ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์เป็นกลุ่มบุคคลที่ขาดไม่ได้สำหรับการดำเนินงานของเชลล์ กลุ่มคนเหล่านี้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการขนส่งทางทะเล ทางอากาศ ทางบก ฐานปฏิบัติการ และการบริหารจัดการของเสีย พนักงานของเราทำงานอยู่ภายในทีมโลจิสติกส์และทีมปฏิบัติการที่ประกอบด้วยสมาชิกจากหลากหลายวัฒนธรรมในสถานที่ห่างไกลทั่วทุกมุมโลก ไม่ว่าจะเป็นในเขตร้อน ทะเลทราย หรืออาร์กติก เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าหลายกลุ่ม (บนบก นอกฝั่ง แบบธรรมดา และแบบไม่ธรรมดา) ในด้านโลจิสติกส์

พบกับหัวหน้าสาขาวิชาชีพสากลด้านโลจิสติกส์

David Taylor เป็นหัวหน้าสาขาวิชาชีพสากลและประจำอยู่ที่ Rijswijk ประเทศเนเธอร์แลนด์

เนื่องจากเป็นสาขาที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ประมาณ 400 คน เรามีแนวโน้มที่จะทำงานโดยตรงในธุรกิจต่าง ๆ เพื่อดำเนินงานด้านโลจิสติกส์อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ การทำงานที่คุณมีโอกาสเข้าไปสัมผัสได้แก่:

  • การให้บริการโลจิสติกส์ รวมทั้งปฏิบัติงานโลจิสติกส์ ด้านสุขภาพ ความปลอดภัย ความมั่นคง และสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการผู้รับเหมาด้านโลจิสติกส์ การวางแผนกิจกรรมแบบบูรณาการ การบริหารงบประมาณและต้นทุน การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านโลจิสติกส์
  • การพัฒนาและ/หรือดำเนินการตามแผนงาน ระบบ และนโยบายโลจิสติกส์
  • การดำเนินงานและการเตรียมพร้อมโครงการเพื่อให้สามารถเริ่มดำเนินการได้อย่างสมบูรณ์แบบและสร้างความเป็นเลิศในการดำเนินงาน
  • การบริการโลจิสติกส์ฉุกเฉิน และการเตรียมความพร้อมและการตอบสนองต่อกรณีน้ำมันรั่วไหล
  • การรักษาความสัมพันธ์กับผู้ติดต่อภายนอกและภายใน

เรากำลังมองหาพนักงานโลจิสติกส์ที่จบการศึกษาระดับปริญญาหรือมีคุณสมบัติเทียบเท่าและมีประสบการณ์ในการดำเนินงานโลจิสติกส์นอกชายฝั่ง และ/หรือในชายฝั่ง เราคาดหวังว่าคุณจะมีความสามารถที่พิสูจน์แล้วด้านโลจิสติกส์โครงการ การสำรวจ การขุดเจาะ และ/หรือการผลิตในระดับหัวหน้างานขึ้นไป พร้อมกับมีความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจต้นน้ำในวงกว้าง คุณควรจะมีทักษะด้าน HSSE การปฏิบัติการ และการบริหารจัดการผู้รับเหมา รวมทั้งมีทักษะการสื่อสาร การบริหารคน และทักษะความเป็นผู้นำที่ดี สามารถบริหารจัดการความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ซับซ้อน และสนใจที่จะพัฒนาความสามารถของพนักงานของคุณอย่างแท้จริง”

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ค้นหางานสำหรับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

สำรวจโอกาสทางอาชีพและเรียนรู้ว่าคุณสามารถสร้างความแตกต่างร่วมกับเชลล์ได้อย่างไร

เหตุใดจึงควรเลือกเชลล์

เข้าร่วมกับทีมล้ำสมัยที่สมาชิกทำงานร่วมกันและมุ่งมั่นที่จะช่วยพัฒนาแหล่งพลังงานที่จำเป็นในการขับเคลื่อนความก้าวหน้า