเป็นต้องมีแนวทางการทำงานที่เป็นระบบและระเบียบเพื่อสนับสนุนงานบำรุงรักษาที่เราดำเนินการอยู่ทุกวัน

ความน่าเชื่อถือ (Reliability)

ส่วนงานความน่าเชื่อถือเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้มั่นใจว่าเราดำเนินงานอย่างมั่นคง ปลอดภัย ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และต้นทุนต่ำ ซึ่งช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

เชลล์ต้องการผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคที่มีความสามารถและเป็นนักแก้ปัญหาได้มาพัฒนากลยุทธ์ในการติดตามตรวจสอบ การบำรุงรักษา และการลงทุนเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านความน่าเชื่อถือให้แก่แหล่งน้ำมันของเรา

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ค้นหางานสำหรับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

สำรวจโอกาสทางอาชีพและเรียนรู้ว่าคุณสามารถสร้างความแตกต่างร่วมกับเชลล์ได้อย่างไร

เหตุใดจึงควรเลือกเชลล์

เข้าร่วมกับทีมล้ำสมัยที่สมาชิกทำงานร่วมกันและมุ่งมั่นที่จะช่วยพัฒนาแหล่งพลังงานที่จำเป็นในการขับเคลื่อนความก้าวหน้า